- +

Europarlament chce zvýšit bezpečnost spotřebního zboží v Evropě


18.10.2013

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu včera odhlasoval důležitý balíček pravidel pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží a zlepšení dozoru nad trhem s těmito výrobky. Dva legislativní návrhy a akční plán mají zajistit, aby se do zemí Evropské unie nedostaly žádné nebezpečné výrobky, a pokud se tak stane, aby byly snadno dohledatelné a mohlo dojít k jejich případnému rychlému stažení z vnitřního trhu.

„Důležitost balíčku vidím v první řadě v jeho rozsahu a zaměření. Poprvé je zde společným přístupem řešeno veškeré spotřební zboží, mimo potravin. Spotřebitelé tak budou mít větší jistotu, že výrobek, který koupili v jiném členském státě Evropské unie, prošel stejně přísnou kontrolou z hlediska bezpečnosti. To je důležité například u produktů, které jsou určeny dětem, nebo na děti cílí,“ vysvětluje přínosy návrhu česká europoslankyně a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Balíček se vztahuje na nepotravinářské výrobky, které se pohybují na vnitřním trhu Evropské unie, včetně těch dovážených. Výrobci budou mít nově povinnost na obalu viditelně označit zemi původu a také celý distribuční řetězec by měl být lépe dohledatelný. Naopak dobrovolné bude nové značení garantující bezpečnost výrobků, jímž výrobci budou moci označit ty produkty, které úspěšně absolvovaly nezávislé testování. "Jedná se o doplněk k současnému systému značení ‚CE‘, které však potvrzuje pouze formální dodržování legislativy EU, a nikoliv bezpečnost výrobku, jak se spotřebitelé často mylně domnívají," upřesňuje Sehnalová.

„Nová pravidla mají dále přinést jednodušší systém oznamování problémů, efektivnější reakci napříč státy a lepší informování koncových spotřebitelů. Dosud se totiž evropský vnitřní trh potýkal s nedostatečnou koordinací a výměnou informací mezi vnitrostátními dozorovými orgány,“ říká poslankyně Olga Sehnalová. Výměna informací bude spočívat jak na stávajícím systému rychlého varování (RAPEX), tak na novém informačním systému pro dozor nad trhem (ICSMS) pro informace obecnější povahy. V praxi ušetří i zdroje, neboť testy a hodnocení, které již podle společných kritérií provedl jeden členský stát, nebude muset jiný opakovat. Pomoci dozorovým orgánům má i vznik nové databáze zranění při manipulaci s výrobky.

„Podle průzkumu Evropské komise z roku 2012 si až 27 % lidí myslí, že významná část spotřebního zboží, které se pohybuje po Evropě, je nebezpečná. Možná se jedná o určitý signál ztráty důvěry. Naším úkolem je důvěru spotřebitelů znovu získat,“ uzavírá poslankyně Sehnalová.

Obsah balíčku se nyní stane předmětem konečného vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Plenární zasedání Evropského parlamentu má balíček definitivně odhlasovat na jaře příštího roku. Jeho účinnost se očekává od roku 2015. Balíček je součástí klíčových legislativních návrhů v rámci Aktu o jednotném trhu II.

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články