- +

Přehled témat - Plenární zasedání EP 15. až 18. dubna 2013 ve Štrasburku


15.4.2013
Reforma bankovnictví: omezení bonusů, vyšší kapitálové požadavky a podpora úvěrů Omezení bonusů pro bankéře, zvýšení kapitálových požadavků a usnadnění poskytování úvěrů malým firmám - to jsou priority nového balíku legislativních opatření týkajících se bankovního sektoru, o kterých bude Parlament hlasovat v úterý. Krizový management ECB: rozprava s Mariem Draghim Poslanci budou v úterý od 15:00 diskutovat o minulých a budoucích aktivitách Evropské centrální banky s jejím prezidentem Mariem Draghim. Návrh usnesení, o kterém bude EP hlasovat ve středu, uvádí, že levné půjčky ECB bankám musí být podmíněny, aby bylo zajištěno, že banky poskytují úvěry reálné ekonomice. ECB samotná musí být dle návrhu textu transparentnější a odpovědnější. Kypr: poslanci budou požadovat další vysvětlení programu finanční pomoci Poslanci budou ve středu požadovat od Komise a irské ministryně pro evropské záležitosti Lucindy Creighton vysvětlení o způsobu přijetí programu finanční pomoci Kypru. Poslance bude mj. zajímat skutečná výše záchranného balíčku a příspěvku samotného Kypru. ETS: měly by být emisní povolenky dražší? Poslanci budou v úterý hlasovat o návrhu zmrazit aukce části emisních povolenek, jehož cílem je posílit velmi nízkou cenu "povolení znečištění" v EU a obnovit tak motivační účinek systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) a "zelený" průmysl. Poslanci budou také hlasovat o dohodě s Radou o dočasném vyloučení mezikontinentálních letů z ETS. Rozprava o změnách maďarské ústavy Poslanci budou ve středu diskutovat s představiteli Rady a Komise o změnách maďarské ústavy, které nedávno schválil maďarský parlament. Souladem těchto změn s právem EU se zabývá výbor EP pro občanské svobody. Letiště: EP rozhodne o další liberalizaci služeb pozemní obsluhy Evropský parlament bude v úterý hlasovat o návrhu na otevření služeb pozemní obsluhy na hlavních letištích v EU větší konkurenci. Výbor EP pro dopravu v těsném hlasování další liberalizaci podpořil, zároveň však trval na definici minimálních standardů kvality a přijetí opatření na ochranu pracovních podmínek. Plénum bude o návrhu hlasovat bez rozpravy. Finský předseda vlády Katainen bude diskutovat s poslanci o budoucnosti EU Předseda vlády Finska Jyrki Katainen navštíví v úterý 16. dubna Evropský parlament ve Štrasburku. Od 10:30 bude s předsedy politických skupin diskutovat o budoucnosti EU. Slavnostní zasedání s prezidentem Irska Michaelem D. Higginsem Irský prezident Michael D. Higgins pronese ve středu v poledne slavnostní projev k plénu EP. Irsko do konce června tohoto roku předsedá v Radě EU. Způsob určení počtu obyvatelstva členských států EU Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o novém legislativním návrhu, který stanoví společná pravidla pro sestavování statistik o počtu obyvatel EU. Získané údaje budou mimo jiné používány pro výpočet kvalifikované většiny při hlasování v Radě a stanovení nároků na financování z rozpočtu EU. Hodnocení prvního roku Evropské občanské iniciativy Od dubna 2012 se mohou občané EU podílet na utváření politik EU prostřednictvím Evropské občanské iniciativy. Poslanci s Komisí ve čtvrtek zhodnotí zkušenosti a potíže z prvního roku fungování tohoto nového nástroje, který umožňuje miliónu občanů z alespoň sedmi členských států EU požadovat po Komisi, aby předložila novou legislativu. Rozšíření EU: Srbsko, Kosovo, Černá Hora a Turecko v centru pozornosti Poslanci budou ve středu diskutovat o pokrokových zprávách Srbska, Černé Hory a Turecka za rok 2012 a integračního procesu Kosova. Dle očekávání by v rozpravě měli podpořit další rozšiřování EU, zároveň by však měli zdůraznit, že je třeba vzít v potaz individuálně pokrok každé kandidátské či potenciálně kandidátské země. O usneseních ke každé zemi, připravených zahraničním výborem, bude Parlament hlasovat ve čtvrtek. Chorvatsko je připraveno vstoupit do EU v červenci, uvedou poslanci Poslanci ve středu vyzvou dva členské státy, které stále neschválily vstup Chorvatska do EU, aby tak bez prodlení učinily. V posledním usnesení před předpokládaným vstupem Chorvatska 1. července, poslanci zdůrazní, že Chorvatsko je připraveno stát se 28.členským státem EU. 12 chorvatských členů EP bude zvoleno 14. dubna. Poslanci budou hlasovat o krátkodobých EU vízech pro občany Ukrajiny a Moldavska Ukrajinští a moldavští novináři, představitelé občanské společnosti, neziskových organizací a mladí lidé budou moci snadněji získávat krátkodobá víza pro cesty do EU. O vízových dohodách s Ukrajinou a Moldavskem bude EP hlasovat ve středu a ve čtvrtek. Další body na pořadu jednání - AKP/EU: výhrady k revizi dohody z Cotonou, termín pro ukončení přístupu na trh EU - Parlament schválí první zákaz výmětů ryb v EU - Globalizační fond EU: pomoc pracovníkům v Itálii a Rakousku - Rozpočtové absolutorium: EP se vyjádří k závěrce agentuře pro životní prostředí a stěhování policejní akademie - Usnesení o lidských právech a demokracii (Vietnam, Kazachstán, Guantánamo) - Regionální státní podpory - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) - Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování - Obchod a investice jako hnací síla růstu rozvojových zemí - Dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva - Odhady rozpočtu EU na rok 2014 - Finanční pomoc členským státům, jejichž měnou není euro - Společný systém DPH pokud jde o zdanění poukázek - Recyklace lodí - Dohoda mezi EU a Mauretánií o rybolovu - Náhodné úlovky kytovců Zdroj: Evropský parlament

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Olga Sehnalová k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

10.12.2018 | Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata a vyhlášena 10. prosince 1948, tři roky po ukončení největší válečné katastrofy v lidských dějinách. Výročí jejího přijetí se každoročně slaví jako Den lidských práv. "Náš svět je tolik rozmanitý, a i přesto máme mnoho společného. Jako předsedkyni meziskupiny zabývající se právy osob s postižením v Evropském parlamentu je mi ctí být součástí ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku

9.12.2018 | Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi Evropský parlament ve středu v poledne oficiálně udělí letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení ukrajinskému filmovému režisérovi Olegu Sencovovi. Sacharovovu cenu převezme ve středu ve 12:00 z rukou predsedy EP Antonia Tajaniho Sencovova sestřenice Natalia Kaplan a jeho advokát Dmitrij Dinze. Samotný ukrajinský režisér je aktuálně vězněn v Ruské ...

Návštěvnická skupina v Bruselu

4.12.2018 | Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských dnů věnovaných Rakousku a další. Děkuji za návštěvu, zajímavou diskuzi a možnost představit svou aktuální práci v Evropském ...

Další články