- +

O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU


5.4.2013
VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU K TZV. BLUEPRINTU Ve dnech 4. a 5. dubna projednával senátní Výbor pro záležitosti EU na svém výjezdním zasedání Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, nazývaný také Blueprint Evropské komise. Minulý týden k tomuto dokumentu z listopadu minulého roku vydala dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Diskuze byla rozdělena do tří bloků: prohlubování hospodářské a měnové unie obecně, zřízení tzv. bankovní unie a aspekty tzv. politické unie, která by měla pomoci vyřešit otázky demokratické legitimity a odpovědnosti v EU. Výjezdního zasedaní se mimo jiné zúčastnili viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční politiku Tomáš Zídek, státní tajemník pro evropské záležitosti a vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling či ekonomický poradce Evropské komise Zdeněk Čech. Senátory nejvíce zajímala právě problematika bankovní unie, nové návrhy Evropské komise týkající se nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost stejně jako koordinace hospodářských politik. Rovněž se diskutovaly další možnosti zefektivnění projednávání evropské agendy v Senátu. V návrzích, jak může Senát PČR konkrétně - a národní parlamenty obecně - posílit svou roli v evropském legislativním procesu, zazněly následující podněty: - v rámci parlamentní diplomacie organizovat společné návštěvy členů národních parlamentů v unijních institucích – např. parlamentů Visegrádské čtyřky nebo např. společné návštěvy českých a slovenských zákonodárců; - uskutečňování přípravných setkání užších skupin zákonodárců národních parlamentů např. na okraj konference COSAC; - aplikace tzv. zelené karty – tj. koordinace mezi národními parlamenty a případně i Evropským parlamentem, které by společně mohly prostřednictvím usnesení neformálně vyzývat Evropskou komisi k předložení legislativních návrhů. Toto by bylo možné i bez změny Smluv a jednalo by se na rozdíl od kontroly subsidiarity o kreativní pravomoc národních parlamentů; - konzultace senátorů s europoslanci ke konkrétním legislativním návrhům po jejich vydání Evropskou komisí - ať již osobně či prostřednictvím videokonferencí ; - pozvání zástupců Evropské komise na projednávání dokumentů EU v Senátu; - dialog s Evropskou komisí vedoucí k obsahovému zkvalitnění jejích reakcí na stanoviska národních parlamentů v rámci politického dialogu; - zasílání všech stanovisek (včetně odůvodněných stanovisek) také Evropskému parlamentu. V současnosti Senát zasílá svá stanoviska v rámci politického dialogu Evropské komisi a Evropskému parlamentu pro informaci. Dle informací zástupců národních parlamentů cca 2/3 národních parlamentů či jejich komor zasílají své výstupy Evropskému parlamentu s žádostí o postoupení a zohlednění pozice. Zpravodajkou Blueprintu byla určena senátorka Dagmar Zvěřinová. Senátní Výbor pro záležitosti EU jej projedná na své schůzi dne 30. dubna, poté bude dokument postoupen plénu. DOKONČENÍ RATIFIKACE ZMĚNY ČLÁNKU 136 PREZIDENTEM REPUBLIKY Ve středu 3. dubna dokončil prezident republiky Miloš Zeman ratifikaci změny čl. 136 Smlouvy o fungování EU. Nově schválený doplněk tohoto článku stanoví, že „členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability (...)“. ČR byla poslední zemí EU, která tuto změnu primárního práva neratifikovala, i když obě komory PČR s ní na jaře minulého roku vydaly souhlas. Česká média nepřesně uváděla, že prezident republiky „podepsal euroval“. Samotný Evropský stabilizační mechanismus byl však zřízen mezinárodní smlouvou mezi 17 členy eurozóny v září minulého roku i bez dokončení ratifikace změny primárního práva. ZAHÁJENÍ NOVÉ EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY – BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM Tento týden Evropská komise povolila zahájení nové občanské iniciativy pod názvem „Bezpodmínečný základní příjem (BZP) – prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU. Cílem iniciativy je z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, tak jak se uvádí ve smlouvách Evropské Unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením bezpodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská unie podpořila iniciativy jako např. “pilotní studie” (čl.156 SFEU) a vyzkoušení různých modelů bezpodmínečného základního příjmu. Nyní musí iniciátoři do 14. ledna 2014 nasbírat jeden milión podpisů z alespoň sedmi členských států EU. Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Poslední vložené články


Tisková konference k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku

18.7.2014 | Europoslankyně Olga Sehnalová a europoslanec Pavel Poc dnes v Lidovém Domě v Praze vystoupili na v pořadí již druhé tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku. Dnešními tématy byly výsledek vyjednávání o obsazení zahraničních delegací Evropského parlamentu, výsledek volby předsedy Evropské komise a jeho program a ...

Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. - 17. července 2014

18.7.2014 | Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. července 2014 projednal následující témata: Zahájení zasedání: EU musí finančně podpořit obnovu Balkánu po povodních"Kolektivní solidarita, která stála za přeshraničním záchranným a humanitárním úsilím v boji s následky květnových povodní v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Chorvatsku, musí být podepřena asistencí a finanční ...

Eurokomisař(ka) - hit letošní sezóny

16.7.2014 | "Kauza" výběru českého zástupce či zástupkyně na post eurokomisaře či eurokomisařky začíná v médiích nabírat až téměř hysterických rozměrů. Včera bylo pozdě, neschopností vlády nám hrozí blamáž, další ostuda České republiky! Pěkné téma pro letní okurkovou sezónu, navíc pikantní vnitrokoaliční spor. Chtěla bych poněkud zchladit vášně. Tak zaprvé. Ve stejné situaci ...

Další články