- +

ČOI varuje před rizikovými e-shopy, spotřebitelům pomůže nová unijní legislativa


25.5.2017

Podle vyjádření České obchodní inspekce (ČOI) se v nedávné době se objevilo mnoho internetových stránek s „.cz“ koncovkou nabízejících zejména obuv, na kterých se nevyskytují žádné údaje o prodávajícím. Obchodní podmínky nasvědčují tomu, že se jedná o nepovedený (automatický) překlad do českého jazyka. ČOI nákupem na těchto doménách spotřebitele varuje.

V těchto týdnech probíhají vyjednávání mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU o výsledné podobě nařízení o spolupráci dozorových orgánů na ochranu spotřebitele, jehož hlavní zpravodajkou je za Evropský parlament Olga Sehnalová (ČSSD). Cílem nařízení je zlepšit vymáhání spotřebitelských práv v EU, a to včetně online prostředí. Návrh má podstatně rozšířit pravomoci dozorových orgánů, mezi které patří například Česká obchodní inspekce nebo Český telekomunikační úřad, v oblastech vyšetřování, vymáhání práva a stanovení nápravných opatření. Platit by měl nejpozději do dvou let.

"V případě hrozícího rizika závažné a nenapravitelné újmy, poškozující zájmy spotřebitelů, budou moci dozorové orgány napříč Evropou vyžadovat například okamžité pozastavení internetové stránky v případě, že její provozovatel nereaguje a odmítá zjednat nápravu. Jednou z možností je také vizuální varování spotřebitele na příslušné nebezpečné stránce. Dozorové orgány by také měly mít pravomoc požadovat informace od registrátorů domén a bank ke zjištění totožnosti odpovědného obchodníka. Na internetu platí dvojnásobně, že jedině rychlá a rázná reakce dozorového orgánu může spotřebitelům ušetřit řadu starostí i peněz,“ říká Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a zpravodajka návrhu.

A jak vybrat dle doporučení ČOI správný e-shop?

- zkontrolovat, zda není například na seznamu rizikových e-shopů na stránkách www.coi.cz 

- ověřit si svá spotřebitelská práva na daném webu (obchodní podmínky)

- zamyslet se nad cenou nabízených výrobků či služeb (zda není cena podezřele nízká)

- neplatit hned předem (u nepoctivých e-shopů to bývá jediná forma úhrady)

- ověřit si identitu prodejce (zkontrolovat IČ, případně zavolat na uvedený tel. kontakt)

- přečíst si recenze ostatních zákazníků na nezávislých (jiných) webech

- platit pouze zabezpečeným webům „https://“  (nikoli jen „http://“)

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články