- +

Čeští odborníci by měli být v Evropském parlamentu více slyšet


19.4.2011
Frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů v úterý 19. dubna uspořádala v Evropském parlamentu debatu k budoucnosti evropského železničního prostoru. Europoslankyně Olga Sehnalová přizvala k diskuzi o tomto aktuálním tématu také ředitele Centra dopravního výzkumu v Brně a profesora z Univerzity Pardubice Karla Pospíšila. „Chtěla bych aktivně přispět k tomu, aby se v Evropském parlamentu více využilo potenciálu odborníků z České republiky. Proto jsem naší frakci navrhla odborníka k debatě o železnici, či k nadcházející konferenci o vzdělávání osob se zdravotním handicapem. Je opravdu škoda, že na debatách v Evropském parlamentu zaznívají názory z Itálie, Francie či Německa a jen málokdy se podaří představit evropské veřejnosti také český odborný názor,“ vysvětlila svou iniciativu Olga Sehnalová a dodala: „V českém prostředí přece působí celá řada renomovaných odborníků. Proto se snažím, aby byly jejich názory v Evropském parlamentu více slyšet. Téma budoucnosti železnice je stejně tak české, jako německé či italské, proto je podstatné, aby se česká odborná veřejnost mohla hlasitě vyjádřit." Konference, které se kromě europoslanců zúčastnila také téměř stovka zástupců neziskového sektoru a odborné veřejnosti, byla součástí diskuze o revizi prvního železničního balíčku, konkrétně tří směrnic: 91/440/EHS, 95/18/ES a 2001/14/ES. Přizvaný český host, profesor Pospíšil, pohovořil ve svém příspěvku o situaci na českém železničním trhu a hlavních výzvách liberalizace. „Ve svém příspěvku jsem se snažil upozornit na běžné problémy, se kterými se potýkají uživatelé železnice u nás a které je třeba řešit. Trošku mne zklamal ten čistě makroekonomický a teoretický pohled na věc, který zazníval z mnoha stran. Proto jsem byl rád za možnost převést pozornost alespoň v rámci mé prezentace na konkrétní výzvy ve středoevropském regionu," poznamenal Karel Pospíšil. Evropský parlament by měl konečný návrh revize uvedených směrnic představit v květnu a hlasovat o něm na plenárním zasedání v září tohoto roku.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články