- +

Alkohol a drogy za volantem musí být tabu!


25.4.2012
„I když je kulturní prostředí a přijatelnost alkoholu v různých zemích různá, tolerance alkoholu za volantem musí být nulová. Alkohol a drogy jsou spolu s rychlou jízdou na evropských silnicích největšími zabijáky a tak bychom k nim měli i přistupovat,” uvedla na včerejší konferenci věnované boji proti řízení pod vlivem alkoholu česká sociálnědemokratická poslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch v Evropském parlamentu. Konferenci uspořádala Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) a záštitu nad ní převzal místopředseda Evropské komise pro dopravu Siim Kallas. "Je nepřijatelné, aby na evropských silnicích každým dnem umíralo 85 lidí. Řidiči posilněni alkoholem mohou za čtvrtinu všech automobilových nehod v Evropě. Musíme proto společně pracovat na lepším prosazování pravidel a změně jízdních návyků řidičů. Jen tak lze opravdu něco změnit na počtu úmrtí na silnicích," pronesl ve svém projevu Kallas. Zástupci ETSC představili na akci svou nejnovější publikaci, která monitoruje pokrok evropských zemí v boji proti řízení pod vlivem alkoholu. Studie popisuje boj proti alkoholu za volantem ve čtyřech evropských zemích včetně České republiky, kde alkohol za volantem způsobil jen za rok 2010 celkem 108 smrtelných nehod, tedy 13 procent všech úmrtí na českých silnicích. "Ve všech čtyřech zemích bylo dosaženo pokroku při snižování počtu úmrtí způsobených při řízení pod vlivem alkoholu, nicméně ztráta životů při řízení pod vlivem alkoholu je stále nepřijatelně vysoká", uvedl profesor Richard Allsop, člen představenstva ETSC. V roce 2010 bylo 11 procent všech úmrtí na silnicích přímo spojeno s řízením pod vlivem alkoholu a Evropská Komise odhaduje, že až 25 procent všech úmrtí na silnicích v celé Evropské unii souvisí s alkoholem. "Podle našich výpočtů se ukazuje, že v roce 2010 mohlo být zabráněno až 6 500 úmrtím, pokud by všichni řidiči uposlechli nařízení týkající se řízení pod vlivem alkoholu", dodal Allsop. Prioritami v boji proti řízení pod vlivem alkoholu se v celoevropském měřítku stávají vedle důsledného policejního donucování také funkční přístroje, tzv. Alkolocky a sanační programy pro problémové řidiče.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články