- +

Barrosův Stav Unie: Bankovní dohled a hlubší integrace je krokem ke stabilizaci EU


12.9.2012
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu dnes předseda Evropské komise José Manuel Barroso vyzval ke změnám základní smlouvy EU, které by urychlily integraci EU a umožnily reformy přispívající ke stabilizaci současné ekonomické situace. Prvním krokem je podle Barrosa tzv. bankovní unie. Šéf sociálních demokratů v EP Hannes Swoboda myšlenku Barossa podporuje, zároveň však nesouhlasí s podobou rozpočtu, který by dostatečně nepodporoval ekonomický růst. „Příčinou krize není Euro, ale nezodpovědné chování finančního sektoru v mnoha částech světa“, uvedl Swoboda. „Debatu ohledně Stavu Unie lze vnímat především jako začátek debaty mnohem hlubší povahy o budoucnosti Evropy. Tuto debatu je třeba vést na evropské i národní úrovni zodpovědně, nikoli hystericky ani nacionalisticky." říká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). "Stabilita eurozóny a budoucí vývoj Evropy jsou pro nás klíčová témata a Česká republika se musí naučit k zásadním otázkám Unie zodpovědně vyjadřovat a ve stejném duchu také konat," dodává Sehnalová. Zuzana Brzobohatá (ČSSD), členka Výboru pro kontrolu EP, uvedla: „Návrhy na vytvoření bankovní unie respektive na zvýšení bankovního dohledu vítám, konečně v České republice máme s problémy bank velké zkušenosti. Ukázalo se, že kvalitní dohled České národní banky zajišťuje stabilitu českých bank. Proto se domnívám, že aplikovat tuto metodu v celounijním měřítku přispěje k větší stabilitě všech evropských bank a tím také zvýší jejich důvěryhodnost v očích občanů.“ „Dle mého názoru je z pohledu České republiky klíčové zůstat u jednacího stolu. Ve chvíli, kdy se česká vláda vyjadřuje k posilování dohledu Evropské centrální banky negativně, zříká se možnosti využití svého vlivu, možnosti jednat o daných podmínkách v rámci EU. Tento posun v integraci rozhodně vnímám jako krok správným směrem,“ řekl sociálně demokratický europoslanec Vojtěch Mynář. Europoslanec Pavel Poc (ČSSD) k Barrosově projevu dodal: „Prezident Barroso řekl, že se nemusíme omlouvat za evropské hodnoty. Možná by se ale on i jeho Komise měly omluvit za to, že tyto evropské hodnoty zatím nedokázaly dostatečně efektivně chránit. O rozporu slov a činů ostatně svědčí i aktuální návrh unijního rozpočtu, který není dostatečně prorůstový.“

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články