- +

Evropská občanská iniciativa po prvním roce stále v plenkách


18.4.2013
Evropská občanská iniciativa slaví v dubnu 2013 jeden rok. Po prvním roce fungování však stále není dostatek důvodů k oslavám, shodli se včera poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku. Občané EU totiž o možnosti aktivně ovlivnit předkládaní právních předpisů a zapojit se do procesu spolurozhodování v Evropě zatím příliš neví. „V tuto chvíli na internetu probíhá čtrnáct občanských iniciativ. Pouze jediná z nich – iniciativa, která prosazuje právo na vodu, jakožto základní lidské právo – úspěšně nasbírala nutný počet podpisů. Jejím problémem ale je, že nesplňuje potřebná kritéria z hlediska potřebného počtu podpisů v jednotlivých členských zemích,“ vysvětluje poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Každá iniciativa musí nasbírat alespoň jeden milion podpisů evropských občanů ze sedmi různých států EU. „Hlavní nedostatek evropské občanské iniciativy vidím v jejím nedostatečném rozšíření mezi občany v EU a možná i v určité nedůvěře vůči tomuto nástroji. Dostatečný počet podpisů zatím nenasbírala například ani taková aktivita jako je iniciativa za zrušení roamingových poplatků na území Evropské unie. Toto téma přitom považuji z hlediska nutnosti dokončit jednotný trh za velice aktuální,“ dodává poslankyně Sehnalová, která je současně v Evropském parlamentu členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a jakožto stínová zpravodajka stála u zrodu nařízení o Evropské občanské iniciativě. Co to je Evropská občanská iniciativa? Evropskou občanskou iniciativou občané EU vyzývají Evropskou komisi, aby v některé z oblastí spadajících do její kompetence navrhla právní předpis (těmito oblastmi jsou například životní prostředí, zemědělství, doprava nebo veřejné zdraví). K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion evropských občanů, kteří pochází z alespoň sedmi různých členských států. Komise přitom občanům poskytuje veškeré nástroje, nutné k oslovení takového počtu lidí, včetně odborného poradenství a prostoru na webu. Pokud iniciativa za jeden rok dosáhne stanoveného počtu podpisů, jsou zástupci Komise povinni se s organizátory sejít, aby projednali její obsah. Iniciativa dostane rovněž prostor na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Komise musí na iniciativu reagovat a své další kroky odůvodnit. Pokud se instituce rozhodne předložit návrh právního předpisu, bude zahájen standardní legislativní postup: Návrh bude postoupen legislativnímu orgánu (tj. Evropskému parlamentu a Radě nebo pouze Radě). Pokud jej tyto orgány schválí, stane se z něj právní předpis Evropské unie. Více informací je možné nalézt zde: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts Jaké jsou možnosti ke zlepšení? Nařízení o Evropské občanské iniciativě bude znovu revidováno v roce 2015. Již nyní se však ozývají hlasy, které upozorňují na nedostatky tohoto, jinak užitečného, nástroje. Mezi nimi například zaznívá: - Systém podávání iniciativ a sbírání podpisů by měl být co nejjednodušší a nejspolehlivější. - Jeden rok se jeví jako nedostatečný čas pro organizátory, aby nasbírali dostatečný počet podpisů. - Organizátoři, stejně jako všeobecná veřejnost, by měli mít informace o průběhu iniciativy ve všech jejích fázích.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články