- +

Poslanci Evropského parlamentu podpořili rozvoj logistiky


19.1.2017

Evropský parlament dnes schválil zprávu z vlastní iniciativy, která se týká logistiky a multimodální dopravy na transevropských dopravních koridorech. Jednou z priorit evropské dopravní politiky je dokončení evropské multimodální dopravní sítě, která má být ve všech členských státech provedena do roku 2030 (v případě hlavní sítě TEN-T) a do roku 2050 pro globální síť. Tato zpráva vyzývá členské státy k lepší koordinaci národních plánů pro dokončování sítě TEN-T. K tomu by měla přispět Komise, členské státy a předkladatelé projektů, kteří by měli usilovat o maximální využití finančních nástrojů a strukturálních nebo investičních fondů.

Z hlediska nákladní dopravy a logistiky je důležité, aby tato síť poskytovala dostatečnou kapacitu pro přepravu nákladů, protože v současné době se v hustě osídlených místech dělí o kapacitu s osobní dopravou. Je proto nutné zvážit, jakým způsobem nákladní koridory navrhnout nebo upravit tak, aby využívaly tratě, přístavy nebo terminály s větší volnou kapacitou.

Schválená zpráva mimo jiné vyzývá Komisi k předložení strategie k logistice do konce tohoto roku a vyzývá k jmenování TEN-T koordinátora evropské logistiky, který by doplňoval činnost koordinátorů pro koridory TEN-T v oblasti logistiky. 

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články