- +

100 dní práce frakce S&D v Evropském parlamentu: za pokrokovou Evropu plnou naděje


21.1.2014

Následujících sto dní, které zbývají současným europoslancům v Evropském parlamentu před květnovými volbami, jsou podle frakce Socialistů a demokratů (S&D) vynikající příležitostí k tomu ukázat, jak by mohla vypadat pokroková Evropa.

Frakce S&D, jejíž součástí je i delegace ČSSD v Evropském parlamentu, požaduje Evropu sociální spravedlnosti a zaměstnanosti. Evropu míru a lidských práv. Socialisté a demokraté odmítají nacionalismus a věří v komunitární metodu, která představuje správný způsob, jak zabránit jediné vládě v blokování důležitých legislativních návrhů, ve spolupráci se silným a zodpovědným Evropským parlamentem.

Frakce S&D se staví k současné Evropě kriticky a nabízí alternativní vizi. Vizi naděje pro všechny Evropany. Odmítáme dělení na Sever a Jih, Výhod a Západ. Solidarita a vzájemnost jsou základem pro naši společnou Evropu. Na základě těchto principů využije frakce S&D času, který zbývá do evropských voleb v květnu 2014, aby připravila lepší a sociálnější Evropu pro její obyvatele, která bere v úvahu regionální a globální závazky.

1. Pokroková ekonomika: Růst, investice a zaměstnanost

Za účelem vytvoření kvalitních pracovních míst potřebujeme růst a investice – zejména v oblasti alternativních energií a v boji proti změně klimatu. Podporujeme politiku reindustrializace Evropy založené na inovaci a výzkumu, která nabídne naší mladší generaci opravdová pracovní místa a naději pro jejich budoucnost.

Iniciativa S&D k pokrokové ekonomice ukázala, že cílená investiční strategie je slučitelná s dlouhodobým a udržitelným snižováním národních úrovní zadlužení. K financování navýšených veřejných investic musí být urychlen boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a představení daně z finančních transakcí.

Tyto politiky jsou základními stavebními kameny Evropské správy ekonomických záležitostí, včetně životaschopné bankovní unie. Musíme zastavit Trojku v destruktivních intervencích a zabránit jejich opětovnému představení prostřednictvím zadních vrátek „smluvních dohod“ mezi Komisí a jednotlivými členskými státy. Trváme na komunitární metodě z důvodu její legitimnosti a demokratické dimenzi s plným zapojením Evropského parlamentu.

2. Rovnost a sociální spravedlnost pro všechny

Nárůst chudoby a zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými jsou pro naše pokrokové hnutí neakceptovatelné. Je třeba napravit tyto nerovnosti a dát lidem novou naději pro lepší budoucnost. Sociální Evropa je nedělitelná a dává všem, kteří přispívají ke všeobecnému blahobytu. Svoboda pohybu a právo pracovat a studovat ve všech členských státech EU jsou základními právy všech občanů Evropy.

Odsuzujeme diskriminaci v přístupu k sociálním službám v národních legislativách a požadujeme představení evropských opatření proti sociálnímu dumpingu a vykořisťování sezónních pracovníků. Budeme tlačit na vlády, aby plně využily rozpočtu EU ke zlepšení integrace, vzdělání a sociálního blahobytu pro všechny jejich občany.

3. Pokrokové společnosti bez diskriminace

Za poslední dvě století prošla Evropa radikální změnou, včetně představení základních a občanských práv jakožto výsledku boje o demokracii a rovnost. Budeme bojovat proti regresivním kampaním konzervativních a pravicových sil v Evropě, které chtějí vymazat pokrok v našich společnostech, zejména v oblasti práv žen, minorit a homosexuálů.

Socialisté a demokraté budou prosazovat evropskou listinu základních práv, která bude bojovat proti jakémukoliv druhu diskriminace, rasismu a homofobie. Respektujeme individuální volby a princip subsidiarity, a nikdy neakceptujeme autoritativní a diskriminační omezení osobních svobod.

4. Soukromí a ochrana dat

Ochrana osobních údajů a soukromí jsou základními právy všech občanů v Evropě a pro progresivní politiky naprosto klíčové. Potřebujeme silnou evropskou legislativu, která tato práva zajistí.

Evropský parlament schválil dobrý návrh, proto nyní nemůžeme akceptovat nečinnost Rady. Vlády by měly vyjednávat s Evropským parlamentem za účelem přijetí spolehlivých pravidel ochrany všech občanů, která budou rozsáhle respektována. Evropská legislativa o ochraně osobních údajů musí být prosazována ve všech mezinárodních dohodách, včetně budoucího partnerství v rámci Transatlantické zóny volného obchodu a investic.

5. Rozšiřování s péčí a adekvátní přípravou

Rozšiřování Evropské unie není u konce. Ale jakýkoli budoucí přístup musí být dobře připraven. Základní práva a evropské hodnoty musí být jednoznačně respektovány.

Přistupující kandidátské země z oblasti Balkánu musí překonat svou minulou nejednotu a pracovat v zájmu regionální spolupráce. Turecko musí ukázat jasné rozhodnutí k demokratickým reformám, respektu k právům menšin a náboženské svobodě. Nejsme spokojeni s rostoucím autoritativním způsobem, jakým se chová stávající vláda, přesto však podporujeme přístupová jednání. Potvrzujeme naši solidaritu k těmto zemím a jejím obyvatelům.

6. Pokrok a lidská práva v našem sousedství

I přes nezdar na Ukrajině a v některých zemích arabského jara, budeme pokračovat v podpoře snah o ekonomický a sociální rozvoj a ustavení demokratických institucí obyvatel v těchto státech. Musíme restrukturalizovat naši Evropskou politiku středozemního sousedství a nabídnout nové formy spolupráce. Musíme pomoci těmto společnostem v jejich boji proti radikálním fundamentalistickým tendencím, které podkopávají základní práva, zvláště menšin a žen.

Budeme pokračovat v podpoře všech politických a humanitárních snah o nalezení udržitelného míru mezi Izraelem a Palestinou, a stejně tak i v Sýrii. Jsme odhodláni neponechat Střední východ napospas závodu v nukleárním zbrojení.

7. Humanitární a pružný přístup k migraci

Evropská imigrační a azylová politika nemůže představovat sumarizaci dvaceti osmi různých přístupů. Jedná se o velkou výzvu a Evropa musí definovat společnou politiku jakožto plnohodnotný politický hráč. Evropská odpověď musí být založena na humanitární podpoře za účelem záchrany uprchlíků v tísni a musí poskytnout podmínky důstojného přijetí. Solidarita mezi členskými státy je pro nás klíčová. Bojujeme za růst této solidarity a pružnou interpretaci nařízení Dublin III.

Prostřednictvím úzké spolupráce s našimi sousedními zeměmi musíme rázně zakročit proti obchodníkům s lidmi a pašerákům, a současně otevřít více možností pro legální přistěhovalectví do Evropské unie na základě potřeb pracovního trhu a partnerství se zeměmi, odkud imigranti přicházejí.

Naše společnosti musí být domovem pro všechny, kteří chtějí žít, studovat a pracovat v Evropě. Evropa musí podporovat místní autority a členské státy v začleňování a integraci, včetně přístupu k národnosti a plným občanským právům „nových Evropanů“, dětí narozených v evropských zemích a dlouhodobých rezidentů.

8. Kroky ke společné bezpečnosti a obraně ve spolupráci s regionálními spojenci

V nejisté a dynamické světové scéně musíme uplatňovat Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku v rámci obsáhlého konceptu, zvláště s ohledem na boj proti terorismu. Možné vojenské intervence musí být pečlivě plánovány a jejich výkon by měl být vždy závislý na životaschopné únikové strategii.

Evropa musí budovat spojenectví s regionálními partnery a měla by vždy – jakožto propagátor mnohostrannosti – usilovat o podporu OSN ve věci vojenských intervencí.

9. Obchod a pomoc pro tvorbu pracovních míst, sociálních práv a udržitelného rozvoje

Podporujeme nově nalezený kompromis ohledně mnohostranné obchodní dohody a pokračování ve vyjednávání o bilaterálních dohodách. Usnadňování obchodu umožňuje Evropě zrychlit tvorbu nových pracovních míst a zlepšit lidská práva, zejména práva pracovníků a ochranu životního prostředí, ve třetích zemích. Všechny obchodní dohody musí být projednávány transparentně.

Ve vztahu k rozvojovým zemím musí jít obchod a podpora ruku v ruce. Budeme pečlivě sledovat implementaci a ohled na transparentní legislativu v těžebním odvětví.

10. Konstruktivní spolupráce a naděje versus destruktivní nacionalismus a beznaděj

Sto let poté, co začala první světová válka, nesmíme dávat prostor novému nacionalismu, který je neslučitelný s pokrokovými principy a politikami. Evropská unifikace a spolupráce s pokrokovými silami ve světě musí formovat globalizaci demokratickým a sociálním způsobem. Nacionalismu, s jeho přísadami xenofobie a diskriminace, nesmí být dána naděje na lepší budoucnost a nesmí být ani odpovědí na dnešní výzvy. Nacionalisté se spoléhají na iluze na šíření poplašných zpráv. Jenom mezinárodní spolupráce a spojená Evropa může ukázat cestu kupředu lepší budoucnosti.

Poslední vložené články


Tisková konference k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku

18.7.2014 | Europoslankyně Olga Sehnalová a europoslanec Pavel Poc dnes v Lidovém Domě v Praze vystoupili na v pořadí již druhé tiskové konferenci delegace ČSSD v Evropském parlamentu k výsledkům plenárního zasedání ve Štrasburku. Dnešními tématy byly výsledek vyjednávání o obsazení zahraničních delegací Evropského parlamentu, výsledek volby předsedy Evropské komise a jeho program a ...

Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. - 17. července 2014

18.7.2014 | Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. července 2014 projednal následující témata: Zahájení zasedání: EU musí finančně podpořit obnovu Balkánu po povodních"Kolektivní solidarita, která stála za přeshraničním záchranným a humanitárním úsilím v boji s následky květnových povodní v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Chorvatsku, musí být podepřena asistencí a finanční ...

Eurokomisař(ka) - hit letošní sezóny

16.7.2014 | "Kauza" výběru českého zástupce či zástupkyně na post eurokomisaře či eurokomisařky začíná v médiích nabírat až téměř hysterických rozměrů. Včera bylo pozdě, neschopností vlády nám hrozí blamáž, další ostuda České republiky! Pěkné téma pro letní okurkovou sezónu, navíc pikantní vnitrokoaliční spor. Chtěla bych poněkud zchladit vášně. Tak zaprvé. Ve stejné situaci ...

Další články