- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 25. týden (20. - 26. 6. 3011)


28.6.2011
Jednání výborů a miniplenární zasedání v Bruselu byly hlavními body programu Olgy Sehnalové v uplynulém týdnu. V pondělí a v úterý zasedal výbor pro dopravu. Schválil dvě důležité a očekávané zprávy, a to zprávu o evropském cestovním ruchu a zprávu k bezpečnosti silničního provozu. K oběma zprávám podala Olga Sehnalová řadu pozměňujících návrhů. Zejména zpráva o bezpečnosti silničního provozu je důležitá z pohledu dalších aktivit Komise v tomto směru. Olga Sehnalová podpořila svými pozměňujícími návrhy zejména kvalitnější vzdělávání řidičů, jak při získávání řidičských průkazů, tak v rámci celoživotního učení, včetně podpory center bezpečné jízdy. Přijaty byly i pozměňující návrhy, které se týkají požadavku na bezpečnou infrastrukturu na komunikacích nižších tříd, kde dochází k většině nejtěžších dopravních nehod v kontextu financování z evropských zdrojů. Další pozměňující návrhy musely během vyjednávání přejít z původní podoby spíše do kompromisů. O tzv. Kochově zprávě píšeme i samostatně. Olga Sehnalová na téma Kochovy zprávy vystoupila po jejím odhlasování v úterý 21. června v panelové diskuzi na 5. Konferenci European Road Safety Council. Na jednání výboru pro dopravu došlo ještě k další důležité rozpravě, a to k první výměně názorů o Bílé knize o dopravě, kde je Olga Sehnalová stínovou zpravodajkou frakce socialistů a demokratů. Ve středu a čtvrtek se uskutečnilo miniplenární zasedání, jehož hlavním programovým bodem byla příprava Evropské rady a zejména projednání šesti kontroverzních zpráv k ekonomickému vládnutí tzv. economic governance package. Pro evropské spotřebitele je dobrou zprávou schválení směrnice o právech spotřebitele, o které rovněž podrobněji píšeme na jiném miste. Důležitými body byla také zpráva o východiscích Společné zemědělské politiky, kde se bohužel nepodařilo zabránit tzv. zastropování přímých plateb, které znevýhodňuje větší farmy, což postihuje i české zemědělce. Stejně důležité byly i zprávy k budoucnosti kohezní politiky a další. V průběhu zasedání se konaly i schůze frakce. Jako mimořádný host k poslancům a poslankyním frakce promluvil Ed Miliband, předseda britské Labor party. Po návratu do ČR navštívila Olga Sehnalová Centrum dopravního výzkumu v Brně, kde se setkala s náměstkem ministra dopravy Žákem. Odpoledne pak vedla schůzi Místní organizace ČSSD v Kroměříži.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články