- +

Komise představila obrysy tzv. silničního balíčku


19.4.2016

Na dnešní konferenci Silniční doprava představili zástupci Evropské komise návrhy iniciativ velmi očekávaného tzv. “silničního balíčku”, který by měla Komise předložit ve druhé polovině tohoto roku.

Na úvod komisařka pro dopravu Violeta Bulcová představila hlavní návrhy iniciativ Komise, které se zaměří na čtyři stěžejní oblasti: zlepšení fungování vnitřního trhu, zajištění férových pracovních podmínek, snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí a digitalizace v dopravě. Vedlejšími oblastmi budou iniciativy týkající se bezpečnosti dopravy a práva cestujících v autobusové a autokarové přepravě osob.

Součástí konference byl také workshop, který se týkal vnitřního trhu a sociálních aspektů v silniční dopravě. Interpretace platných předpisů v jednotlivých členských státech je bohužel stále nejasná nebo rozdílná, sjednocený není ani přístup jednotlivých států k vymáhání stávající legislativy.  Odpolední workshop se zaměřil na čtyři nejdůležitější oblasti: tzv. schránkové společnosti; otázky doby odpočinku; sankce v jednotlivých členských státech EU a spolupráci při jejich vymáhání a na stav trhu v silniční osobní dopravě.

Účastníci diskuse se věnovali především tomu, jakým způsobem by se měly propojit registry dopravců jednotlivých členských států, aby je bylo snadné kontrolovat. V současnosti přitom neexistuje legislativa, která by sjednocovala přístup ke kontrolám ze strany členských států. Každý z nich navíc přistupuje ke kontrolám jinak. Vedlejším efektem jsou přitom špatné podmínky řidičů - nedodržování povinných přestávek či to, že jsou nuceni trávit povinné doby odpočinku ve své kabině. Často se stává, že řidič v takovýchto podmínkách tráví celé týdny, což v konečném důsledku může mít vliv i na bezpečnost silničního provozu.

"K lepšímu vymáhání také může přispět lepší spolupráce a sdílení dat mezi jednotlivými členskými státy a mělo by se podpořit vzdělávání a trénink pracovníků kontrolních orgánů,“ dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

Na závěr dnešní konference se účastníci shodli, že pro zlepšení fungování vnitřního trhu je třeba lepší spolupráce mezi členskými státy a vyjasnění stávající platné legislativy, které by měla předložit Komise.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články