- +

Studenti si v Kroměříži vyzkoušeli modelové jednání Rady EU


2.7.2012
Kroměříž – Sedmadvacet studentů z celé České republiky a Slovenska si ve dnech 30. června a 1. července na vlastní kůži vyzkoušelo, jaké to je být ministrem některé ze členských zemí Evropské unie a hájit zájmy své země na půdě Rady EU. Této příležitosti jsi jim dostalo v Kroměříži v rámci zábavně-vzdělávací akci EU Week End, jejímž smyslem je mladým lidem se zájmem o dění kolem sebe zábavnou a soutěživou formou nabídnout vědomosti o Evropské unii a jejím fungování. Akci pořádala společnost Eutis za podpory europoslankyně Olgy Sehnalové. Sedmadvacet studentů během víkendu přijalo role ministrů členských států EU, jednacím sálem se jim staly prostory Centra odborné přípravy technické a hlavním tématem jednání zavedení nulové tolerance alkoholu u řidičů. „Náš modelový případ kopíroval skutečný rozhodovací proces v evropských institucích. V návrhu byla maximální povolená hranice 0,3 promile u ostatních řidičů, než jsou profesionálové a nováčci, výstupním dokumentem byla maximální hranice 0,5 promile s tím, že státy, které preferují nižší hranici, si ji mohou samy stanovit,“ prozradil Martin Pustaj z pořádající společnosti. A jak se vůbec studenti k takové zábavě dostali? „Oslovovali jsme je prostřednictvím škol u nás a na Slovensku. Z celkového počtu přihlášených jsme na základě motivačních textů vybrali 27 účastníků. A je zajímavé sledovat, jakou taktiku každý z nich při jednání zvolil. Někteří se snaží spíše jen prezentovat sami sebe, ale letos jsme se setkali i s mladými osobnostmi, které uměly velmi kvalitně vyargumentovat své postoje a vypojovat si v jednání své pozice. Trochu mi ale ještě chyběla schopnost rozeznat, že cílem protivníka ubít argumenty, ale hájit zájmy své země,“ poznamenal Martin Pustaj. Kromě samotného jednání dvoudenní program zahrnoval i zajímavá setkání, přednášky a diskusi s poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou. „Těší mně, že se studenti o dění ve světě opravdu zajímají a na rozdíl od mnohých dospělých chodu evropských institucí i rozumějí, nebo se alespoň snaží jim porozumět,“ dodala Olga Sehnalová.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články