- +

Poslanci Evropského parlamentu podpořili rozvoj logistiky


19.1.2017

Evropský parlament dnes schválil zprávu z vlastní iniciativy, která se týká logistiky a multimodální dopravy na transevropských dopravních koridorech. Jednou z priorit evropské dopravní politiky je dokončení evropské multimodální dopravní sítě, která má být ve všech členských státech provedena do roku 2030 (v případě hlavní sítě TEN-T) a do roku 2050 pro globální síť. Tato zpráva vyzývá členské státy k lepší koordinaci národních plánů pro dokončování sítě TEN-T. K tomu by měla přispět Komise, členské státy a předkladatelé projektů, kteří by měli usilovat o maximální využití finančních nástrojů a strukturálních nebo investičních fondů.

Z hlediska nákladní dopravy a logistiky je důležité, aby tato síť poskytovala dostatečnou kapacitu pro přepravu nákladů, protože v současné době se v hustě osídlených místech dělí o kapacitu s osobní dopravou. Je proto nutné zvážit, jakým způsobem nákladní koridory navrhnout nebo upravit tak, aby využívaly tratě, přístavy nebo terminály s větší volnou kapacitou.

Schválená zpráva mimo jiné vyzývá Komisi k předložení strategie k logistice do konce tohoto roku a vyzývá k jmenování TEN-T koordinátora evropské logistiky, který by doplňoval činnost koordinátorů pro koridory TEN-T v oblasti logistiky. 

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články