- +

O ČEM SE MLUVÍ : Stručný týdenní výběr událostí z EP


22.9.2012
POZASTAVEN VÝVOZ TVRDÉHO ALKOHOLU Z ČR V důsledku tzv. metanolové aféry byl ve čtvrtek v České republice opatřením Ministerstva zdravotnictví vydán zákaz vývozu alkoholu s obsahem nad 20 procent. Zákaz exportu tvrdého alkoholu následoval po jednáních s Evropskou komisí necelý týden po vyhlášení prohibice v ČR. Evropská komise upozorňovala, že v EU s jednotným trhem, kdy zboží může unií volně putovat, by podobné restriktivní opatření nemělo být omezeno pouze na jeden členský stát. O zákaz vývozu také požádal telefonicky ministra zdravotnictví Leoše Hegera komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli. Ochrana spotřebitele je dle čl. 4 SFEU sdílenou pravomocí členských států a Evropské unie. Celou záležitost projednával také na základě iniciativy poslance Evropského parlamentu Pavla Poce (ČSSD) Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na svém středečním zasedání jako 28. bod agendy (záznam od 17:07 hod.). Jednalo se o výměnu názorů mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Mimo jiné bylo zástupcem Evropské komise zmíněno, že pokud ČR nepřistoupí k zákazu exportu tvrdého alkoholu, učiní Evropská komise nezbytná opatření, tak aby ochránila evropské spotřebitele a nemuselo docházet k jednostranným krokům. K zákazu dovozu českého alkoholu přistoupilo v průběhu tohoto týdne Polsko a Slovensko, podmínky dovozu z ČR zpřísnilo i Německo. Evropská komise také nabídla ČR svou pomoc. Za ČR v debatě vystoupili europoslanci Pavel Poc (ČSSD), Jiří Maštálka (KSČM), Milan Cabrnoch (ODS) a Zuzana Roithová (KDÚ-ČSL). V debatě mimo jiné europoslankyně Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Německo) uvedla, že je ráda, že se výbor touto záležitostí zabývá a pokud ČR exportuje alkohol, který je na jejím území zakázán, nejedná se o vnitřní záležitost ČR. HLASOVÁNÍ O PROTOKOLU ČR NA VÝBORU AFCO ZPOCHYBNĚNO Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) hlasoval na své schůzi 17. září o druhé verzi zprávy Andrew Duffa (ALDE, Velká Británie) k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice. Zpravodaj navrhoval, aby Evropská rada rozhodla, že navrhovanou změnu Smluv nebude projednávat. Evropský parlament má v této věci pouze konzultační roli. Jako první byl přijat pozměňovací návrh poslance Trzaskowskeho (EPP, Polsko) č. 30, který vyzývá Evropskou radu, aby navrhovanou změnu Smluv projednala. Tím byl závěr zprávy jako takové kompletně otočen. Dále byly přijaty pozměňovací návrhy č. 16, 17, 19, 20, 21 a 27, které vedly k vypuštění jednotlivých pasáží. Ostatní pozměňovací návrhy z celkového počtu 32 byly buď odmítnuty nebo staženy. V konečném hlasování bylo odevzdáno 24 hlasů: 12 pro pozměněnou zprávu, 11 proti a 1 se zdržel. Nicméně poté bylo hlasování zpochybněno, což znamená, že se o celé zprávě - nikoliv o jednotlivých pozměňovacích návrzích - bude hlasovat znovu, a to pravděpodobně 9. října. INSTITUCIONÁLNÍ POHYB EU - INICIATIVA PŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz je v kontextu připravovaného institucionálního pohybu EU znepokojen posilující tendencí deparlamentarizace EU, a to především v hospodářské a měnové oblasti. Jedná se mu především o nemožnost parlamentů zasahovat do procesu evropského semestru, o měnící se roli Evropské centrální banky, o absenci demokratické kontroly navrhovaného jednotného bankovního dohledu či o blokaci vlastních rozpočtových zdrojů EU apod. Evropský parlament chce ve vyjednávání institucionálního pohybu EU hrát vedle Rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny klíčovou roli. Pro tato vyjednávání ustanovil 13. září tým, jehož členy jsou právě Martin Schulz (S&D), Elmar Brok (EPP), Roberto Gualtieri (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) a Daniel Cohn-Bendit (Zelení). Evropský parlament v tomto ohledu připravuje také zprávu z vlastní iniciativy. V této souvislosti proběhlo tento týden setkání zástupců národních parlamentů s členy kabinetu předsedy Evropského parlamentu. Ambicí předsedy Evropského parlamentu je nastartování skutečné spolupráce všech parlamentů EU, a to především v oblasti evropského semestru. Mimo jiné se má ještě v listopadu t.r. uskutečnit konference předsedů 40 komor národních parlamentů a Evropského parlamentu k tomuto tématu. Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Kanceláře Senátu při EP

Poslední vložené články


Tisková konference k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku

18.7.2014 | Europoslankyně Olga Sehnalová a europoslanec Pavel Poc dnes v Lidovém Domě v Praze vystoupili na v pořadí již druhé tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku. Dnešními tématy byly výsledek vyjednávání o obsazení zahraničních delegací Evropského parlamentu, výsledek volby předsedy Evropské komise a jeho program a ...

Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. - 17. července 2014

18.7.2014 | Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. července 2014 projednal následující témata: Zahájení zasedání: EU musí finančně podpořit obnovu Balkánu po povodních"Kolektivní solidarita, která stála za přeshraničním záchranným a humanitárním úsilím v boji s následky květnových povodní v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Chorvatsku, musí být podepřena asistencí a finanční ...

Eurokomisař(ka) - hit letošní sezóny

16.7.2014 | "Kauza" výběru českého zástupce či zástupkyně na post eurokomisaře či eurokomisařky začíná v médiích nabírat až téměř hysterických rozměrů. Včera bylo pozdě, neschopností vlády nám hrozí blamáž, další ostuda České republiky! Pěkné téma pro letní okurkovou sezónu, navíc pikantní vnitrokoaliční spor. Chtěla bych poněkud zchladit vášně. Tak zaprvé. Ve stejné situaci ...

Další články