- +

Evropa jako nekonečný katalog turistických destinací. Zn. kvalitně a dostupně pro všechny


27.9.2011
Poslanci Evropského parlamentu schválili dnes, symbolicky v den Evropského a Světového cestovního ruchu, zprávu italského lidoveckého europoslance Carla Fidanzy, "Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu - nový politický rámec pro evropský cestovní ruch". Evropský parlament tak reaguje na snahu o výraznější podporu tohoto odvětví v Evropské unii a usiluje o zavedení společné značky cestovního ruchu "Evropa". Česká sociálně demokratická europoslankyně Olga Sehnalová do zprávy prosadila několik důležitých pozměňovacích návrhů, které jsou zaměřeny především na usnadnění přístupu k cestování osobám s handicapem a výrazné zjednodušení vízové politiky EU vůči třetím zemím. Jak poznamenala Sehnalová: "Zjednodušení vízové politiky považuji za zásadní pro rozvoj cestovního ruchu. Musíme se zaměřit především na příjezdovou turistiku návštěvníků z rychle se rozvíjejících ekonomik, které představují stále nevyužitý potenciál." Tzv. země BRIC, tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína, vykazují za poslední dva roky dle dat Eurostatu v oblasti cestováni do EU vysoký nárůst. U Číny je to 19 procent, u Brazílie dokonce téměř 50 procent. Zvlášť Čína přestavuje v dlouhodobém horizontu vzhledem k počtu 1,3 miliardy obyvatel naprosto klíčový potenciál. "Evropa je v cestovním ruchu nepochybně prestižní značkou. Evropský cestovní ruch, to však nejsou jen pláže a přímořská letoviska. Se svou historií, kulturním bohatstvím, rozmanitou přírodou, ale i průmyslovým dědictvím představuje nekonečný katalog turistických lákadel. V něm má samozřejmě místo i Česká republika. Tento potenciál však musíme umět lépe využít."

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články