- +

O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU


4.10.2013

POSÍLENÍ SOCIÁLNÍ DIMENZE HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

Ve středu 2. října vydala Evropská komise komunikační dokument, v němž představuje náměty jak posílit sociální dimenzi hospodářské a měnové unie (HMU). Návrh navazuje na tzv. Blueprint Evropské komise z listopadu minulého roku. Sdělení s názvem Posílení sociální dimenze hospodářské a měnové unie se zaměřuje na tři oblasti: 1. monitoring sociálních jevů, 2. rozšíření společenské solidarity a pracovní mobility a 3. posílení sociálního dialogu. V rámci první oblasti Komise navrhuje zřízení hodnotícího systému, který má do budoucna dříve zachycovat a lépe analyzovat potenciální sociální problémy prostřednictvím pěti základních ukazatelů: celková nezaměstnanost v členských státech, nezaměstnanost mladých, příjmy domácností, úroveň ohrožení chudobou a nerovnost. Konkrétní legislativní návrh chce Komise předložit ještě tento rok. Hodnotící systém pro sociální dimenzi HMU má být součástí cyklu evropského semestru a na jeho základě získané poznatky mají být promítnuty do doporučení pro hospodářskou politiku jednotlivých členských zemí EU (Country Specific Recommendations). Do hodnotícího systému mají být zapojeny také odbory a zástupci zaměstnavatelů. Zlepšení sociální situace v EU chce Evropské komise dosáhnout - mimo jiné - lepším využíváním fondů EU a prosazováním pracovní mobility napříč EU.

 

NÁVRH SPINELLI SKUPINY: NOVÁ SMLOUVA PRO EU

Včera představila eurofederalistická skupina Spinelli, zastoupená poslanci Evropského parlamentu jako např. Elmar Brok, Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff, Isabelle Durant, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Jo Leinen či Guy Verhofstadt svou představu o tom, jak by měla být reformována současná architektura EU. Mezi změny, které jsou v dokumentu s názvem "A fundamental law of the European Union" obsaženy, patří např.:

-          definici EU jako federace států a občanů,

-          Evropská komise se má stát vládou EU, která bude jmenována a odpovědná Evropskému parlamentu a Radě;

-          limitované právo zákonodárné iniciativy Radě i Evropskému parlamentu;

-          zrušení rotujícího předsednictví v Radě EU; každá formace Rady by si měla zvolit svého předsedu;

-          zmenšení počtu členů Evropské komise, kteří budou jmenováni jejím předsedou;

-          volba určitého počtu europoslanců na celoevropské kandidátce;

-          další rozšíření řádné legislativní procedury (spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady);

-          anulace opt-outů v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí;

-          vytvoření institutu asociovaného členství v Evropské unii;

-          vytvoření vlastního rozpočtu pro eurozónu;

-          ukončení jednomyslnosti pro budoucí změny Smluv;

-          možnost sdílení státních dluhů za předpokladu přísné kondicionality;

-          fiskální solidaritu, která má doplnit fiskální disciplínu;

-          nové pravomoci pro národní parlamenty v oblasti procedury při nadměrném schodku apod.

 

KONTROLA SUBSIDIARITY - AKTUÁLNÍ STAV EPPO

V současné době se stav možných odůvodněných stanovisek k návrhu nařízení Rady o zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce (EPPO) dle informací zástupců národních parlamentů pohybuje na úrovni 11. Doposud oznámení o zahájení kontroly dodržení principu subsidiarity oznámily německý Bundestag, obě komory nizozemského parlamentu, maltský parlament, obě komory britského parlamentu, slovinská dolní komora, francouzský Senát, lotyšský a maďarský parlament stejně jako polský Sejm. Senát PČR tento návrh projedná dne 7. října na Ústavně-právním výboru, 8. října na garančním Výboru pro záležitosti EU a možné odůvodněné stanovisko by mohlo být schváleno plénem Senátu PČR na jeho zasedání dne 9. října 2013. Lhůta pro případná odůvodněná stanoviska vyprší 28. října 2013.

 

FINALISTÉ SACHAROVY CENY ZA SVOBODU MYŠLENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Do užšího výběru tří kandidátů na Sacharovu cenu za svobodu myšlení Evropského parlamentu se dostal bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, který je v USA stíhán za špionáž a vyzrazení utajovaných informací.  Podle navrhovatelů, kterými jsou Skupina Zelení/ Svobodná evropská aliance, prokázal vyzrazením amerického tajného programu na sledování internetové komunikace a telefonních hovorů velkou službu Evropanům a lidským právům. Dalšími kandidáty na cenu, která bude vyhlášena 10. října, je také 16letá pákistánská Malalaj Yousafzai. Dívka byla loni těžce zraněna pakistánskými fundamentalisty poté, co kritizovala afghánské hnutí Taliban především za to, že brání ženám ve vzdělávání. V užší nominaci také zůstala trojice běloruských opozičních aktivistů: šéf organizace Vjasna Ales Bjaljackij, bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič a mladý aktivista Eduard Lobau. Laureát ceny bude vybrán předsedou Evropského parlamentu a jednotlivými předsedy/ předsedkyněmi politických skupin Evropského parlamentu.

 

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Poslední vložené články


Tisková konference k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku

18.7.2014 | Europoslankyně Olga Sehnalová a europoslanec Pavel Poc dnes v Lidovém Domě v Praze vystoupili na v pořadí již druhé tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku. Dnešními tématy byly výsledek vyjednávání o obsazení zahraničních delegací Evropského parlamentu, výsledek volby předsedy Evropské komise a jeho program a ...

Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. - 17. července 2014

18.7.2014 | Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. července 2014 projednal následující témata: Zahájení zasedání: EU musí finančně podpořit obnovu Balkánu po povodních"Kolektivní solidarita, která stála za přeshraničním záchranným a humanitárním úsilím v boji s následky květnových povodní v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Chorvatsku, musí být podepřena asistencí a finanční ...

Eurokomisař(ka) - hit letošní sezóny

16.7.2014 | "Kauza" výběru českého zástupce či zástupkyně na post eurokomisaře či eurokomisařky začíná v médiích nabírat až téměř hysterických rozměrů. Včera bylo pozdě, neschopností vlády nám hrozí blamáž, další ostuda České republiky! Pěkné téma pro letní okurkovou sezónu, navíc pikantní vnitrokoaliční spor. Chtěla bych poněkud zchladit vášně. Tak zaprvé. Ve stejné situaci ...

Další články