- +

Priority lotyšského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy


8.1.2015

Posílení konkurenceschopnosti Evropy, plné využití možností digitální ekonomiky a zvýšení role Evropské unie ve světovém dění jsou priority, které bude v první polovině roku 2015 prosazovat nový předsednický stát Rady EU - Lotyšsko.

Pro posílení evropské konkurenceschopnosti a vytvoření dobře fungujícího jednotného trhu je důležitý vývoj infrastruktury, především propojení dopravních, telekomunikačních a energetických sítí mezi členskými státy. V oblasti dopravy si tedy Lotyšsko vytklo tyto cíle:


Pozemní doprava

Posílení evropské železniční sítě, zejména téma čtvrtého železničního balíčku, bude výraznou prioritou předsednictví. Lotyšsko bude pokračovat v jednání o všech částech balíčku a bude se snažit dokončit jednání s Evropským parlamentem o technickém pilíři na základě pokroku, kterého bylo dosaženo v průběhu předchozích předsednictví. V plánu má také dosažení pokroku i ve zbývajících částech železničního balíčku.

Pro udržení vysoké úrovně bezpečnosti silničního provozu je cílem předsednictví zajistit dokončení přijetí směrnice o přeshraničním vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která byla v minulém roce anulována rozhodnutím Soudního dvora EU.

Předsednictví také čeká formální dokončení prací na návrhu o dohodě týkající se hmotností a rozměrů nákladních vozidel. Další prioritou bude politická diskuze o plánované revizi dopravní politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Lotyšské předsednictví má v  úmyslu zdůraznit význam společné transevropské dopravní sítě (TEN-T) a stanovených koridorů a zaměřit jednání ministrů dopravy na vývoj, implementaci a financování dopravní infrastruktury sítě TEN-T.  Bude možnost podívat se na praktické provedení evropského investičního plánu v oblasti dopravy.  V této souvislosti se bude konat akce TEN-T Days v Rize na konci června.

Prioritou Lotyšska je také rozvoj euroasijských dopravních koridorů.

 

Letecká doprava

Evropa zažívá trvalý růst letového provozu, který volá po reformě řízení letového provozu v Evropě. Proto bude předsednictví pokračovat v práci na balíčku SES II + (Jednotné evropské nebe II+), který se věnuje oblasti řízení, kontroly a bezpečnosti letového provozu v členských státech.

Kromě toho by předsednictví mělo v Radě pokročit v jednáních o revizi nařízení k právům cestujících v letecké dopravě.

Podle předsednictví je také na čase zahájit politickou diskusi o dálkově řízených leteckých systémech (RPAS). Pozornost této rychle se rozvíjející oblasti tedy bude věnována v průběhu konference o letectví v Rize.

 

Námořní doprava

Předsednictví bude usilovat o zlepšení mezinárodních podmínek pro námořní dopravu a má v úmyslu podporovat ty iniciativy, které usnadňují růst a zvýšení konkurenceschopnosti evropské lodní dopravy. Zároveň se bude snažit pokročit v jednání o návrhu Komise, jehož cílem je vytvořit rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů.

 

Vnitrozemská vodní doprava

Prioritou předsednictví v této oblasti je zahájit práce na revidovaném návrhu, kterým se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

 

Podrobnější debata o prioritách proběhne v příštím na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. O dílčích dopravních prioritách budou se zástupci Lotyšska jednat také poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch na svém prvním lednovém zasedání.

Poslední vložené články


Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko.

18.11.2019 | Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové a přátelé spolku Evropa doma, který na činnost bývalé kroměřížské europoslankyně svými aktivitami navazuje, Finské dny přijel ...

Třicet let...

17.11.2019 | Pro mne rok 1989 a léta, která následovala, symbolizuje Karel Kryl. Určitě nejsem sama. Chtěla jsem si nedávno koupit sborník jeho polistopadových textů s názvem Země lhostejnost. Nepodařilo se. K dostání nikde není. Ani u dobrých knihkupců, ani u konkurence, ani na internetu, ani v antikvariátech v Česku ani na Slovensku. Poslechla jsem si tedy alespoň pár z nich ze záznamu Českého rozhlasu. ...

Další holub na střeše

11.11.2019 | Shodou okolností v době, kdy je na stole nový návrh krajské koncepce zdravotnictví, který by si zasloužil velmi podrobnou odbornou i politickou diskuzi nejen několika vybraných jedinců, mezi kterými ale například nejsou zástupci České lékařské komory, spatřila světlo světa také zbrusu nová koncepce Kroměřížské nemocnice. Je to takové malé deja vu. Stejní autoři jako v případě studie nemocnice ...

Další články