- +

Přehled témat - Plenární zasedání EP 15. až 18. dubna 2013 ve Štrasburku


15.4.2013
Reforma bankovnictví: omezení bonusů, vyšší kapitálové požadavky a podpora úvěrů Omezení bonusů pro bankéře, zvýšení kapitálových požadavků a usnadnění poskytování úvěrů malým firmám - to jsou priority nového balíku legislativních opatření týkajících se bankovního sektoru, o kterých bude Parlament hlasovat v úterý. Krizový management ECB: rozprava s Mariem Draghim Poslanci budou v úterý od 15:00 diskutovat o minulých a budoucích aktivitách Evropské centrální banky s jejím prezidentem Mariem Draghim. Návrh usnesení, o kterém bude EP hlasovat ve středu, uvádí, že levné půjčky ECB bankám musí být podmíněny, aby bylo zajištěno, že banky poskytují úvěry reálné ekonomice. ECB samotná musí být dle návrhu textu transparentnější a odpovědnější. Kypr: poslanci budou požadovat další vysvětlení programu finanční pomoci Poslanci budou ve středu požadovat od Komise a irské ministryně pro evropské záležitosti Lucindy Creighton vysvětlení o způsobu přijetí programu finanční pomoci Kypru. Poslance bude mj. zajímat skutečná výše záchranného balíčku a příspěvku samotného Kypru. ETS: měly by být emisní povolenky dražší? Poslanci budou v úterý hlasovat o návrhu zmrazit aukce části emisních povolenek, jehož cílem je posílit velmi nízkou cenu "povolení znečištění" v EU a obnovit tak motivační účinek systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) a "zelený" průmysl. Poslanci budou také hlasovat o dohodě s Radou o dočasném vyloučení mezikontinentálních letů z ETS. Rozprava o změnách maďarské ústavy Poslanci budou ve středu diskutovat s představiteli Rady a Komise o změnách maďarské ústavy, které nedávno schválil maďarský parlament. Souladem těchto změn s právem EU se zabývá výbor EP pro občanské svobody. Letiště: EP rozhodne o další liberalizaci služeb pozemní obsluhy Evropský parlament bude v úterý hlasovat o návrhu na otevření služeb pozemní obsluhy na hlavních letištích v EU větší konkurenci. Výbor EP pro dopravu v těsném hlasování další liberalizaci podpořil, zároveň však trval na definici minimálních standardů kvality a přijetí opatření na ochranu pracovních podmínek. Plénum bude o návrhu hlasovat bez rozpravy. Finský předseda vlády Katainen bude diskutovat s poslanci o budoucnosti EU Předseda vlády Finska Jyrki Katainen navštíví v úterý 16. dubna Evropský parlament ve Štrasburku. Od 10:30 bude s předsedy politických skupin diskutovat o budoucnosti EU. Slavnostní zasedání s prezidentem Irska Michaelem D. Higginsem Irský prezident Michael D. Higgins pronese ve středu v poledne slavnostní projev k plénu EP. Irsko do konce června tohoto roku předsedá v Radě EU. Způsob určení počtu obyvatelstva členských států EU Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o novém legislativním návrhu, který stanoví společná pravidla pro sestavování statistik o počtu obyvatel EU. Získané údaje budou mimo jiné používány pro výpočet kvalifikované většiny při hlasování v Radě a stanovení nároků na financování z rozpočtu EU. Hodnocení prvního roku Evropské občanské iniciativy Od dubna 2012 se mohou občané EU podílet na utváření politik EU prostřednictvím Evropské občanské iniciativy. Poslanci s Komisí ve čtvrtek zhodnotí zkušenosti a potíže z prvního roku fungování tohoto nového nástroje, který umožňuje miliónu občanů z alespoň sedmi členských států EU požadovat po Komisi, aby předložila novou legislativu. Rozšíření EU: Srbsko, Kosovo, Černá Hora a Turecko v centru pozornosti Poslanci budou ve středu diskutovat o pokrokových zprávách Srbska, Černé Hory a Turecka za rok 2012 a integračního procesu Kosova. Dle očekávání by v rozpravě měli podpořit další rozšiřování EU, zároveň by však měli zdůraznit, že je třeba vzít v potaz individuálně pokrok každé kandidátské či potenciálně kandidátské země. O usneseních ke každé zemi, připravených zahraničním výborem, bude Parlament hlasovat ve čtvrtek. Chorvatsko je připraveno vstoupit do EU v červenci, uvedou poslanci Poslanci ve středu vyzvou dva členské státy, které stále neschválily vstup Chorvatska do EU, aby tak bez prodlení učinily. V posledním usnesení před předpokládaným vstupem Chorvatska 1. července, poslanci zdůrazní, že Chorvatsko je připraveno stát se 28.členským státem EU. 12 chorvatských členů EP bude zvoleno 14. dubna. Poslanci budou hlasovat o krátkodobých EU vízech pro občany Ukrajiny a Moldavska Ukrajinští a moldavští novináři, představitelé občanské společnosti, neziskových organizací a mladí lidé budou moci snadněji získávat krátkodobá víza pro cesty do EU. O vízových dohodách s Ukrajinou a Moldavskem bude EP hlasovat ve středu a ve čtvrtek. Další body na pořadu jednání - AKP/EU: výhrady k revizi dohody z Cotonou, termín pro ukončení přístupu na trh EU - Parlament schválí první zákaz výmětů ryb v EU - Globalizační fond EU: pomoc pracovníkům v Itálii a Rakousku - Rozpočtové absolutorium: EP se vyjádří k závěrce agentuře pro životní prostředí a stěhování policejní akademie - Usnesení o lidských právech a demokracii (Vietnam, Kazachstán, Guantánamo) - Regionální státní podpory - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) - Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování - Obchod a investice jako hnací síla růstu rozvojových zemí - Dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva - Odhady rozpočtu EU na rok 2014 - Finanční pomoc členským státům, jejichž měnou není euro - Společný systém DPH pokud jde o zdanění poukázek - Recyklace lodí - Dohoda mezi EU a Mauretánií o rybolovu - Náhodné úlovky kytovců Zdroj: Evropský parlament

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun

29.4.2019 | Potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, ale liší se svým složením, již nebude možné uvádět v České republice na trh. Ministerstvo zemědělství (MZe) to chce prosadit do připravované novely zákona o potravinách. Za porušení zákazu bude možné udělit pokutu až 50 milionů korun. „Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v aktuálně chystané ...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 | (Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). „Jako člověk, který téma do Bruselu přinesl a systematickou prací jej z nechtěného dotáhl až do zákonné úpravy, spokojená nejsem. Přijatý zákon totiž obsahuje řadu právních kliček, přímo ...

Další články