- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 25. týden (20. - 26. 6. 3011)


28.6.2011
Jednání výborů a miniplenární zasedání v Bruselu byly hlavními body programu Olgy Sehnalové v uplynulém týdnu. V pondělí a v úterý zasedal výbor pro dopravu. Schválil dvě důležité a očekávané zprávy, a to zprávu o evropském cestovním ruchu a zprávu k bezpečnosti silničního provozu. K oběma zprávám podala Olga Sehnalová řadu pozměňujících návrhů. Zejména zpráva o bezpečnosti silničního provozu je důležitá z pohledu dalších aktivit Komise v tomto směru. Olga Sehnalová podpořila svými pozměňujícími návrhy zejména kvalitnější vzdělávání řidičů, jak při získávání řidičských průkazů, tak v rámci celoživotního učení, včetně podpory center bezpečné jízdy. Přijaty byly i pozměňující návrhy, které se týkají požadavku na bezpečnou infrastrukturu na komunikacích nižších tříd, kde dochází k většině nejtěžších dopravních nehod v kontextu financování z evropských zdrojů. Další pozměňující návrhy musely během vyjednávání přejít z původní podoby spíše do kompromisů. O tzv. Kochově zprávě píšeme i samostatně. Olga Sehnalová na téma Kochovy zprávy vystoupila po jejím odhlasování v úterý 21. června v panelové diskuzi na 5. Konferenci European Road Safety Council. Na jednání výboru pro dopravu došlo ještě k další důležité rozpravě, a to k první výměně názorů o Bílé knize o dopravě, kde je Olga Sehnalová stínovou zpravodajkou frakce socialistů a demokratů. Ve středu a čtvrtek se uskutečnilo miniplenární zasedání, jehož hlavním programovým bodem byla příprava Evropské rady a zejména projednání šesti kontroverzních zpráv k ekonomickému vládnutí tzv. economic governance package. Pro evropské spotřebitele je dobrou zprávou schválení směrnice o právech spotřebitele, o které rovněž podrobněji píšeme na jiném miste. Důležitými body byla také zpráva o východiscích Společné zemědělské politiky, kde se bohužel nepodařilo zabránit tzv. zastropování přímých plateb, které znevýhodňuje větší farmy, což postihuje i české zemědělce. Stejně důležité byly i zprávy k budoucnosti kohezní politiky a další. V průběhu zasedání se konaly i schůze frakce. Jako mimořádný host k poslancům a poslankyním frakce promluvil Ed Miliband, předseda britské Labor party. Po návratu do ČR navštívila Olga Sehnalová Centrum dopravního výzkumu v Brně, kde se setkala s náměstkem ministra dopravy Žákem. Odpoledne pak vedla schůzi Místní organizace ČSSD v Kroměříži.

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články