- +

Vztahy EU a Číny - jasná a férová pravidla podmínkou vyváženého partnerství


23.5.2012
Evropa se bez Číny neobejde. Ale ani Čína se neobejde bez Evropy. Vzájemné obchodní partnerství je proto nutné. Musí to však být vyvážené partnerství rovného s rovným. Zhruba takový je hlavní vzkaz, který dnes vyslali europoslanci ze Štrasburku do Pekingu. Zpráva „EU a Čína: nevyvážený obchod?“ byla schválena jasnou většinou. Europoslanci chtějí zabránit situaci, aby Čína zneužívala své neustále rostoucí dominance. Požadují nastavit jasná, férová a transparentní pravidla. Četné stávající obchodní bariéry využití potenciálu hospodářské spolupráce neumožňují. „Konkrétní zkušenosti zejména menších firem potvrzují jejich ztížený přístup na čínský trh. Nemají dostatek transparentních informací ani kapacity, aby byly schopny čelit byrokratickým certifikačním požadavkům či účastnit se veřejných zakázek,“ říká česká sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová. „Jako stínová zpravodajka ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele jsem například navrhla, aby Evropský parlament vyzval Čínu k zavedení volně přístupného obchodního rejstříků čínských firem,“ dodává. Čínské hospodářství přitom neustále roste - v posledních třiceti letech dosahuje každoročně téměř desetiprocentního růstu – a profituje především z otevření obchodu. Očekává se, že se Čína v polovině tohoto století stane nejmocnějším hospodářstvím na světě. Čína si přitom jasně uvědomuje, že aby mohla sytit svůj vlastní hospodářský rozvoj a vnitřní změny, neobejde se bez silných obchodních partnerů. Naproti tomu Evropská unie – primární destinace vývozu čínských výrobků – vykazuje v obchodní bilanci s Čínou rozsáhlý deficit, který ze 49 miliard EUR v roce 2000 vzrostl na 168,8 miliardy v roce 2010. „Jedině vzájemnou spoluprácí a koordinovaným postupem mohou Evropa s Čínou směřovat k vybudování rovnocenného a vyváženého partnerství, po kterém dlouhodobě opakovaně voláme,“ konstatuje poslankyně Sehnalová. Co europoslanci například kritizují: * Evropské podniky nemohou v současné době v Číně investovat za stejných podmínek, kterými se řídí čínské investice v Evropě. * Účast evropských společností na čínských veřejných zakázkách je prakticky nedosažitelná. Kromě problémů spojených se složitými předpisy jsou objem a oblasti veřejných zakázek stále omezené: Nedostatečná transparentnost a hospodářská soutěž a také normy, jež nejsou v souladu s mezinárodními pravidly, představují pro evropské podniky faktory, které je vylučují. * Společnosti, které si přejí investovat v Číně, jsou většinou podniky zabývající se špičkovými technologiemi. Čínský mechanismus společného podniku ale brání zahraničními investorům stát se většinovým akcionářem v odvětví automobilového průmyslu nebo telekomunikací. * Ochrana duševního vlastnictví v Číně – která se neúčastní jednaní o dohodě ACTA – je nedostatečná a odrazuje stále více evropských investorů. * Čínská politika v oblasti surovin, a zejména vzácných zemin (jsou důležité pro evropská odvětví zaměřená na vyspělé technologie) vyvolává stále větší napětí. Čína, kde se soustřeďuje 97 procent světové produkce, zavedla omezení na jejich vývoz a oficiálně tak upřednostňuje domácí poptávku. * Zatímco USA a EU, dva velcí partneři Číny, mají zavedené pohyblivé měnové kurzy, podhodnocování a nesměnitelnost juanu, což se rovná měnovému dumpingu nebývalého rozsahu, přestavuje zásadní problém. Tímto podhodnocováním Čína nashromáždila 3 200 miliard dolarů v devizových rezervách a může rozvíjet investice v Evropě s cílem získat přístup k vyspělým technologiím, ale také kupovat část státních dluhů některých evropských zemí, aniž bychom to věděli – a to platí i o investicích – a aniž bychom měli nástroj, prostřednictvím něhož by bylo možné zjistit, jak vysokou část drží.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun

29.4.2019 | Potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, ale liší se svým složením, již nebude možné uvádět v České republice na trh. Ministerstvo zemědělství (MZe) to chce prosadit do připravované novely zákona o potravinách. Za porušení zákazu bude možné udělit pokutu až 50 milionů korun. „Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v aktuálně chystané ...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 | (Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). „Jako člověk, který téma do Bruselu přinesl a systematickou prací jej z nechtěného dotáhl až do zákonné úpravy, spokojená nejsem. Přijatý zákon totiž obsahuje řadu právních kliček, přímo ...

Další články