- +

Převod vozidel v EU by brzy mohl být jednodušší


25.3.2013
Roční úsporu 1,5 miliardy eur by přineslo zjednodušení registrací motorových vozidel při přesunu do jiné země EU. Problémy s převodem registrace aut v rámci EU patří mezi dvacet největších problémů, se kterými se setkávají občané na vnitřním trhu EU. Během slyšení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém zasedá i česká poslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), vyslechli poslanci minulý týden názory odborníků na Komisí navrhované zjednodušení převodu motorových vozidel v rámci EU. Pendlování přes hranice při dojíždění do práce, nákup ojetých aut v jiné členské zemi, nebo půlroční pobyt v zahraničí s možností používat tam své vlastní auto: to všechno by mělo být v budoucnu jednodušší. Evropský parlament v současné době zkoumá návrh Evropské komise na nařízení, které by zjednodušilo převod motorových vozidel z jedné země do druhé v rámci EU. Poslankyně Sehnalová k tématu uvedla: „Není možné, aby občan, který se přestěhuje do jiného členského státu Evropské unie, neměl snadný přístup k informacím o nutnosti pře-registrace svého vozidla a obdržel tuto informaci až v momentě, kdy je orgány daného členského státu penalizován. Komise by proto ve svém návrhu měla zajistit, aby přijatá pravidla byla jednoduše a srozumitelně komunikována směrem ke spotřebitelům a to různými formami komunikace tak, abychom řešili pouze přestupky z nedbalosti, a nikoli z neznalosti nastavených pravidel!“ Složitá a nákladná registrace automobilů patří mezi dvacet nejčastějších problémů, na které si občané EU stěžovali při průzkumu Evropské komise o překážkách na vnitřním trhu. Návrh Komise se zakládá na třech hlavních bodech. Především chce určit pravidla, ve které členské zemi mají být auta registrována u těch občanů, kteří žijí v jedné zemi, ale svoje auto používají převážně v zemi jiné, například při dojíždění za prací. Dále chce Komise zjednodušit postup evidence motorových vozidel při přestěhování do jiné členské země, hlavně snížením počtu potřebných dokumentů. A do třetice chce Komise vytvořit evropskou databázi, která by umožnila výměnu dokumentů mezi členskými zeměmi. V čem pomohou nová pravidla? Koupili jste si auto v zahraničí, třeba proto, že je tam levnější, a chcete si ho legálně převést domů? „V některých zemích nemožné,“ tvrdila zástupkyně německého autoklubu ADAC Claudia May. Dočasné SPZ totiž jiné země neuznávají, a kromě toho auto s dočasnou SPZ nelze pojistit. Problém, kterému čelí půjčovny aut, představil zástupce Lease Europe John Lewis. Auto, které je registrováno v jedné členské zemi a převezeno do jiné, v této nové zemi nemůže být pronajato. Nejvíce se tento zádrhel ukazuje například v létě, kdy přichází převis poptávky turistů na půjčení aut v jižních zemích Evropy a ceny za půjčování rostou. Kdyby bylo možné na sezónu převést na jih nevyužitá auta ze severu Evropy, díra v nabídce by se zaplnila a ceny by poklesly. Dalším problémem, který by mohla nová pravidla vyřešit, jsou ukradená auta převezená do zahraničí. V tuto chvíli neexistuje systém pro výměnu dat, který by upozornil na pokusy registrovat ukradené auto v jiné zemi EU. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu by měl o připravované zprávě Toine Manderse hlasovat v květnu, hlasování v plénu je plánováno na říjen. Zdroj: Evropský parlament

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články