- +

Nový pohled na městskou mobilitu


14.12.2014

Evropská města se rychle rozrůstají. Téměř tři čtvrtiny evropské populace žijí ve městech a tvoří se zde zhruba 85 procent hrubého domácího produktu. Pohyb po městech, ale také každodenní dojíždění do měst a zásobování rychle zvyšuje nároky na dopravu. Udržitelná městská mobilita je tak velmi naléhavé téma, které musí zachytit trendy v nových technologiích tak, aby byla městská doprava efektivní s co nejmenšími negativními dopady na životní prostředí a celkové utváření městského prostředí.

Právě těmto tématům byla věnována středeční konference s názvem Rethinking Urban Mobility, kterou pořádal think-tank Friends of Europe. Diskutovali na ní poslanci Evropského parlamentu spolu se zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky a automobilového průmyslu.

Konference se snažila nalézt odpovědi na otázky, jakým způsobem by se měla plánovat města pro alternativní druhy dopravy zahrnující zejména veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu, tzv. „car sharing" a samozřejmě chodce. Plány udržitelné mobility by se měly stát nedílnou součásti dlouhodobých rozvojových úvah ve městech. Na konferenci zaznělo několik dobrých příkladů.


Jedním z nich je dánské hlavní město Kodaň, které dlouhodobě pracuje na svém udržitelném plánu mobility. Kombinace bezpečné infrastruktury a propagace jízdy na kole do zaměstnání zde znamená, že 41 procent pracující populace využívá při své cestě do zaměstnání cyklistickou dopravu. Nárůst v počtu přepravených cestujících zaznamenává i veřejná doprava. Navíc v následujících letech mají k dalšímu růstu pomoci dvě nové linky metra a zkapacitnění tratí příměstské železnice.


Jiným příkladem je koncept „Smart Cities”, který umožní občanům žijících ve městech snadno optimalizovat své cesty pomocí mobilních aplikací, internetu a sdílení dat mezi jednotlivými druhy dopravy.


Druhá část konference se zaměřila na otázku alternativních paliv. Dopravních prostředků s pohonem na alternativní paliva je jen 2,5 procenta. Poptávka po alternativním pohonu sice postupně, ale velmi zvolna roste.  Důvodem je především vysoká cena vozidel a nedostatečná infrastruktura. To by se mělo v následujících letech výrazně změnit. Evropská komise počítá na rozvoj infrastruktury v oblasti alternativních paliv s finančními prostředky především v programech Horizont 2020 nebo Nástroji pro propojení Evropy CEF. Podporu projektů udržitelné městské mobility by měl umožnit i tzv. Junckerův balíček.


„Je určitě namístě věnovat městské mobilitě pozornost a bude to jedna z hlavních priorit v nadcházejím období i pro Evropský parlament. Bohužel to, co alternativní paliva ani komunikační technologie v případě individuální automobilové dopravy nevyřeší, je pokračující nárůst osobních automobilů, který s sebou nese i nároky na počet parkovacích míst. To rychle mění tvář měst, kde ubývá veřejných ploch a zeleně. Zde se bude hledat v budoucnosti kompromis jen velmi těžce," uvedla k tématu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Poslední vložené články


Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Co příjde první? Jméno nebo agenda?

23.7.2019 | Vláda ještě neschválila jméno nového eurokomisaře. Rozhodnout má v srpnu. Původní favoritkou byla stávající eurokomisařka Věra Jourová, jméno však dosud nepadlo a tak se začíná spekulovat i o jiných kandidátech. Komisaři se od našeho vstupu do EU měnili zatím vždy po uplynutí svého funkčního období. Ať to byl Pavel Telička, Vladimír Špidla nebo Štefan Fülle, každý z nich byl eurokomisařem ...

Další články