- +

Žáci ZŠ Křiby dostali novou interaktivní tabuli


29.1.2016

Novou interaktivní tabuli dnes získali žáci Základní školy Křiby. Spolu s radní města Zlína Kateřinou Francovou a vedoucím zlínského odboru školství Milanem Smolou se slavnostního předání zúčastnila i Olga Sehnalová a zástupci vedení dodavatelské firmy NWT a.s, generální ředitel David Vítek a projektový manažer Milan Kristek, kteří představili tento společný česko-čínský výrobní projekt a předvedli ukázky možností práce s tabulí.

Školou poslankyni provedl zástupce ředitele pro II. stupeň Pavel Růžička, statutární zástupkyně ředitele Jarmila Vaculíková a metodička prevence Iva Fikeisová, která byla vyhodnocena krajem jako nejlepší metodik v roce 2014. Po prohlídce školy se Olga Sehnalová setkala také s žáky školy. Žáky v diskusi zajímalo nejen to, jak funguje Evropský parlament a co vše obnáší práce poslankyně, ale například i to, se kterými zeměmi se jí nejlépe spolupracuje či které jazyky ovládá.

"Každá návštěva školy je pro mne milým setkáním jak se zvídavými a pozornými žáky, tak se zapálenými pedagogy, jejichž práce si zaslouží velké uznání. Nové učební pomůcky nemohou nahradit lidský přístup, ale mohou výuce pomoci. Věřím, že i nová interaktivní tabule tak pro ně bude užitečným pomocníkem," zhodnotila návštěvu školy Olga Sehnalová.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články