- +

Polský Krakov hostil Fórum o jednotném trhu


5.10.2011
Ve dnech 2. až 4. října se v polském Krakově uskutečnilo Fórum o jednotném trhu. Akce, která byla spolupořádaná Evropským parlamentem, polskou vládou (která v druhé polovině tohoto roku stojí v čele Rady EU jako předsednická země Unie) a Evropskou komisí, přivítala stovky účastníků různých profesí ze všech koutů Evropy. Reprezentanti národních států, poslanci Evropského parlamentu, zástupci nevládních organizací, novináři, sociální partneři či podnikatelé a samozřejmě i široká veřejnost, potažmo běžní spotřebitelé - ti všichni společně debatovali o jednotném vnitřním trhu a aktuálních otázkách, které souvisí s jeho obsahem. Jednotliví přednášející se tak věnovali například otázce uznávání profesních kvalifikací, mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR) či problémům, spojeným s přeshraniční výměnou v rámci EU. Třídenní krakovské fórum se tak úspěšně stalo prvním z řady podobně tematicky zaměřených konferencí, které budou následovat v dalších letech s cílem zintenzivnit debatu mezi zástupci institucí, odbornou veřejností a spotřebiteli s ohledem na další vývoj jednotného trhu. Více informací o fóru můžete nalézt (v anglickém jazyce) pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm Pozn.: Olga Sehnalová je náhradníkem ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO)

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články