- +

Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu


16.2.2012
Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 13. - 16. února 2012 projednal mimo jiné následující témata: Zahájení zasedání: saudskému novináři hrozí trest smrti, diskriminační holandský web Hrozba trestu smrti pro saudského novináře Hamzovi Kašgárímu za "rouhačské" komentáře na Twitteru a spuštění nizozemských webových stránek, na kterých je možno udat občany ze střední a východní Evropy, byly předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem při zahájení zasedání ve Štrasburku kritizovány jako zneuctění všeobecných a evropských hodnot. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120213IPR37956/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-hrozba-trestu-smrti-novin%C3%A1%C5%99i-diskrimina%C4%8Dn%C3%AD-web Parlament opětovně vyzývá k vytvoření strategie EU pro občany bez domova Vytvoření strategie EU k boji proti bezdomovectví a plýtvání potravinami, prodloužení unijního programu na distribuci potravin pro potřebné a zlepšení přístupu ke službám obecného zájmu byly v pondělí mezi návrhy poslanců, jak zabránit sociálnímu vyloučení. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120210IPR37797/html/Parlament-op%C4%9Btovn%C4%9B-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-vytvo%C5%99en%C3%AD-strategie-EU-pro-ob%C4%8Dany-bez-domova Přesměrování eurofondů na podporu zaměstnanosti může podkopat důvěru, varuje EP Poslanci v pondělí varovali, že plán Komise na přesměrování dosud nepřidělených až 82 miliard eur strukturálních fondů na podporu malých firem a tvorby pracovních míst pro mládež může podkopat důvěru v regionální politiku. Ta totiž právě na tyto priority míří. Plán počítá s využitím prostředků, které ještě nebyly přiděleny konkrétním projektům. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120210IPR37799/html/P%C5%99esm%C4%9Brov%C3%A1n%C3%AD-eurofond%C5%AF-na-podporu-zam%C4%9Bstnanosti-m%C5%AF%C5%BEe-podkopat-d%C5%AFv%C4%9Bru-varuje-EP Parlament zajistil lepší vyjednávací pozice chovatelům mléčného skotu Parlament ve středu schválil novou legislativu, která posiluje vyjednávací pozice zemědělců tak, aby za surové mléko dostávali spravedlivou cenu a mohli se lépe připravit na konec mléčných kvót v roce 2015. Organizace producentů budou díky předpisu moci vyjednávat o cenách syrového mléka za zemědělce, které zastupují, aniž by porušovali unijní pravidla hospodářské soutěže. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38106/html/Parlament-zajistil-lep%C5%A1%C3%AD-vyjedn%C3%A1vac%C3%AD-pozice-chovatel%C5%AFm-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9ho-skotu Eurobondy a krátkodobější řešení jsou nezbytné pro stabilitu eurozóny Eurobondy budou ve střednědobém horizontu zdrojem stability pro eurozónu, ale pouze až budou dořešeny zbývající otázky související s její podobou, tvrdí poslanci v usnesení přijatém ve středu. Pro vyřešení krátkodobých potřeb eurozóny je také třeba rychlé zavedení dalších finančních nástrojů, jako například pakt pro umoření dluhu, který navrhuje německá rada ekonomických expertů. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38127/html/Eurobondy-a-kr%C3%A1tkodob%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-jsou-nezbytn%C3%A9-pro-stabilitu-euroz%C3%B3ny Nad rámec škrtů: rozprava o růstu pro Řecko a zbytek EU Nadcházející summit EU 1. a 2.března musí řešit růst, uvedli poslanci ve středeční rozpravě s Radou a Komisí ve Štrasburku. Mnoho poslanců napříč politickým spektrem vyjádřilo skepsi a obavy ohledně poslední vlny úsporných opatřeních v Řecku, iniciované "Trojkou" - Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38124/html/Nad-r%C3%A1mec-%C5%A1krt%C5%AF-rozprava-o-r%C5%AFstu-pro-%C5%98ecko-a-zbytek-EU EP zachránil program potravinové pomoci pro nejpotřebnější občany EU Program potravinové pomoci EU bude v následujících dvou letech i nadále dodávat jídlo nejpotřebnějším občanům Unie. Stane se tak díky záchrannému plánu, který ve středu schválil Parlament, na základě dohody vyjednané s Radou. Program, na kterém je závislých 18 milionů nejpotřebnějších obyvatel 20 členských států EU, bude pokračovat do konce roku 2013 s rozpočtem až 500 milionů eur ročně. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38103/html/EP-zachr%C3%A1nil-program-potravinov%C3%A9-pomoci-pro-nejpot%C5%99ebn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-ob%C4%8Dany-EU Ano rozpočtové kontrole, v oblasti růstu a zaměstnanosti je však třeba učinit více Pro dosažení hlubší hospodářské koordinace budou muset členské státy EU rozhodněji naplňovat doporučení v oblasti strukturálních reforem a zlepšit transparentnost, uvádí reakce Parlamentu na roční analýzu Komise týkající se pokynů pro zajištění růstu a zaměstnanosti. Parlament ve trojici ve středu přijatých usneseních také vyzývá k většímu úsilí v oblasti růstu, zaměstnanosti a boje s chudobou. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38105/html/Ano-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-kontrole-v-oblasti-r%C5%AFstu-a-zam%C4%9Bstnanosti-je-v%C5%A1ak-t%C5%99eba-v%C3%ADce Rusko by mělo reformovat volební zákon a zastavit prodej zbraní Sýrii Znemožnění opozičním kandidátům ucházet se o hlasy v ruských prezidentských volbách 4.března opět podkopává politickou soutěž a pluralismus, říká usnesení Evropského parlamentu, které dnes schválili poslanci. Text vyzývá k okamžité reformě ruského volebního zákona. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120216IPR38361/html/Rusko-by-m%C4%9Blo-reformovat-volebn%C3%AD-z%C3%A1kon-a-zastavit-prodej-zbran%C3%AD-S%C3%BDrii EP: Maďarsko by mělo respektovat základní hodnoty EU Parlament ve čtvrtek rozhodl, že vypracuje zprávu, která zhodnotí, zda jsou v Maďarsku respektovány právní předpisy a hodnoty EU. V návaznosti na tuto zprávu pak rozhodne, zda je třeba aktivovat článek 7 Smlouvy o EU, který lze použít v případě zřejmého nebezpečí závažného porušení společných hodnot EU. Usnesení také vyzývá Evropskou komisi, aby pozorně sledovala případné změny v maďarských zákonech a jejich provádění. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120216IPR38359/html/EP-Ma%C4%8Farsko-by-m%C4%9Blo-respektovat-z%C3%A1kladn%C3%AD-hodnoty-EU Aktivity EP Kdo, kdy, proč, co a jak na plenárním zasedání Tento týden se poslanci Evropského parlamentu sešli ve Štrasburku na plenárním zasedání k debatám a hlasování o návrzích, které mohou mít dopad na všechny obyvatele EU. Plenární zasedání je završením měsíců příprav ve výborech a politických skupinách. Jak ale takové projednávání vypadá? Co hlasování? Jak je možné neztratit se v názorech více než 750 poslanců? Přečtěte si našeho stručného průvodce. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120210STO37766/html/Kdo-kdy-pro%C4%8D-co-a-jak-na-plen%C3%A1rn%C3%ADm-zased%C3%A1n%C3%AD EuroparlTV Pořady na: http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx Nízkouhlíková budoucnost Zásoby fosilních paliv klesají a Evropská unie chce přejít na nízkouhlíkové hospodářství. V úterý 31. ledna poslanci ve Výboru pro životní prostředí vyzvali k zlepšení systému obchodování s emisemi (ETS), aby se tak pomohlo naplňování cílů EU pro snížení emisí CO2 o minimálně 80% do roku 2050 , ve srovnání s úrovněmi roku 1990. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120126STO36324/html/Podporaitiner%C3%A1%C5%99e-cesty-k-n%C3%ADzkouhl%C3%ADkov%C3%A9mu-hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD Aktivity IKEP 22. 2. 2012 - Evropa 2020 ve světle krize? Chcete se dozvědět více o strategii pro růst a zaměstnanost? Přijďte 22.2.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu. Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma. 29.2.2012 Kino Evropský dům představí film Tilt (Bulharsko/Německo, 2010).Na rozdíl od líbezných vzpomínek českých filmařů na dobu konce komunismu, bulharská žánrově podložená výpověď drsně konfrontuje sny a ideály s popřevratovou kocovinou. 14.3.2012 se můžete těšit na film Yesmeni napravují svět (Velká Británie/USA, 2009), dokumentární příběh dvou aktivistů, kteří se nehodlají smířit s tím, čemu ostatní lhostejně přihlížejí. Program kina Evropský dům a více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.html Jak se stát stážistou v evropských institucích? Naše kancelář vás spolu s Informačním střediskem Europe Direct Brno a Zastoupením Evropské komise zve na seminář "Jak se stát stážistou v institucích Evropské unie", který se koná v úterý 6. března 2012 od 16.30 do 18.00h v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 – 3.NP Hudební sál. Zajímává Vás ochrana spotřebitelů a rozvoj vnitřního trhu EU? Přijďte se podívat na konferenci dne 8. března, která se v dopoledních hodinách bude konat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Diskutovat budete moci s europoslankyní Olgou Sehnalovou a europoslancem Edvardem Kožušníkem, dále se zástupcem akademické sféry a svůj pohled představí i student univerzity, který byl vybrán v soutěži o nejlepší příspěvek na výše uvedená témata. Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-February/pr-2012-Feb-8.html Přijďte diskutovat o nerovnosti v odměňování Přijďte diskutovat o nerovnosti v odměňování a při té příležitosti i oslavit Mezinárodní den žen, který letos Informační kancelář Evropského parlamentu pořádá dne 8. března 2012 v Brně. Kromě panelové diskuse bude i bohatý večerní program v HaDivadle. Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-February/pr-2012-Feb-7.html 7. 3. 2012 - Bílý dům a Berlaymont v nové éře Chcete se dozvědět více o transatlantických vztazích ve světle nadcházejících prezidentských voleb v USA? Přijďte 7.3.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu. Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články