- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 42.týden (17.10.-23.10.)


24.10.2011
V pondělí se Olga Sehnalová přesunula do Bruselu, kde se zúčastnila přípravné schůzky SaD frakce k výboru IMCO a následně i samotného zasedání výboru, kde se hlasovalo mimo jiné o zprávách o vzájemném uznáváni odborných kvalifikací, o nových směrech evropské spotřebitelské politiky, opatřeních omezujících plýtvání potravinami. Proběhla také videokonference s německým Bundestagem, debata na téma e-governmentu a úpravy Bolonskeho procesu ve vysokoškolském vzdělávání. V úterý proběhla pracovni skupina SD ve výboru IMCO, na které se mimo jiné řešilo i zablokování předložení otázky ve věci dvojí kvality výrobku v EU na plenum Evropského parlamentu ze strany frakce EPP. Přes tuto skutečnost Olga Sehnalová připravuje veřejné slyšení na půdě EP. Olga Sehnalová se zůčastnila také schůzky europoslanců s premiérem Petrem Nečasem v Bruselu a jednání frakce Socialistů a demokratů v EP. Na pracovní skupině výboru TRAN obdržela Olga Sehnalová stinové zpravodajstvi k budoucnosti kohezni politiky z pohledu dopravy. Probihá také diskuze k pozměňujícím návrhům Bilé knize o dopravě. Evropská komise v tomto týdnu také vydala za velkého zájmu medií návrh nového finančního nástroje tzv. CEF - Connecting Europe Facility (Nástroj k propojeni Evropy) a návrhy změn TEN-T. Tiskovou zprávu uvádíme na jiném místě. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová zůčastnila předávání ocenění dobrovolných dárců krve z Kromeřižska. V této souvislosti se stala také patronkou kampaně propagujici dárcovství krve ve Zlínském regionu. Ve čtvrtek se věnovala schůzkám ve své poslanecké kanceláři a následně se zůčastnila zasedání Zastupitelstva města Kroměříže. V pátek se pak uskutečnila v Poslanecké sněmovně PČR konference Evropská strategie pro Podunaj - přínosy a výzvy pro ČR, kterou Olga Sehnalová zorganizovala pod záštitou místopředsedy PS PČR Zaorálka. O úspěšné akci píšeme podrobněji na jiném místě. Po návratu Olga Sehnalová ještě předsedala schůzi MO ČSSD v Kroměříži. Z regionalních záležitostí zmíníme také opožděnou realizaci bezpečnostních úprav křižovatky u Bezměrova. Olga Sehnalová je veřejným kritikem stávající nebezpečné situace, která si minulý víkend vyžádala opět další těžké zranění. Během týdne byly úpravy provedeny, nicméně za zcela uspokojivé budeme povaźovat až vybudování okružní křižovatky namísto průsečné podle doporučení studie CDV.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články