- +

Evropská občanská iniciativa po prvním roce stále v plenkách


18.4.2013
Evropská občanská iniciativa slaví v dubnu 2013 jeden rok. Po prvním roce fungování však stále není dostatek důvodů k oslavám, shodli se včera poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku. Občané EU totiž o možnosti aktivně ovlivnit předkládaní právních předpisů a zapojit se do procesu spolurozhodování v Evropě zatím příliš neví. „V tuto chvíli na internetu probíhá čtrnáct občanských iniciativ. Pouze jediná z nich – iniciativa, která prosazuje právo na vodu, jakožto základní lidské právo – úspěšně nasbírala nutný počet podpisů. Jejím problémem ale je, že nesplňuje potřebná kritéria z hlediska potřebného počtu podpisů v jednotlivých členských zemích,“ vysvětluje poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Každá iniciativa musí nasbírat alespoň jeden milion podpisů evropských občanů ze sedmi různých států EU. „Hlavní nedostatek evropské občanské iniciativy vidím v jejím nedostatečném rozšíření mezi občany v EU a možná i v určité nedůvěře vůči tomuto nástroji. Dostatečný počet podpisů zatím nenasbírala například ani taková aktivita jako je iniciativa za zrušení roamingových poplatků na území Evropské unie. Toto téma přitom považuji z hlediska nutnosti dokončit jednotný trh za velice aktuální,“ dodává poslankyně Sehnalová, která je současně v Evropském parlamentu členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a jakožto stínová zpravodajka stála u zrodu nařízení o Evropské občanské iniciativě. Co to je Evropská občanská iniciativa? Evropskou občanskou iniciativou občané EU vyzývají Evropskou komisi, aby v některé z oblastí spadajících do její kompetence navrhla právní předpis (těmito oblastmi jsou například životní prostředí, zemědělství, doprava nebo veřejné zdraví). K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion evropských občanů, kteří pochází z alespoň sedmi různých členských států. Komise přitom občanům poskytuje veškeré nástroje, nutné k oslovení takového počtu lidí, včetně odborného poradenství a prostoru na webu. Pokud iniciativa za jeden rok dosáhne stanoveného počtu podpisů, jsou zástupci Komise povinni se s organizátory sejít, aby projednali její obsah. Iniciativa dostane rovněž prostor na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Komise musí na iniciativu reagovat a své další kroky odůvodnit. Pokud se instituce rozhodne předložit návrh právního předpisu, bude zahájen standardní legislativní postup: Návrh bude postoupen legislativnímu orgánu (tj. Evropskému parlamentu a Radě nebo pouze Radě). Pokud jej tyto orgány schválí, stane se z něj právní předpis Evropské unie. Více informací je možné nalézt zde: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts Jaké jsou možnosti ke zlepšení? Nařízení o Evropské občanské iniciativě bude znovu revidováno v roce 2015. Již nyní se však ozývají hlasy, které upozorňují na nedostatky tohoto, jinak užitečného, nástroje. Mezi nimi například zaznívá: - Systém podávání iniciativ a sbírání podpisů by měl být co nejjednodušší a nejspolehlivější. - Jeden rok se jeví jako nedostatečný čas pro organizátory, aby nasbírali dostatečný počet podpisů. - Organizátoři, stejně jako všeobecná veřejnost, by měli mít informace o průběhu iniciativy ve všech jejích fázích.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články