- +

Lépe vymahatelná práva cestujícím v letecké dopravě! vyzvali europoslanci Komisi


29.3.2012
Každým rokem zaznamenají odpovědné úřady pro civilní letectví a evropská spotřebitelská centra desetitisíce stížností od evropských cestujících letadlem. Například v roce 2010 se z celkového počtu 44 000 stížností v oblasti dopravy celých 57 procent týkalo právě práv cestujících v letecké dopravě! Dnešní vzkaz z Evropského parlamentu zní proto zcela jednoznačně: letecké společnosti by se měly ke svým zákazníkům chovat férověji, poskytovat jim jasné informace v jazyce, kterému rozumějí a v případě potíží nebo vlastního bankrotu zařídit jejich bezplatnou a rychlou dopravu zpět domů. Česká sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, je s dnešním výsledkem hlasování spokojena. „Již od kauzy krachu nízkonákladových aerolinek Sky Europe opakovaně žádám Evropskou komisi, aby konečně začala jednat v zájmu cestujících a přišla s úpravou,“ říká Sehnalová. „Jsem přesvědčena o tom, že je třeba nastavit jasná, důsledně respektovaná a hlavně lépe vymahatelná pravidla na celoevropské úrovni. A to může udělat jedině Evropská komise. Dnes jsme vyslali jednoznačný signál, jak by měla postupovat a na co by v návrhu neměla zapomenout,“ dodává europoslankyně. Sehnalová prosadila do textu dnes schválené rezoluce několik zásadních pozměňovacích návrhů. Jedná se zejména o povinnost aerolinek splnit své závazky vůči cestujícím i v případě úpadku, platební neschopnosti či ztráty licence. Uspěl i její návrh na vytvoření jednotného systému posuzování důkazů prokazujících tzv. „mimořádné okolnosti“. Právě na ně se aerolinky nejčastěji vymlouvají při neochotě náhrady škod cestujícím. Důležitou výzvou, kterou Sehnalová do textu prosadila, je také požadavek, aby cestující měli nárok na kompletní informace o jejich právech v jazyce, v němž byla provedena rezervace. Evropská komise má předložit návrh změn legislativy k právům cestujících, včetně úprav nařízení 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě, již letos na podzim. Rezoluci zákonodárců bude muset brát velmi vážně, konečné slovo budou mít totiž nakonec právě oni. Brusel, 29.března 2012

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články