- +

Řecké dny se ve středu věnovaly pravoslaví a Svaté hoře Athos


26.3.2014

Program Řeckých dnů v Kroměříži se ve středu 26. března věnoval hlubšímu tématu, než je pouhé cestování a trávení volného času. Přímo v prostorách kostela svatého Cyrila a Metoděje na slovanském náměstí v Kroměříži měli návštěvníci příležitost dozvědět se podrobnosti o pravoslavném náboženství, které je symbolické právě pro řeckou zemi. Besedy se zhostil duchovní správce Pravoslavné církve Kroměříž MUDr. František Stehlík, který popsal jak historické vazby, tak i rozdíly, jimž se pravoslaví liší od jiných církví. Pravoslavná církev je křesťanská církev složená z vícero územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství. Pravoslavné církve mají své počátky v prvotní křesťanské obci v Jeruzalému a dále pak ve východní části římské říše, proto bývají někdy označovány též jako východní církev. Pravoslavné církve sdílejí církevní nauku a praxi, proto se o nich někdy hovoří jako o jediné pravoslavné církvi, a to církvi ortodoxní. Právě tento ortodoxní pohled mnohdy vede ke složitějšímu chápání principů a myšlenek pravoslaví, o čemž se mohli návštěvníci setkání sami přesvědčit.  

A také měli příležitost zjistit, že přestože pravoslavná obec v současné době nemá v Kroměříži početné zastoupení, historické vazby s městem jsou velmi silné. Za všechny jmenujme například postavu biskupa Pravoslavné církve v Československu a propagátora návratu k cyrilometodějské tradici Matěje Pavlíka (Svatý Gorazd II.), který v Kroměříži působil v první polovině minulého století. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha, byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako mučedník byl vladyka Gorazd svatořečen v roce 1987 v Olomouci.

Na povídání Františka Stehlíka o pravoslaví navázal diakon kroměřížské pravoslavné obce Jan Krajča s povídáním o Svaté hoře Athos doplněném promítáním fotografií z tohoto řeckého mnišského státu.  

A co víc, setkání bylo pro mnohé Kroměřížany příležitostí poprvé vidět překrásný interiér kostela svatého Cyrila a Metoděje na Slovanském náměstí.

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články