- +

Komisařka pro dopravu V. Bulc dnes navštívila zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch


19.6.2017

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch dnes navštívila komisařka pro dopravu Violeta Bulc. Se členy Výboru diskutovala o návrzích iniciativy k silniční dopravě „Balíček mobility“, kterou Komise zveřejnila 31. května tohoto roku. Cílem iniciativy je upřesnit stávající legislativu v několika oblastech – vyjasnit pravidla kabotáže, aplikaci minimální mzdy, bojovat se schránkovými společnostmi a zjednodušit administrativní nároky pro vysílané pracovníky, kteří museli v posledních letech čelit nárůstu administrativních kroků ze strany některých členských států.

Členové Výboru se komisařky dotazovali zejména na nová pravidla kabotáže, která umožní po dobu pěti dní provádět neomezený počet operací v zahraničí.  Stávající pravidla kabotáže byla složitě vymahatelná, podle nového návrhu by tedy mělo být jednoduší kontrolovat jejich dodržování.  Další tématem diskuze bylo zpoplatnění silnic. O tom, na jakých silnicích nebo za jaká vozidla se bude mýto vybírat, by měly nadále rozhodovat členské státy. Pokud se však členské státy rozhodnou silnice zpoplatnit, výběr mýta by měl být interoperabilní napříč všemi členskými státy.

Poslední část výměny názorů byla směřována na dobu odpočinku řidičů. Podle nového návrhu pravidel by řidiči měli trávit týdenní dobu odpočinku mimo kabinu svých vozidel. Komise si od tohoto návrhu podle komisařky Bulcové slibuje zlepšení pracovních podmínek a tím i pozitivní dopady na bezpečnost silničního provozu.

Česká republika vyjádřila k návrhu řadu výhrad. Jednotlivé návrhy budou nyní posuzovat členské státy v Radě a zvlášť Evropský parlament. Následně budou probíhat vyjednávání tzv. "trialozích" to znamená mezi Radou, Parlamentem a Komisí.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články