- +

Evropa jako nekonečný katalog turistických destinací. Zn. kvalitně a dostupně pro všechny


27.9.2011
Poslanci Evropského parlamentu schválili dnes, symbolicky v den Evropského a Světového cestovního ruchu, zprávu italského lidoveckého europoslance Carla Fidanzy, "Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu - nový politický rámec pro evropský cestovní ruch". Evropský parlament tak reaguje na snahu o výraznější podporu tohoto odvětví v Evropské unii a usiluje o zavedení společné značky cestovního ruchu "Evropa". Česká sociálně demokratická europoslankyně Olga Sehnalová do zprávy prosadila několik důležitých pozměňovacích návrhů, které jsou zaměřeny především na usnadnění přístupu k cestování osobám s handicapem a výrazné zjednodušení vízové politiky EU vůči třetím zemím. Jak poznamenala Sehnalová: "Zjednodušení vízové politiky považuji za zásadní pro rozvoj cestovního ruchu. Musíme se zaměřit především na příjezdovou turistiku návštěvníků z rychle se rozvíjejících ekonomik, které představují stále nevyužitý potenciál." Tzv. země BRIC, tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína, vykazují za poslední dva roky dle dat Eurostatu v oblasti cestováni do EU vysoký nárůst. U Číny je to 19 procent, u Brazílie dokonce téměř 50 procent. Zvlášť Čína přestavuje v dlouhodobém horizontu vzhledem k počtu 1,3 miliardy obyvatel naprosto klíčový potenciál. "Evropa je v cestovním ruchu nepochybně prestižní značkou. Evropský cestovní ruch, to však nejsou jen pláže a přímořská letoviska. Se svou historií, kulturním bohatstvím, rozmanitou přírodou, ale i průmyslovým dědictvím představuje nekonečný katalog turistických lákadel. V něm má samozřejmě místo i Česká republika. Tento potenciál však musíme umět lépe využít."

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články