- +

Tento týden v Evropském parlamentu


24.9.2012
Hlubší hospodářská integrace a fungování trhu: to jsou témata, která budou tento týden dominovat schůzím parlamentních výborů. Hospodářský výbor projedná plány na bankovní unii a způsoby, jak bojovat proti manipulaci trhu, a bude hlasovat o směrnici o finančních službách. Výbor pro boj s organizovaným zločinem projedná způsoby boje proti korupci a podvodům s fondy EU. Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj a Podvýbor pro lidská práva oficiálně představí nominace na letošní Sacharovovu cenu. Již dnes se členové Výboru pro hospodářství a měnu setkají s finančními odborníky, jako je Gary Gensler, předseda americké Commodity Futures Trading Commission, a s komisaři Barnierem a Almuniou. Během dvou zasedání budou diskutovat o způsobech, jak udržet na uzdě banky, jak řešit problémy manipulací s trhem a jak dosáhnout integrity a důvěry po skandálu s manipulacemi mezibankovních sazeb Libor a Euribor z letošního léta. Členové Zvláštního výboru pro boj s organizovaným zločinem, korupcí a praním peněz budou dnes diskutovat s odborníky o tom, jak bojovat proti korupci a podvodům poškozujícím finanční zájmy EU a jaká opatření přijmout, aby se zabránilo zneužívání finančních prostředků EU. V úterý bude Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů hlasovat o prohlášení požadujícím přijetí opatření k nápravě zásadních problémů s fungováním jednotného trhu, kterým občané a podniky čelí při cestování nebo práci v zahraničí. Jde například o možnost založení bankovního účtu, uznávání profesních kvalifikací, získání zdravotního pojištění nebo registrace automobilu. Během úterní společné schůze Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Podvýboru pro lidská práva bude oficiálně představeno 5 nominovaných na letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Vítězi bude cena předána během plenárního zasedání 12. prosince. Hospodářský a měnový výbor ve středu začne projednávat plány týkající se bankovního dozoru, které Parlamentu během zářijového plenárního zasedání představil komisař Michel Barnier. Poslanci tehdy zdůraznili, že pravidla bankovního dozoru musí být velmi kvalitní a musí jasně stanovit odpovědnost za případné porušení pravidel. Ve stejný den bude hospodářský výbor hlasovat o směrnici o trhu v oblasti finančních služeb. Cílem směrnice je zvýšit ochranu investorů a integraci a dohled nad finančními trhy, s cílem udržet krok s technickým pokrokem a inovacemi finančních produktů. Zdroj: Evropský parlament

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články