- +

Komise představila obrysy tzv. silničního balíčku


19.4.2016

Na dnešní konferenci Silniční doprava představili zástupci Evropské komise návrhy iniciativ velmi očekávaného tzv. “silničního balíčku”, který by měla Komise předložit ve druhé polovině tohoto roku.

Na úvod komisařka pro dopravu Violeta Bulcová představila hlavní návrhy iniciativ Komise, které se zaměří na čtyři stěžejní oblasti: zlepšení fungování vnitřního trhu, zajištění férových pracovních podmínek, snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí a digitalizace v dopravě. Vedlejšími oblastmi budou iniciativy týkající se bezpečnosti dopravy a práva cestujících v autobusové a autokarové přepravě osob.

Součástí konference byl také workshop, který se týkal vnitřního trhu a sociálních aspektů v silniční dopravě. Interpretace platných předpisů v jednotlivých členských státech je bohužel stále nejasná nebo rozdílná, sjednocený není ani přístup jednotlivých států k vymáhání stávající legislativy.  Odpolední workshop se zaměřil na čtyři nejdůležitější oblasti: tzv. schránkové společnosti; otázky doby odpočinku; sankce v jednotlivých členských státech EU a spolupráci při jejich vymáhání a na stav trhu v silniční osobní dopravě.

Účastníci diskuse se věnovali především tomu, jakým způsobem by se měly propojit registry dopravců jednotlivých členských států, aby je bylo snadné kontrolovat. V současnosti přitom neexistuje legislativa, která by sjednocovala přístup ke kontrolám ze strany členských států. Každý z nich navíc přistupuje ke kontrolám jinak. Vedlejším efektem jsou přitom špatné podmínky řidičů - nedodržování povinných přestávek či to, že jsou nuceni trávit povinné doby odpočinku ve své kabině. Často se stává, že řidič v takovýchto podmínkách tráví celé týdny, což v konečném důsledku může mít vliv i na bezpečnost silničního provozu.

"K lepšímu vymáhání také může přispět lepší spolupráce a sdílení dat mezi jednotlivými členskými státy a mělo by se podpořit vzdělávání a trénink pracovníků kontrolních orgánů,“ dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

Na závěr dnešní konference se účastníci shodli, že pro zlepšení fungování vnitřního trhu je třeba lepší spolupráce mezi členskými státy a vyjasnění stávající platné legislativy, které by měla předložit Komise.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články