- +

Volnému pohybu stále leží v cestě překážky


12.4.2012
Jedním z největších úspěchů EU a zároveň jedním z práv občana EU je volný pohyb osob. Podle rumunské liberálky Adiny-Ioany Vălean, zpravodajky Parlamentu o občanství EU v roce 2010, zůstává volnému pohybu v cestě stále ještě mnoho překážek. Cesty k jejich překonání jsou navrženy ve zprávě přijaté poslanci 29. března. Například dobrovolný profesní průkaz by mohl zjednodušit a zvýšit mobilitu Evropanů. Zpráva dále vyzývá členské země, aby odstraňovaly veškeré právní a praktické překážky a aby nevytvářely nové prostřednictvím uplatňování bezdůvodných administrativních postupů. Evropská komise by zase podle poslanců měla zhodnotit politiky volného pohybu v EU. Práva občana EU Víte, že kromě toho, že jste občany své země, požíváte také práv občana EU? Občanství EU doplňuje vnitrostátní občanství, ale nenahrazuje je. Práva občana EU zahrnují: právo svobodně se pohybovat a pobývat v EU; právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách; právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterékoli země EU; petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv. Mezi další práva občanů EU patří právo obracet se na instituce EU a obdržet od nich odpověď v jednom z úředních jazyků EU, právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady (za určitých podmínek), a právo na rovný přístup k veřejné službě EU. Smlouvy také zakazují diskriminaci na základě státní příslušnosti. Praktické problémy Jak už bylo řečeno, jedním z práv občanů EU je obracet se s peticemi na Evropský parlament. A mnozí tohoto práva využívají. Podle zpravodajky se v roce 2010 čtvrtina petic týkala stížností na porušování nebo nezajištění práva na volný pohyb ze stran národních úřadů. Lidé se setkali například s problémy při získávání různých osobních dokladů, jako jsou povolení k pobytu, cestovní dokumenty, víza. Některé země neudělují sociální dávky, které jsou normálně přenosné z jedné země do druhé. Přeshraniční rozvody a určování opatrovnictví dětí jsou stále velmi drahou a komplikovanou záležitostí. Některé země neuznávají homosexuální svazky. Lidé pracující v cizině se stále ještě setkávají s diskriminací na základě své národnosti, kdy např. domácí zaměstnanci jsou zvýhodňováni před svými kolegy z jiných zemí EU. Využijte Solvit a Vaši Evropu Zpráva zdůrazňuje důležitost online sítí pro neformální řešení problémů a posílenou komunikaci ze strany členských zemí. Své problémy se můžete pokusit vyřešit třeba prostřednictvím střediska Solvit nebo pomocí stránek Vaše Evropa. V rámci on-line sítě SOLVIT členské státy spolupracují při řešení problémů, které vznikají v nesprávným používáním právních předpisů v oblasti vnitřního trhu. SOLVIT se snaží poskytovat řešení ve lhůtě deseti týdnů. SOLVIT centra existují v každé členské zemi EU a své služby poskytují zdarma. Stránky Vaše Evropa poskytují informace o právech občanů EU a praktické tipy pro pobyt v jiných zemích EU, ať už si tam vyrazíte jenom na výlet, nebo za prací. Pro podniky stránky shromažďují informace o podmínkách pro podnikání v různých zemích EU. K nápravě problémů s volným pohybem může pomoci i Petiční výbor Evropského parlamentu, který je v kontaktu přímo s národními nebo regionálními úřady v členských zemích a pokouší se s nimi najít rychlá mimosoudní řešení. Důležitost postavení a práv občana EU ještě zdůrazňuje označení roku 2013 Evropským rokem občanů. Stínovou zpravodajkou k jeho návrhu byla na Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Zdroj: Evropský parlament

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články