- +

Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst


4.10.2012
Jak jsme již informovali, Evropská Komise ve středu 3. října pod heslem „Není čas ztrácet čas“ zveřejnila jeden z nejdůležitějších dokumentů tohoto roku, tzv. Akt pro jednotný trh II., ve kterém představuje dvanáct prioritních aktivit k prohloubení vnitřního trhu a k dalšímu usnadňování volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Jaká konkrétní opatření tedy tento strategický dokument obsahuje? Dopravní a energetické sítě: Páteří jednotného trhu jsou účinné a plně integrované dopravní a energetické sítě. Příležitosti, které skýtá fond soudržnosti a strukturální fondy, musí být v plném souladu se závazkem vůči hospodářské soutěži, výběru a kvalitním službám v celé EU. Za účelem uskutečnění této vize Akt o jednotném trhu II zahrnuje: i) opatření, jež má otevřít poskytování vnitrostátních služeb osobní železniční dopravy další hospodářské soutěži uvnitř EU; ii) opatření ke zlepšení jednotného trhu námořní dopravy; iii) opatření k rychlejšímu vytvoření jednotného evropského nebe; iv) opatření, která zefektivní uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti energetiky. Mobilita občanů a podniků: Volný pohyb přes hranice je samotným základem jednotného trhu a jedním ze základů, na nichž stojí Evropská unie. Praktické a právní překážky, které mobilitě občanů, podnikatelských činností a investičních prostředků brání, však nadále přetrvávají. V Aktu o jednotném trhu II proto Komise navrhuje: i) vytvořit z portálu EURES plnohodnotný nástroj k přeshraničnímu zprostředkování pracovních příležitostí a náboru pracovních sil; ii) zavést ustanovení k využití dlouhodobých investičních fondů pro soukromé společnosti a dlouhodobé projekty; iii) modernizovat úpadkové řízení, počínaje přeshraničními případy, a přispět k tvorbě prostředí, které neúspěšným podnikatelům nabídne druhou šanci. Digitální hospodářství: Vzhledem ke svému hospodářskému významu a zásadním vedlejším účinkům, například pokud jde o produktivitu a řešení společenských problémů, zůstává digitálněhospodářská revoluce příležitostí, kterou nesmíme promarnit. V rámci úsilí o dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 Komise navrhuje: i) usnadnit elektronický obchod v EU jednodušším používáním a větší důvěryhodností a konkurenceschopností platebních služeb; ii) zaměřit se na hlavní příčinu nedostatečných investic do vysokorychlostního širokopásmového připojení, tj. jeho stavební náklady; iii) zavést elektronickou fakturaci jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek, neboť prokazatelně šetří peníze. Sociální podnikání, soudržnost a důvěra spotřebitelů: Úspěch jednotného trhu je rovněž důsledkem hospodářské a sociální účasti, jakou dokáže zajistit. Spotřebitelé musí mít důvěru a všichni občané v celé EU musí mít možnost využívat příležitostí, které jednotný trh nabízí. Komise hodlá tento cíl prosazovat tím, že využije konkrétních nástrojů vnitřního trhu, včetně: i) zlepšení právních předpisů upravujících bezpečnost výrobků a jejich prosazování; ii) opatření k zajištění širokého přístupu k bankovním účtům, jakož i transparentních a srovnatelných poplatků za vedení účtu a snadnějšího převodu bankovních účtů. Jaké jsou další plánované kroky? Týden jednotného trhu ve dnech 15.–20. října 20121 Komise předloží všechny klíčové legislativní návrhy Aktu o jednotném trhu II do jara roku 2013 a návrhy nelegislativní povahy do konce roku 2013. Evropský parlament a Rada se vyzývají, aby legislativní návrhy přijaly přednostně do jara roku 2014. Tisková zpráva Olgy Sehnalové k publikování Aktu II: http://sehnalova.cz/clanek/akt-pro-jednotny-trh-ii-vlak-sice-neztraci-cas-ale-spotrebitele-stoji-na-vedlejsi-koleji-2012-10-3.html Kompletní znění Aktu o jednotném trhu II (v angličtině): http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf zdroj: Evropská komise pozn.: Olga Sehnalová je náhradnicí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO)

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články