- +

Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu


13.9.2012
Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 10. - 13. září 2012 projednal následující témata: Zahájení zasedání - stav Unie, Bělorusko, Gambie, Stavros Lambrinidis Předseda Schulz vyzval poslance, aby využili projevu předsedy Komise Barrosa o stavu Unie a dali "jasně najevo postoj Parlamentu a jeho politických skupin." Minutou ticha uctil památku zemřelých europoslanců Jiřího Havla, Edith Mastenbroekové, Alexe Falconera a Paddyho Lanea, jakož i držitele Sacharovovy ceny Oswalda Payá. Vyzval rovněž k reformám v Bělorusku a zastavení trestu smrti v Gambii a pogratuloval Stavrasi Lambrinidisovi ke jmenování prvním zvláštním představitelem EU pro lidská práva. Více informací zde Rychlejší zavádění technických norem podpoří hospodářský růst Evropské firmy získají rychlejší přístup k normalizovaným řešením technických problémů, která jim umožní snížit výrobní náklady, napomohou šíření osvědeených postupů, podpoří konkurenceschopnost a hospodářský růst, díky nové dohodě o modernizaci tvorby evropských norem, kterou v úterý schválil Parlament. Více informací zde Energetická úeinnost: úspory ušetří miliardy Směrnice o energetické úeinnosti, kterou dnes schválilo plénum EP, zavede závazná opatření na úspory energie, mezi která budou patřit renovace veřejných budov, plány na úsporu energií pro energetické spoleenosti a energetické audity pro všechny velké firmy. Omezení spotřeby energií v EU o 20% by mohlo ušetřit až 50 miliard EUR roeně. Více informací zde Poslanci EP jsou proti placenému dárcovství tkání a buněk Dárcovství tkání a buněk by mělo být dobrovolné, bezplatné a ve většině případů anonymní, uvádí se v nelegislativním usnesení, které v úterý přijal Evropský parlament. Přestože zdravotní péee zůstává zejména národní kompetencí, poslanci navrhují, aby elenské státy lépe spolupracovaly v případě přeshranieních dárcovství. Poukazují také na možné přínosy využívání kmenových buněk z pupeeníkové krve. Více informací zde Údajná vězení CIA v Evropě: poslanci vyzývají elenské státy k vyšetřování Elenské státy EU musí vyšetřit, zda na jejich území existovala tajná vězení ei zařízení, ve kterých byly na zaeátku tohoto století zadržovány osoby v rámci programu CIA pro vydávání a tajné zadržování osob. Uvádí se tak v usnesení, které v úterý schválili poslanci. Litvu, Polsko a Rumunsko Parlament vyzval k zahájení, ei pokraeování, nezávislého vyšetřování. Více informací zde Parlament chce pro všechny oběti trestných einů v EU základní práva Všechny oběti trestných einů napříe EU získají stejná minimální práva a jejich zvláštní potřeby budou individuálně posouzeny. Uvádí se tak v textu směrnice, kterou ve středu schválil Parlament. Bezplatné služby jako psychologická podpora, překlady a tlumoeení, budou dostupné všem obětem, které budou mít právo absolvovat vyšetřování a soudní líeení v jazyce, kterému rozumí. V EU je každoroeně obětí trestného einu na 75 milionů lidí. Více informací zde Strategietější vnější politika EU, zaměřená na výsledky a vycházející z hodnot Aby byla vnější einnost EU koherentní, konsistentní a úeinná, potřebuje Unie novou ucelenou strategii své zahraniení politiky. Uvedli tak v usnesení o výroení zprávě o spoleené zahraniení a bezpeenostní politice poslanci. Zahraniení politika EU se podle nich také musí opírat o dostateené zdroje. Více informací zde Hospodářská krize a demokracie hlavními tématy rozpravy o stavu Unie Předseda Komise Barroso získal pro svou vizi Unie smíšenou podporu poslanců, kteří obecně přivítali potřebu silnější EU, ale zdůraznili, že je třeba lépe reagovat na sociální otázky. Návrhy na federaci musí být ambicióznější, uvedli. Hlavní politické skupiny volaly po silném rozpoetu EU, který by podnítil investice a růst. "Méně EU" bylo řešením prosazovaném skupinami více na pravici. Více informací zde Kvalita a odpovědnost základem bankovního dohledu Plánovaná pravidla pro celoevropský bankovní dohled musí sploovat kritéria kvality a odpovědnosti. Soueasné postoje elenských států však mohou vyslat negativní signál a brzdit jeho úeinnost, varuje Parlament v dnes přijatém usnesení. Více informací zde Aktivity EP Stáže: příležitost poznat Evropský parlament skrz naskrz Jste student nebo eerstvý absolvent se zájmem o evropské záležitosti a fungování Evropského parlamentu? Pak pro vás něco máme. Každý rok sekretariát Evropského parlamentu otevírá své dveře stovkám stážistů, a nabízí i speciální programy pro mladé lidi se zdravotním postižením. Pokud to chcete zkusit i vy, nenechte si ujít šanci podat přihlášku. 15. srpna zaealo nové kolo výběrových řízení. Více informací zde EuroparlTV Tento týden na EuroparlTV: Get the Picture: Europoslanec? Další pořady na: http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx Aktivity IKEP 13.9.2012: Směrnice o energetické úeinnosti Dnes od 17 hodin se v Evropském domě uskuteení diskusní kulatý stůl na téma Směrnice o energetické úeinnosti, kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci. Více informací zde 13.9.2012: Kino Evropský dům - Loverboy Po prázdninové pauze se dnes opět rozjedou projekce úspěšných evropských filmů. Startujeme výjimeeně ve etvrtek 13. září, další projekce už budou klasicky každou druhou středu od 19.00. Dnes se vydáme do Rumunska s filmem Loverboy (Rumunsko / Švédsko / Srbsko, 2011), který se loni objevil na mezinárodním festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard.> Průvodce Evropským parlamentem Co vlastně dělají politici v Evropském parlamentu: Jakým způsobem se zákony Evropské unie tvoří, schvalují a uvádějí do života? Sedm videoreportáží představuje zajímavou formou Evropský parlament. Eást 6 - Práce novináře v Evropském parlamentu - naleznete zde Filmové cestování napříe Evropou v Evropském domě Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku soueasného evropského filmového světa. Vstup je zdarma. 26.9.2012 Kino Evropský dům představí film Pomáhat a chránit/The Guard (Irsko, 2011), komediální thriller ze západního pobřeží Irska o policistovi z malého městeeka, který má konfliktní povahu, zvrácený smysl pro humor, umírající matku, zálibu v prostitutkách a hlavně ho vůbec nezajímá mezinárodní obchod s kokainem, kvůli kterému mu jednoho dne na dveře klepe agent FBI. 10.10.2012 Vás zveme na strhující a navýsost autentické váleené drama Armadillo (Dánsko, 2010), které bylo na festivalu v Cannes po zásluze odměněno hlavní cenou v Týdnu kritiky. 24.10.2012 promítáme film Víkend (Velká Británie, 2011). Program kina Evropský dům a více informací zde Oslavy jednotného trhu: patent EU V pondělí 15. října 2012 se v Evropském domě uskuteení diskusní kulatý stůl na téma "Oslavy jednotného trhu: patent EU", kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci. Více informací již brzy zde Zahájeno 2. kolo soutěže Euroscola pro studenty ve věku 16-18 10. září 2012 bylo spuštěno druhé kolo vědomostní soutěže Euroscola 2012, které potrvá do 30. září. Studenti středních škol ve věku 16 - 18 let mají možnost se přihlásit na stránkách http://www.euroscola.cz

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články