- +

Řecké dny se ve středu věnovaly pravoslaví a Svaté hoře Athos


26.3.2014

Program Řeckých dnů v Kroměříži se ve středu 26. března věnoval hlubšímu tématu, než je pouhé cestování a trávení volného času. Přímo v prostorách kostela svatého Cyrila a Metoděje na slovanském náměstí v Kroměříži měli návštěvníci příležitost dozvědět se podrobnosti o pravoslavném náboženství, které je symbolické právě pro řeckou zemi. Besedy se zhostil duchovní správce Pravoslavné církve Kroměříž MUDr. František Stehlík, který popsal jak historické vazby, tak i rozdíly, jimž se pravoslaví liší od jiných církví. Pravoslavná církev je křesťanská církev složená z vícero územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství. Pravoslavné církve mají své počátky v prvotní křesťanské obci v Jeruzalému a dále pak ve východní části římské říše, proto bývají někdy označovány též jako východní církev. Pravoslavné církve sdílejí církevní nauku a praxi, proto se o nich někdy hovoří jako o jediné pravoslavné církvi, a to církvi ortodoxní. Právě tento ortodoxní pohled mnohdy vede ke složitějšímu chápání principů a myšlenek pravoslaví, o čemž se mohli návštěvníci setkání sami přesvědčit.  

A také měli příležitost zjistit, že přestože pravoslavná obec v současné době nemá v Kroměříži početné zastoupení, historické vazby s městem jsou velmi silné. Za všechny jmenujme například postavu biskupa Pravoslavné církve v Československu a propagátora návratu k cyrilometodějské tradici Matěje Pavlíka (Svatý Gorazd II.), který v Kroměříži působil v první polovině minulého století. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha, byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako mučedník byl vladyka Gorazd svatořečen v roce 1987 v Olomouci.

Na povídání Františka Stehlíka o pravoslaví navázal diakon kroměřížské pravoslavné obce Jan Krajča s povídáním o Svaté hoře Athos doplněném promítáním fotografií z tohoto řeckého mnišského státu.  

A co víc, setkání bylo pro mnohé Kroměřížany příležitostí poprvé vidět překrásný interiér kostela svatého Cyrila a Metoděje na Slovanském náměstí.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články