- +

Program Erasmus čeká po pětadvaceti letech zásadní reforma


4.9.2012
Historicky nejpopulárnější evropský vzdělávací program pro mladé, Erasmus, čekají od roku 2014 velké změny. Letos na podzim budou poslanci Evropského parlamentu projednávat jeho novou podobu s názvem „Erasmus pro všechny“. Nový program by měl v sobě sloučit všech sedm stávajících unijních programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu (Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Action a Jean Monet) a umožnit vycestovat za vzděláním a zkušenostmi do zahraničí až pěti milionům Evropanů, což je téměř dvakrát více než doposud. Nově by se měl více soustředit i na pedagogické pracovníky a učitele a na partnerství mezi školami a se soukromým sektorem. Celkový navrhovaný rozpočet programu na období 2014 – 2020 činí 19 miliard EUR. Loni s Erasmem vycestovalo téměř 6 500 českých studentů Oblíbenost evropských vzdělávacích programů potvrzují i české výsledky. V akademickém roce 2010/2011 díky stávajícímu programu Erasmus získalo stipendium na zahraniční studium či stáž celkem 6433 Čechů, což je o 7,7% více než v předchozím roce. Česká republika navíc podle údajů Eurostatu patří mezi pět nejaktivnějších zemí v oblasti vysílání učitelů a pedagogických pracovníků. „Program Erasmus patří mezi úspěchy Evropské unie. Nejenže je mezi mladými lidmi v České republice velice oblíbený, ale rovněž se dlouhodobě ukazuje, že u studentů, kteří strávili část svého studia v zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost, že při vstupu na pracovní trh získají snadněji uplatnění,“ říká poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která se pravidelně účastní jednání klíčového Výboru pro kulturu a vzdělávání. Tento výbor bude mít při podzimním vyjednávání v Evropském parlamentu hlavní slovo. Hlavně studenty nezadlužit Nový program „Erasmus pro všechny“ si klade za cíl efektivně reagovat na prudké změny na trhu práce především v posledních letech. Jeho účelem je prostřednictvím zkušenosti v zahraničí pomoci mladým lidem získat odbornou přípravu a dovednosti a tudíž i vyhlídky na získání zaměstnání. Odhaduje se, že do roku 2020 bude téměř 35% pracovních míst vyžadovat vysoko kvalifikaci, přičemž počet nekvalifikovaných pracovních míst klesá. Palčivým tématem je i finanční nástroj záruk na půjčky studentů na magisterské studium v zahraničí. „Čeští studenti mají v porovnání s dalšími ‚novými‘ členskými zeměmi v rámci současného programu Erasmus zdaleka jedny z nejnižších grantů. Proto je z mého úhlu pohledu pro Českou republiku velmi důležité, jak se postavíme k novému finančnímu nástroji záručních půjček, který je součástí navrhovaného programu ‚Erasmus pro všechny‘. Ty by podle mne neměly mít za následek další snižování grantů, což by bylo, zejména pro české studenty, velmi nešťastné. Mladí lidé nesmí být podněcováni k tomu, že pokud chtějí pokrýt potřebné náklady a absolvovat studijní či pracovní stáž, musí se zadlužit,“ vysvětluje poslankyně Olga Sehnalová. Čeští studenti dostávají nyní podle Eurostatu průměrně 200,9 EUR měsíčně, což je o poznání méně než např. Slováci (354 EUR měsíčně) nebo Poláci (389,2 EUR měsíčně). „Tohle téma je pro mě zcela zásadní,“ dodává Sehnalová. Rozhodne se na konci roku Poslanci Evropského parlamentu tak před sebou mají krušné pracovní období. O programu „Erasmus pro všechny“ se bude jednat ve Výboru pro kulturu a vzdělávání 19. září, hlasovat se o pozměňovacích návrzích bude začátkem listopadu a koncem roku by návrh měl přijít do Evropského parlamentu. V případě standardního legislativního procesu by mělo nařízení začít platit od 1. září 2014. „Při vyjednávání mě bude také velmi zajímat, zda sloučení programů dostatečně zajistí specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. Mladí lidé jsou naše budoucnost, ale stejně tak naši budoucnost tvoří i lidé, kteří studenty připravují, školí a učí. V rámci jednoho programu bude třeba zajistit vyváženost, individuální přístup a smysl pro partnerství,“ říká poslankyně Olga Sehnalová.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články