- +

Olga Sehnalová se aktivně podílí na přípravě legislativy v Evropském parlamentu


28.11.2011
Jednou z nejdůležitějších aktivit poslanců Evropského parlamentu je podíl na přípravě legislativy, která se poté přijímá v členských státech. Legislativa, kterou schválí Evropský parlament a Rada EU, poté putuje do členských států a to buď ve formě tzv. nařízení (legislativu přejímá členský stát v nezměněné podobě), nebo tzv. směrnic, u kterých Evropská unie stanovuje legislativní cíl, nechává však na členských státech, jakými prostředky ho dosáhnou. Evropský parlament připravuje také tzv. zprávy z vlastního podnětu, které jsou signálem pro Komisi, aby se daným tématem začala zabývat, případně Komisi dávají najevo, jaký je na danou věc názor Evropského parlamentu. Aktivita v číslech Aktivní výbory: 3 Zpravodajka: 5 Stínová zpravodajka: 9 Následuje seznam zpráv, na jejichž přípravě se Olga Sehnalová podílela jako zpravodajka nebo stínová zpravodajka za Progresivní alianci socialistů a demokratů. Výbor pro dopravu a cestovní ruch Legislativní postupy Zpravodajka DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu Stínová zpravodajka DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru STANOVISKO k návrhu nařízení o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 Nelegislativní postupy Stínová zpravodajka STANOVISKO k Bílé knize Evropské komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ NÁVRH ZPRÁVY na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Legislativní postupy Stínová zpravodajka STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určných pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvlášní léčebné účely Nelegislativní postupy Zpravodajka STANOVISKO k evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na podporu strategie Evropa 2020 DOPORUČENÍ Komise z 8.9.2011 na podporu systému palubního tísňového volání eCall pro oznamování dopravních nehod založeného na 112 Stínová zpravodajka STANOVISKO ke vztahům mezi EU a Čínou: nevyvážený obchod? Výbor pro kulturu a vzdělávání Legislativní postupy Stínová zpravodajka STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012) STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském rok

Poslední vložené články


Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Co příjde první? Jméno nebo agenda?

23.7.2019 | Vláda ještě neschválila jméno nového eurokomisaře. Rozhodnout má v srpnu. Původní favoritkou byla stávající eurokomisařka Věra Jourová, jméno však dosud nepadlo a tak se začíná spekulovat i o jiných kandidátech. Komisaři se od našeho vstupu do EU měnili zatím vždy po uplynutí svého funkčního období. Ať to byl Pavel Telička, Vladimír Špidla nebo Štefan Fülle, každý z nich byl eurokomisařem ...

Další články