- +

Priority lotyšského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy


8.1.2015

Posílení konkurenceschopnosti Evropy, plné využití možností digitální ekonomiky a zvýšení role Evropské unie ve světovém dění jsou priority, které bude v první polovině roku 2015 prosazovat nový předsednický stát Rady EU - Lotyšsko.

Pro posílení evropské konkurenceschopnosti a vytvoření dobře fungujícího jednotného trhu je důležitý vývoj infrastruktury, především propojení dopravních, telekomunikačních a energetických sítí mezi členskými státy. V oblasti dopravy si tedy Lotyšsko vytklo tyto cíle:


Pozemní doprava

Posílení evropské železniční sítě, zejména téma čtvrtého železničního balíčku, bude výraznou prioritou předsednictví. Lotyšsko bude pokračovat v jednání o všech částech balíčku a bude se snažit dokončit jednání s Evropským parlamentem o technickém pilíři na základě pokroku, kterého bylo dosaženo v průběhu předchozích předsednictví. V plánu má také dosažení pokroku i ve zbývajících částech železničního balíčku.

Pro udržení vysoké úrovně bezpečnosti silničního provozu je cílem předsednictví zajistit dokončení přijetí směrnice o přeshraničním vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která byla v minulém roce anulována rozhodnutím Soudního dvora EU.

Předsednictví také čeká formální dokončení prací na návrhu o dohodě týkající se hmotností a rozměrů nákladních vozidel. Další prioritou bude politická diskuze o plánované revizi dopravní politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Lotyšské předsednictví má v  úmyslu zdůraznit význam společné transevropské dopravní sítě (TEN-T) a stanovených koridorů a zaměřit jednání ministrů dopravy na vývoj, implementaci a financování dopravní infrastruktury sítě TEN-T.  Bude možnost podívat se na praktické provedení evropského investičního plánu v oblasti dopravy.  V této souvislosti se bude konat akce TEN-T Days v Rize na konci června.

Prioritou Lotyšska je také rozvoj euroasijských dopravních koridorů.

 

Letecká doprava

Evropa zažívá trvalý růst letového provozu, který volá po reformě řízení letového provozu v Evropě. Proto bude předsednictví pokračovat v práci na balíčku SES II + (Jednotné evropské nebe II+), který se věnuje oblasti řízení, kontroly a bezpečnosti letového provozu v členských státech.

Kromě toho by předsednictví mělo v Radě pokročit v jednáních o revizi nařízení k právům cestujících v letecké dopravě.

Podle předsednictví je také na čase zahájit politickou diskusi o dálkově řízených leteckých systémech (RPAS). Pozornost této rychle se rozvíjející oblasti tedy bude věnována v průběhu konference o letectví v Rize.

 

Námořní doprava

Předsednictví bude usilovat o zlepšení mezinárodních podmínek pro námořní dopravu a má v úmyslu podporovat ty iniciativy, které usnadňují růst a zvýšení konkurenceschopnosti evropské lodní dopravy. Zároveň se bude snažit pokročit v jednání o návrhu Komise, jehož cílem je vytvořit rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů.

 

Vnitrozemská vodní doprava

Prioritou předsednictví v této oblasti je zahájit práce na revidovaném návrhu, kterým se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

 

Podrobnější debata o prioritách proběhne v příštím na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. O dílčích dopravních prioritách budou se zástupci Lotyšska jednat také poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch na svém prvním lednovém zasedání.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články