- +

Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst


4.10.2012
Jak jsme již informovali, Evropská Komise ve středu 3. října pod heslem „Není čas ztrácet čas“ zveřejnila jeden z nejdůležitějších dokumentů tohoto roku, tzv. Akt pro jednotný trh II., ve kterém představuje dvanáct prioritních aktivit k prohloubení vnitřního trhu a k dalšímu usnadňování volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Jaká konkrétní opatření tedy tento strategický dokument obsahuje? Dopravní a energetické sítě: Páteří jednotného trhu jsou účinné a plně integrované dopravní a energetické sítě. Příležitosti, které skýtá fond soudržnosti a strukturální fondy, musí být v plném souladu se závazkem vůči hospodářské soutěži, výběru a kvalitním službám v celé EU. Za účelem uskutečnění této vize Akt o jednotném trhu II zahrnuje: i) opatření, jež má otevřít poskytování vnitrostátních služeb osobní železniční dopravy další hospodářské soutěži uvnitř EU; ii) opatření ke zlepšení jednotného trhu námořní dopravy; iii) opatření k rychlejšímu vytvoření jednotného evropského nebe; iv) opatření, která zefektivní uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti energetiky. Mobilita občanů a podniků: Volný pohyb přes hranice je samotným základem jednotného trhu a jedním ze základů, na nichž stojí Evropská unie. Praktické a právní překážky, které mobilitě občanů, podnikatelských činností a investičních prostředků brání, však nadále přetrvávají. V Aktu o jednotném trhu II proto Komise navrhuje: i) vytvořit z portálu EURES plnohodnotný nástroj k přeshraničnímu zprostředkování pracovních příležitostí a náboru pracovních sil; ii) zavést ustanovení k využití dlouhodobých investičních fondů pro soukromé společnosti a dlouhodobé projekty; iii) modernizovat úpadkové řízení, počínaje přeshraničními případy, a přispět k tvorbě prostředí, které neúspěšným podnikatelům nabídne druhou šanci. Digitální hospodářství: Vzhledem ke svému hospodářskému významu a zásadním vedlejším účinkům, například pokud jde o produktivitu a řešení společenských problémů, zůstává digitálněhospodářská revoluce příležitostí, kterou nesmíme promarnit. V rámci úsilí o dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 Komise navrhuje: i) usnadnit elektronický obchod v EU jednodušším používáním a větší důvěryhodností a konkurenceschopností platebních služeb; ii) zaměřit se na hlavní příčinu nedostatečných investic do vysokorychlostního širokopásmového připojení, tj. jeho stavební náklady; iii) zavést elektronickou fakturaci jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek, neboť prokazatelně šetří peníze. Sociální podnikání, soudržnost a důvěra spotřebitelů: Úspěch jednotného trhu je rovněž důsledkem hospodářské a sociální účasti, jakou dokáže zajistit. Spotřebitelé musí mít důvěru a všichni občané v celé EU musí mít možnost využívat příležitostí, které jednotný trh nabízí. Komise hodlá tento cíl prosazovat tím, že využije konkrétních nástrojů vnitřního trhu, včetně: i) zlepšení právních předpisů upravujících bezpečnost výrobků a jejich prosazování; ii) opatření k zajištění širokého přístupu k bankovním účtům, jakož i transparentních a srovnatelných poplatků za vedení účtu a snadnějšího převodu bankovních účtů. Jaké jsou další plánované kroky? Týden jednotného trhu ve dnech 15.–20. října 20121 Komise předloží všechny klíčové legislativní návrhy Aktu o jednotném trhu II do jara roku 2013 a návrhy nelegislativní povahy do konce roku 2013. Evropský parlament a Rada se vyzývají, aby legislativní návrhy přijaly přednostně do jara roku 2014. Tisková zpráva Olgy Sehnalové k publikování Aktu II: http://sehnalova.cz/clanek/akt-pro-jednotny-trh-ii-vlak-sice-neztraci-cas-ale-spotrebitele-stoji-na-vedlejsi-koleji-2012-10-3.html Kompletní znění Aktu o jednotném trhu II (v angličtině): http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf zdroj: Evropská komise pozn.: Olga Sehnalová je náhradnicí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO)

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články