- +

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 21.1-27.1.2013


28.1.2013
V pondělí se Olga Sehnalová zúčastnila na KÚ Zlínského kraje jednání o dopravním spojení mezi ČR a SR v kontextu revize TEN-T společně s 1.náměstekem hejtmana Jaroslavem Drozdem, 1.náměstkyní Senátu Alenou Gajdůškovou, starostou města Půchova Mariánem Michalcem a dalšími hosty. Po přejezdu do Bruselu se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání výboru TRAN, na němž proběhlo veřejné slyšení o balíčku technické způsobilosti vozidel, kde je Olga Sehnalová zpravodajkou. Na veřejné slyšení byli pozváni zástupci různých zájmových skupin ke zodpovězení otázek, které se týkají tohoto legislativního návrhu. Významnou událostí tohoto dne, byla také tradiční vzpomínková akce v Evropském parlamentu v souvislosti s připomínkou Mezinárodního dne obětí holocaustu. Olga Sehnalová se zúčastnila také zasedání výborů CULT, kde přednesla jako stínová zpravodajka frakce SD stanovisko ke zprávě o regulaci on-line hazardu. Důležité bylo také zasedání výboru IMCO, kde se hlasovalo o množství pozměňujících návrhů k balíčku směrnic o veřejných zakázkách a k podmínkám udělování koncesí. Na všech výborech probíhaly také rozpravy s představiteli irského předsednictví o prioritách nadcházející 6 měsíců. Na výboru IMCO se během výměny názorů se zástupci Komise Olga Sehnalová vyjádřila ke zpoždění v návrhu legislativy nutné k zavedení systému eCall. Mimo tyto výborové aktivity se Olga Sehnalová setkala s ředitelkou Evropské spotřebitelské organizace, se zástupcem Stálého zastoupení ČR, zástupcem CER a reprezentanty dalších zájmových organizací v dopravní a spotřebitelské problematice. Jako místopředsedkyně Delegace pro vztahy s Izraelem se zúčastnila prezentace izraeleské humanitární organizace Israid. Dalším setkáním byla pracovní snídaně skupiny přátel přeshraniční spolupráce. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová v Praze setkala s velvyslankyní Irska J.E. Allison Kelly. Absolvovala několik schůzek na Ministerstvu dopravy a Komise ČSSD pro EU a evropské fondy. O víkendu proběhlo druhé kolo prezidetské volby. V neděli se pak Olga Sehnalová zúčastnila krajské konference ČSSD Olomouckého kraje ve Šternberku.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články