- +

Veřejné zakázky účinněji, moderněji a transparentněji


15.1.2014

Veřejné zakázky představují ročně více než tři bilióny EUR, na celkovém hrubém domácím produktu Evropské unie se tedy podílejí asi 18%. Z toho vyplývá, že hrají klíčovou roli podpory ekonomiky, mohou výrazně pomoci k zahájení udržitelného růstu ekonomiky EU a naplňování cílů Strategie Evropa 2020. Evropský parlament dnes na plenárním zasedání odhlasoval návrh balíčku tří směrnic, které se týkají reformy zadávání veřejných zakázek a koncesního řízení.

Vojtěch Mynář (ČSSD, S&D), člen Rozpočtového výboru, po hlasování dodal: „Jako dlouholetý komunální politik a náměstek primátora Statutárního města Ostravy vím, že výběr veřejných zakázek se nesmí řídit zásadou jenom nejlevnější. V této souvislosti vítám, že nové směrnice se řídí pojmem ne nejlevnější, ale nejlepší. Zadavatel tak může jako kritérium přijmout buď hospodářsky nejvýhodnější nabídku, nebo nejnižší cenu. Dále jsem potěšen, že směrnice obsahují možnost snazšího režimu pro zadavatele na úrovni místních a regionálních orgánů a podporu malým a středním podnikům, kteří budou zvýhodněni rozdělováním zakázek na více částí.“

Avšak i v případě režimu nejnižší ceny mohou zadavatelé podle vlastního uvážení stanovit přiměřené kvalitativní standardy pomocí technických specifikací. Stanovená kritéria by měly obsahovat kromě ceny další předpoklady, jako např. kvalitu, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností. U stavebních prací může být například požadována kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky, nebo konkrétní postup výroby.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vyzdvihla roli vyjednávacího týmu Evropského parlamentu v čele s belgickým zpravodajem Socialistů a demokratů M. Tarabellou: „Parlament dokázal vyjednat a obhájit vazbu mezi zadáváním veřejných zakázek a dodržováním sociálních podmínek, pracovního práva, kolektivních smluv a požadavků na ochranu životního prostředí. Soutěžící hospodářské subjekty, ale také subdodavatelé, budou muset být v souladu s těmito pravidly. Směrnice dále zavádí povinné požadavky na transparentnost v rámci celého subdodavatelského řetězce, novinkou je i možnost přímých plateb veřejných zadavatelů subdodavatelům.“

Poslední vložené články


Tisková konference k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku

18.7.2014 | Europoslankyně Olga Sehnalová a europoslanec Pavel Poc dnes v Lidovém Domě v Praze vystoupili na v pořadí již druhé tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku. Dnešními tématy byly výsledek vyjednávání o obsazení zahraničních delegací Evropského parlamentu, výsledek volby předsedy Evropské komise a jeho program a ...

Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. - 17. července 2014

18.7.2014 | Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. července 2014 projednal následující témata: Zahájení zasedání: EU musí finančně podpořit obnovu Balkánu po povodních"Kolektivní solidarita, která stála za přeshraničním záchranným a humanitárním úsilím v boji s následky květnových povodní v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Chorvatsku, musí být podepřena asistencí a finanční ...

Eurokomisař(ka) - hit letošní sezóny

16.7.2014 | "Kauza" výběru českého zástupce či zástupkyně na post eurokomisaře či eurokomisařky začíná v médiích nabírat až téměř hysterických rozměrů. Včera bylo pozdě, neschopností vlády nám hrozí blamáž, další ostuda České republiky! Pěkné téma pro letní okurkovou sezónu, navíc pikantní vnitrokoaliční spor. Chtěla bych poněkud zchladit vášně. Tak zaprvé. Ve stejné situaci ...

Další články