- +

Podmínky pro spotřebitele na evropském vnitřním trhu - stále je co zlepšovat


26.11.2014

Evropská komise sleduje od roku 2008 v pravidelných intervalech situaci na  spotřebitelských trzích v zemích Evropské unie – od ojetých vozidel, přes dopravní, poštovní, telekomunikační služby až po ubytování na dovolené. V rámci průzkumu hodnotí spotřebitelé z celé Evropské unie celkem 52 spotřebitelských trhů podle čtyř kritérií. Těmi jsou srovnatelnost nabídek, důvěra v podniky, problémy a stížnosti a v neposlední řadě spokojenost s podniky. Podle posledních výsledků za první polovinu roku 2014 shrnuje Komise aktuální situaci v celé EU takto:

Celkové hodnocení tržní výkonnosti, které zahrnuje všechny trhy i země Evropské unie, se v letech 2012 až 2013 mírně zlepšilo.

- Trhům se zbožím se daří podstatně lépe než trhům služeb, ačkoli tento rozdíl se pomalu zmenšuje. Ve srovnání s rokem 2012 však zaznamenaly některé z trhů s nejhorší výkonností, jako například služby v železniční dopravě, největší zlepšení.

- Nejproblematičtějším odvětvím zůstávají bankovní služby, trhy s investičními produkty a hypotečními úvěry se v hodnocení umístily nejníže, spolu s odvětvím poskytování služeb.

- Dlouhodobě slabé jsou také výsledky trhů s ojetými vozidly a pohonnými hmotami, v obou případech jsou hodnoceny jako velmi podprůměrné.

- Podprůměrné jsou také výsledky hodnocení trhů s telekomunikacemi, pokud jde o důvěru, volbu poskytovatelů a celkovou spokojenost spotřebitelů, nacházejí se až hluboko pod průměrem. Je u nich také nejvyšší výskyt problémů a stížností.

- Naopak možnost srovnání cen a snadná změna poskytovatele tel. služeb je hodnocena nadprůměrně a míry přechodů k jinému poskytovateli patří mezi všemi tržními k nejlépe hodnoceným.

- Veřejné služby, především dodávky elektřiny a plynu, hodnotí spotřebitelé rovněž jako podprůměrné. Navzdory nedávným zlepšením trhy veřejných služeb dosahují i nadále slabých výsledků, pokud jde o srovnatelnost nabídek, výběr dodavatelů, snadnou změnu dodavatele a vlastní přechod k jinému dodavateli. 

Co na to čeští spotřebitelé?

Čeští spotřebitelé jsou v hodnocení spokojenosti s fungováním spotřebitelských trhů obecně méně pozitivní, než jaký je celoevropský průměr. Jedním z mála hodnocení, které u českých spotřebitelů zaznamenalo oproti předchozím rokům pozitivnější ohlas, je míra spokojenosti se službami v železniční dopravě, a to v souvislosti s postupným otevíráním trhu, snižováním cen a zvyšováním kvality služeb. Naopak třemi nejhůře hodnocenými oblastmi jsou dlouhodobě trh s ojetými vozidly, oděvní a obuvní služby trh s potravinami. Ten  navíc v úrovni spokojenosti spotřebitelů zaznamenal nejhlubší meziroční propad.

Jaké další kroky plánuje Komise?

Na základě dílčích zjištění tohoto srovnávacího přehledu plánuje Komise zahájit mimo jiné dvě hloubkové studie trhu, a to studii zaměřenou na maloobchodní trh s elektřinou a studii zaměřenou na chování spotřebitelů. Studie maloobchodního trhu s elektřinou by měla provést srovnání se zjištěními dřívější studie z roku 2010 a zabývat se dopadem provádění právních předpisů třetího energetického balíčku. Druhá studie má spotřebitele pobídnout k tomu, aby věnovali větší pozornost smluvním podmínkám. Bude prostřednictvím testování chování spotřebitelů zkoumat různé prostředky, které by mohly zvýšit jejich informovanost a  ochotu zajímat se o smluvní podmínky a zlepšit jejich schopnost těmto podmínkám lépe porozumět.

 

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články