- +

Na evropských silnicích loni zemřelo jedno české menší město


20.3.2013
Evropská komise včera oznámila významný pokles v počtu úmrtí na silnicích EU. V roce 2012 se počet smrtelných dopravních nehod v Evropě snížil o 9 %. Podle údajů Komise dále na silnicích loni zemřelo nejméně lidí od doby, kdy byly poprvé shromážděny příslušné údaje. Místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za dopravu k tomu uvedl: „Díky nejnižšímu počtu úmrtí na silnicích, který byl dosud zaznamenán, přestavuje rok 2012 mezník pro evropskou bezpečnost silničního provozu. Snížení o 9 % znamená, že v loňském roce byly zachráněny 3 000 lidských životů. Tyto výsledky jsou velmi povzbudivé. Každý den však umírá na evropských silnicích 75 osob, takže přehnaná spokojenost není na místě. Naší snahou je snížit počet úmrtí na silnicích v EU do roku 2020 na polovinu. Pro dosažení tohoto cíle je třeba pokračovat v nastoleném trendu.“ Celkem na evropských silnicích, podle statistiky Evropské komise, za loňský rok zemřelo 28 000 osob. V České republice si za rok 2012 silniční nehody vyžádaly 742 obětí. „Stále jsme však nad pomyslným průměrem v rámci EU. Evropský průměr činí 55 obětí na jeden milion obyvatel. U nás na jeden milion obyvatel připadá 71 obětí,“ upřesňuje česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch. „Příklad bychom si mohli vzít třeba ze sousedního Slovenska, kde za poslední roky došlo k opravdu výraznému snížení počtu smrtelných nehod. Z 68 obětí na jeden milion obyvatel na 55 obětí za loňský rok,“ dodává poslankyně Sehnalová, která v Evropském parlamentu dlouhodobě prosazuje například zavedení systému tísňového volání eCall. Ten v případě nehody automaticky přivolá záchrannou službu a záchranářům pošle pozici havarovaného vozu přes GPS. „Veškeré technologie jsou dostupné, náklady na instalaci minimální. Tento systém by zachránil až 2 500 lidských životů v Evropě ročně,“ vysvětluje poslankyně. Celou tiskovou zprávu Evropské komise naleznete zde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-236_cs.htm

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články