- +

Aktuality z Evropského parlamentu 28. týden


21.7.2011
V tomto týdnu se konala poslední zasedání výborů a delegací v Bruselu. Olga Sehnalová se zúčastnila jak zasedání výboru TRAN, tak výboru IMCO a delegace pro vztahy s Izraelem. Na výboru TRAN se opět řešila revize prvního železničního balíčku, jejíž projednávání je velmi komplikované. Probírala se také zpráva o harmonizaci DPH v oblasti dopravy, proběhlo vyhodnocení maďarského a slyšení polského předsednictví, atd., na výboru IMCO se projednávalo několik důležitých zpráv, jako například zpráva o alternativním řešení sporů, institutu kolektivního odškodnění spotřebitelů, zadávání veřejných zakázek, směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací, atd. Velmi sledovanou zprávou je také zpráva o regulaci on-line hazardu, ke které podala Olga Sehnalová řadu pozměňujících návrhů s důrazem na prevenci negativních společenských dopadů gamblingu. Důležitou informací je souhlas koordinátorů s ústní otázkou na Komisi ve věci dvojí kvality výrobků na vnitřním trhu EU, kterou iniciovala právě Olga Sehnalová v reakci na nedávno zveřejněné průzkumy. Delegace pro vztahy s Izraelem měla na programu slyšení odcházejícího velvyslance Izraele při EU Curiela o nejnovějším vývoji na Blízkém Východě a dalších perspektivách. Olga Sehnalová se zúčastnila také pravidelného setkání na Stálém zastoupení ČR s velvyslankyní Vicenovou. Po návratu do ČR absolvovala řadu setkání, například přípravné schůzky k Polským dnům a několika jednání v rámci působení jako zastupitelka města, konala se také Rada města Kroměříže. V sobotu Olga Sehnalová absolvovala svou tradiční zkoušku fyzické kondice – lidový triatlon – Morkovské chlap, jehož trasu 200m plavání, 20km na kole a 5km běh zdárně zdolala. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Sobotním triatlonem však program nekončil, spolu se starostkou města Kroměříže se ještě stačila přesunout do družebního města Kroměříže – polského města Piekary Slaskie. Zde se zúčastnily městských oslav a setkaly se s vedením města, jehož čestným občanem je mimo jiné i předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články