- +

Nový pohled na městskou mobilitu


14.12.2014

Evropská města se rychle rozrůstají. Téměř tři čtvrtiny evropské populace žijí ve městech a tvoří se zde zhruba 85 procent hrubého domácího produktu. Pohyb po městech, ale také každodenní dojíždění do měst a zásobování rychle zvyšuje nároky na dopravu. Udržitelná městská mobilita je tak velmi naléhavé téma, které musí zachytit trendy v nových technologiích tak, aby byla městská doprava efektivní s co nejmenšími negativními dopady na životní prostředí a celkové utváření městského prostředí.

Právě těmto tématům byla věnována středeční konference s názvem Rethinking Urban Mobility, kterou pořádal think-tank Friends of Europe. Diskutovali na ní poslanci Evropského parlamentu spolu se zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky a automobilového průmyslu.

Konference se snažila nalézt odpovědi na otázky, jakým způsobem by se měla plánovat města pro alternativní druhy dopravy zahrnující zejména veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu, tzv. „car sharing" a samozřejmě chodce. Plány udržitelné mobility by se měly stát nedílnou součásti dlouhodobých rozvojových úvah ve městech. Na konferenci zaznělo několik dobrých příkladů.


Jedním z nich je dánské hlavní město Kodaň, které dlouhodobě pracuje na svém udržitelném plánu mobility. Kombinace bezpečné infrastruktury a propagace jízdy na kole do zaměstnání zde znamená, že 41 procent pracující populace využívá při své cestě do zaměstnání cyklistickou dopravu. Nárůst v počtu přepravených cestujících zaznamenává i veřejná doprava. Navíc v následujících letech mají k dalšímu růstu pomoci dvě nové linky metra a zkapacitnění tratí příměstské železnice.


Jiným příkladem je koncept „Smart Cities”, který umožní občanům žijících ve městech snadno optimalizovat své cesty pomocí mobilních aplikací, internetu a sdílení dat mezi jednotlivými druhy dopravy.


Druhá část konference se zaměřila na otázku alternativních paliv. Dopravních prostředků s pohonem na alternativní paliva je jen 2,5 procenta. Poptávka po alternativním pohonu sice postupně, ale velmi zvolna roste.  Důvodem je především vysoká cena vozidel a nedostatečná infrastruktura. To by se mělo v následujících letech výrazně změnit. Evropská komise počítá na rozvoj infrastruktury v oblasti alternativních paliv s finančními prostředky především v programech Horizont 2020 nebo Nástroji pro propojení Evropy CEF. Podporu projektů udržitelné městské mobility by měl umožnit i tzv. Junckerův balíček.


„Je určitě namístě věnovat městské mobilitě pozornost a bude to jedna z hlavních priorit v nadcházejím období i pro Evropský parlament. Bohužel to, co alternativní paliva ani komunikační technologie v případě individuální automobilové dopravy nevyřeší, je pokračující nárůst osobních automobilů, který s sebou nese i nároky na počet parkovacích míst. To rychle mění tvář měst, kde ubývá veřejných ploch a zeleně. Zde se bude hledat v budoucnosti kompromis jen velmi těžce," uvedla k tématu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Poslední vložené články


Co jsme se dozvěděli

29.5.2020 | Včera zavítal mezi zastupitele města místopředseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. ing. Liškář. Chtěli jsme jeho prostřednictvím poděkovat zaměstnancům nemocnice za nasazení při zvládnutí koronavirové krize, pobavit se o tom, jak se teď nemocnici daří a jaký je její výhled. Když se z médií dočítáme, že tady kraj chystá stavět velkolepý monoblok za víc než miliardu, rádi bychom jako zastupitelé ...

Řeknou volby, že už toho bylo dost?

4.5.2020 | Co mi v politice vždycky vadilo a vadí, je arogance a sebejistý pocit, že na dotyčného nikdo nemá. Ale stejně tak mi vadí, když si tuhle aroganci lidé nechají líbit, protože to tak nějak přežijí a nestojí jim za to se hádat. Ono to není nic příjemného. Stojí to nervy a někdy je z toho člověku, slušně řečeno, nevolno. Uděláte to jednou, dvakrát, možná i třikrát a pak si řeknete dost. To nemám zapotřebí. ...

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice?

28.4.2020 | Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. Ministerstvo vnitra na podnět občanů způsob hlasování zpochybnilo. Teď, v době nouzového stavu, by se mělo hlasovat potřetí.Jeden ...

Další články