- +

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, 24. - 27. listopadu 2014


24.11.2014

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 24. - 27. listopadu 2014 projedná následující témata: 

Papež František v Evropském parlamentu

Papež František vykoná v úterý 25. listopadu oficiální návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku. V jejím rámci pronese v 11:15 slavnostní projev k poslancům Evropského parlamentu.

Sacharovova cena 2014: slavnostní předání Dr. Denisu Mukwegemu

Denis Mukwege, konžský gynekolog, který se specializuje na péči o oběti znásilnění a brutálního sexuální násilí, je letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. Doktor Mukwege převezme cenu ve středu v poledne ve Štrasburku. Slavnostní předání ceny bude následováno tiskovou konferencí doktora Mukwegeho s předsedou EP Martinem Schulzem ve 12:30.

J.-C. Juncker představí poslancům investiční balík v hodnotě 300 miliard EUR

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představí poslancům ve středu v 9:00 balík na podporu zaměstnanosti, růstu a investic ve výši 300 miliard EUR. Po představení balíku bude následovat rozprava s předsedy politických skupin.

Rozprava a hlasování o otázce uznání Palestiny jako státu

Poslanci budou ve středu odpoledne diskutovat s šéfkou unijní diplomacie Federikou Mogheriniovou o otázce, zda by měla být Palestina uznána jako stát. Ve čtvrtek budou poslanci o této otázce hlasovat. 

Rozpočet EU: důvody krachu jednání s Radou

Poslanci zastupující Parlament v jednáních o rozpočtu představí v úterý odpoledne všem členům EP výsledek neúspěšných jednání s členskými státy EU o změnách v rozpočtu EU pro rok 2014 a o rozpočtu na rok 2015. 

Hlasování o návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi

Poslanci budou za účasti předsedy Komise Junckera a celého sboru komisařů debatovat a hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi jako celku. Aby byl návrh přijat, musel by získat dvojí většinu: dvoutřetinovou většinu odevzdaných hlasů, která zároveň představuje většinu všech poslanců Parlamentu (t. j. 376). 

Jednání o změně klimatu: cesta z Limy do Paříže 2015

Nadcházející prosincová jednání v Limě by měla globálním partnerům připravit půdu pro dosažení ambiciózní dohody o změně klimatu v Paříži v roce 2015, která by umožnila udržet globální oteplování pod 2 °C, uvádí se v návrhu usnesení, o kterém budou poslanci hlasovat ve středu. Poslanci ve středeční rozpravě pravděpodobně připomenou závazek EU a jejích členských států na zvýšení příspěvků do Zeleného klimatického fondu OSN (GCF). 

Rozvojová agenda po roce 2015: vymýcení chudoby a ochrana lidských práv

Vymýcení chudoby, boj proti nerovnostem, ochrana lidských práv a zajištění udržitelnosti zdravotnických systémů patří mezi některé stěžejní cíle uvedené v návrhu usnesení o rozvojové agendě po roce 2015, o kterém budou poslanci debatovat v pondělí. V úterý by pak o návrhu usnesení měli hlasovat. V otázce k ústnímu zodpovězení Komisi bude rovněž zmíněna problematika dětské podvýživy v rozvojových zemích. Hlasování o samostatném usnesení na toto téma se uskuteční ve čtvrtek.

 

Více informací o jednotlivých tématech najdete na stránce Evropského parlamentu:

www.europarl.europa.eu

 

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články