- +

Trh s energiemi musí být pro spotřebitele srozumitelný


10.3.2013
Podle Občanského sdružení spotřebitelů TEST až 12 % spotřebitelů v České republice považuje ceny energií a možnost nabídky různých dodavatelů za nejpalčivější problém. Podle TESTu navíc téměř 40 % dodavatelů plynu u nás neuvádí úplné ceny, čímž nejenže nesplňují svoji předepsanou povinnost, ale především mohou snadno zmást své zákazníky. Evropská komise v listopadu loňského roku představila sdělení, jehož cílem má být zajistit fungování energetického vnitřního trhu. V pondělí 4. března 2013 se na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém zasedá i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) konala první výměna názorů, ve které poslanci Komisi doporučili, jak by měl podle jejich názoru trh s energiemi z pohledu spotřebitele fungovat a jakými zásadami by se měl řídit. Co v debatě mimo jiné zaznělo? 1. Stále mnoho překážek na vnitřním energetickém trhu: Zpravodaj De Campos (S&D) poukázal na přetrvávající problémy, které brání dokončení fungujícího vnitřního trhu v oblasti energií. Nedostatečná spolupráce členských států, dotace na některá paliva či mechanismy podpory obnovitelných zdrojů vedoucí k narušení hospodářské soutěže jsou jen některé z příkladů, které podle zpravodaje způsobují neustále zvyšování cen. 2. Státy nerespektují evropskou legislativu: Europoslanec Schwab (EPP) poukázal na neplnění opatření 3. energetického balíčku členskými státy. Velká roztříštěnost mezi právními předpisy ohrožuje jeho lhůtu pro provedení, která je stanovena na rok 2014. Schwab ocenil Evropskou komisi, která vede řízení s těmi státy, které špatně provádějí stávající předpisy. 3. Spotřebitelé závislí na poskytovatelích energie: Liberální europoslanec Creutzmann (ALDE) vidí jeden z negativních jevů nedokončeného vnitřního trhu s energiemi v závislosti spotřebitelů na poskytovatelích energií. Upozornil, že v různých členských státech existují odlišné energetické koncepce - Německo se soustředí na obnovitelné energie, Francie naopak na jádro. Škodlivá je nicméně především izolace některých států od evropské sítě. 4. Zajištění bezpečnosti dodávek: Trojici německých europoslanců uzavřela poslankyně Ruhle (Zelení), jež si přeje větší zaměření na necentralizovanou výrobu energií. Některé státy podporují výrobu energie přímo u malých spotřebitelů, což je důležité i v otázce bezpečnosti zásobování. 5. Nutnost investicí do infrastruktury: Předseda výboru, britský poslanec Harbour (ECR) upozornil na nutnost investovat do energetické infrastruktury. Přesun k obnovitelným zdrojům je dle něj podmíněn dostatečnými kapacitami na uskladnění energií a vzájemným propojením mezi energetickými trhy. Olga Sehnalová: Ochrana spotřebitelů v oblasti trhu s energiemi je obzvláště naléhavá „Životní náklady lidí jsou výrazně ovlivňovány cenami energií. Jasná a přehledná pravidla na trhu s energiemi musí umožnit, aby se spotřebitelé lépe a snadněji orientovali. Výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky podle jasných a srozumitelných kritérií či právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí být potlačeno žádnou z nekalých obchodních praktik,“ říká poslankyně Sehnalová. Co konkrétně Komise navrhuje? Celý obsah sdělení Komise ke sdělení "Zajistit fungování vnitřního trhu s energií" je dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0663:FIN:CS:PDF Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vypracovává ke sdělení stanovisko, jež bude na výboru představeno 11. dubna 2013. V květnu potom budou poslanci výboru hlasovat o jeho konečné podobě.

Poslední vložené články


Co jsme se dozvěděli

29.5.2020 | Včera zavítal mezi zastupitele města místopředseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. ing. Liškář. Chtěli jsme jeho prostřednictvím poděkovat zaměstnancům nemocnice za nasazení při zvládnutí koronavirové krize, pobavit se o tom, jak se teď nemocnici daří a jaký je její výhled. Když se z médií dočítáme, že tady kraj chystá stavět velkolepý monoblok za víc než miliardu, rádi bychom jako zastupitelé ...

Řeknou volby, že už toho bylo dost?

4.5.2020 | Co mi v politice vždycky vadilo a vadí, je arogance a sebejistý pocit, že na dotyčného nikdo nemá. Ale stejně tak mi vadí, když si tuhle aroganci lidé nechají líbit, protože to tak nějak přežijí a nestojí jim za to se hádat. Ono to není nic příjemného. Stojí to nervy a někdy je z toho člověku, slušně řečeno, nevolno. Uděláte to jednou, dvakrát, možná i třikrát a pak si řeknete dost. To nemám zapotřebí. ...

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice?

28.4.2020 | Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. Ministerstvo vnitra na podnět občanů způsob hlasování zpochybnilo. Teď, v době nouzového stavu, by se mělo hlasovat potřetí.Jeden ...

Další články