- +

Evropský rok občana 2013 schválen v kulturním výboru


1.3.2012
Evropská unie věnuje tradičně každý rok určitému tématu. Po letošním roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Evropská komise přišla s návrhem na uspořádání Evropského roku občanů 2013. To odráží fakt, že za rok tomu bude dvacet let od zavedení institutu evropského občanství v Maastrichtské smlouvě. Na včerejším zasedání výboru pro kulturu a vzdělávání byla schválena pozice tohoto výboru k předloženému návrhu. Europoslankyně Olga Sehnalová, stínová zpravodajka Evropského roku občana 2013, k tomu uvedla: „Výbor pro kulturu a vzdělávání prosazoval, aby se do aktivit Evropského roku občanů promítla i kulturní dimenze občanství. Lepší znalost evropského kulturního bohatství a vzdělávání v tomto směru považujeme za neméně důležitou složku výchovy k evropskému občanství, která samotná musí začít již na školách. Už na školách by se měli žáci dovědět více o historii Evropy, evropské integraci, hodnotách, na kterých Evropa stojí“. Na návrh europoslankyně Olgy Sehnalové byla ve zprávě zdůrazněna role Evropské občanské iniciativy, které mohou občané od dubna tohoto roku začít využívat. Stejně tak prosadila Olga Sehnalová do zprávy své dlouhodobé téma, tedy aby veřejné konzultace Evropské komise probíhaly ve všech oficiálních jazycích. Zpráva, která nyní opouští výbor pro kulturu a vzdělávání a je projednávána v dalších příslušných parlamentních výborech, počítá s rozpočtem 5 milionů EUR a její finální podoba bude známa v následujících měsících.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články