- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 21.1-27.1.2013


28.1.2013
V pondělí se Olga Sehnalová zúčastnila na KÚ Zlínského kraje jednání o dopravním spojení mezi ČR a SR v kontextu revize TEN-T společně s 1.náměstekem hejtmana Jaroslavem Drozdem, 1.náměstkyní Senátu Alenou Gajdůškovou, starostou města Půchova Mariánem Michalcem a dalšími hosty. Po přejezdu do Bruselu se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání výboru TRAN, na němž proběhlo veřejné slyšení o balíčku technické způsobilosti vozidel, kde je Olga Sehnalová zpravodajkou. Na veřejné slyšení byli pozváni zástupci různých zájmových skupin ke zodpovězení otázek, které se týkají tohoto legislativního návrhu. Významnou událostí tohoto dne, byla také tradiční vzpomínková akce v Evropském parlamentu v souvislosti s připomínkou Mezinárodního dne obětí holocaustu. Olga Sehnalová se zúčastnila také zasedání výborů CULT, kde přednesla jako stínová zpravodajka frakce SD stanovisko ke zprávě o regulaci on-line hazardu. Důležité bylo také zasedání výboru IMCO, kde se hlasovalo o množství pozměňujících návrhů k balíčku směrnic o veřejných zakázkách a k podmínkám udělování koncesí. Na všech výborech probíhaly také rozpravy s představiteli irského předsednictví o prioritách nadcházející 6 měsíců. Na výboru IMCO se během výměny názorů se zástupci Komise Olga Sehnalová vyjádřila ke zpoždění v návrhu legislativy nutné k zavedení systému eCall. Mimo tyto výborové aktivity se Olga Sehnalová setkala s ředitelkou Evropské spotřebitelské organizace, se zástupcem Stálého zastoupení ČR, zástupcem CER a reprezentanty dalších zájmových organizací v dopravní a spotřebitelské problematice. Jako místopředsedkyně Delegace pro vztahy s Izraelem se zúčastnila prezentace izraeleské humanitární organizace Israid. Dalším setkáním byla pracovní snídaně skupiny přátel přeshraniční spolupráce. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová v Praze setkala s velvyslankyní Irska J.E. Allison Kelly. Absolvovala několik schůzek na Ministerstvu dopravy a Komise ČSSD pro EU a evropské fondy. O víkendu proběhlo druhé kolo prezidetské volby. V neděli se pak Olga Sehnalová zúčastnila krajské konference ČSSD Olomouckého kraje ve Šternberku.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články