- +

Podmínky pro spotřebitele na evropském vnitřním trhu - stále je co zlepšovat


26.11.2014

Evropská komise sleduje od roku 2008 v pravidelných intervalech situaci na  spotřebitelských trzích v zemích Evropské unie – od ojetých vozidel, přes dopravní, poštovní, telekomunikační služby až po ubytování na dovolené. V rámci průzkumu hodnotí spotřebitelé z celé Evropské unie celkem 52 spotřebitelských trhů podle čtyř kritérií. Těmi jsou srovnatelnost nabídek, důvěra v podniky, problémy a stížnosti a v neposlední řadě spokojenost s podniky. Podle posledních výsledků za první polovinu roku 2014 shrnuje Komise aktuální situaci v celé EU takto:

Celkové hodnocení tržní výkonnosti, které zahrnuje všechny trhy i země Evropské unie, se v letech 2012 až 2013 mírně zlepšilo.

- Trhům se zbožím se daří podstatně lépe než trhům služeb, ačkoli tento rozdíl se pomalu zmenšuje. Ve srovnání s rokem 2012 však zaznamenaly některé z trhů s nejhorší výkonností, jako například služby v železniční dopravě, největší zlepšení.

- Nejproblematičtějším odvětvím zůstávají bankovní služby, trhy s investičními produkty a hypotečními úvěry se v hodnocení umístily nejníže, spolu s odvětvím poskytování služeb.

- Dlouhodobě slabé jsou také výsledky trhů s ojetými vozidly a pohonnými hmotami, v obou případech jsou hodnoceny jako velmi podprůměrné.

- Podprůměrné jsou také výsledky hodnocení trhů s telekomunikacemi, pokud jde o důvěru, volbu poskytovatelů a celkovou spokojenost spotřebitelů, nacházejí se až hluboko pod průměrem. Je u nich také nejvyšší výskyt problémů a stížností.

- Naopak možnost srovnání cen a snadná změna poskytovatele tel. služeb je hodnocena nadprůměrně a míry přechodů k jinému poskytovateli patří mezi všemi tržními k nejlépe hodnoceným.

- Veřejné služby, především dodávky elektřiny a plynu, hodnotí spotřebitelé rovněž jako podprůměrné. Navzdory nedávným zlepšením trhy veřejných služeb dosahují i nadále slabých výsledků, pokud jde o srovnatelnost nabídek, výběr dodavatelů, snadnou změnu dodavatele a vlastní přechod k jinému dodavateli. 

Co na to čeští spotřebitelé?

Čeští spotřebitelé jsou v hodnocení spokojenosti s fungováním spotřebitelských trhů obecně méně pozitivní, než jaký je celoevropský průměr. Jedním z mála hodnocení, které u českých spotřebitelů zaznamenalo oproti předchozím rokům pozitivnější ohlas, je míra spokojenosti se službami v železniční dopravě, a to v souvislosti s postupným otevíráním trhu, snižováním cen a zvyšováním kvality služeb. Naopak třemi nejhůře hodnocenými oblastmi jsou dlouhodobě trh s ojetými vozidly, oděvní a obuvní služby trh s potravinami. Ten  navíc v úrovni spokojenosti spotřebitelů zaznamenal nejhlubší meziroční propad.

Jaké další kroky plánuje Komise?

Na základě dílčích zjištění tohoto srovnávacího přehledu plánuje Komise zahájit mimo jiné dvě hloubkové studie trhu, a to studii zaměřenou na maloobchodní trh s elektřinou a studii zaměřenou na chování spotřebitelů. Studie maloobchodního trhu s elektřinou by měla provést srovnání se zjištěními dřívější studie z roku 2010 a zabývat se dopadem provádění právních předpisů třetího energetického balíčku. Druhá studie má spotřebitele pobídnout k tomu, aby věnovali větší pozornost smluvním podmínkám. Bude prostřednictvím testování chování spotřebitelů zkoumat různé prostředky, které by mohly zvýšit jejich informovanost a  ochotu zajímat se o smluvní podmínky a zlepšit jejich schopnost těmto podmínkám lépe porozumět.

 

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články