- +

Europarlament chce zvýšit bezpečnost spotřebního zboží v Evropě


18.10.2013

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu včera odhlasoval důležitý balíček pravidel pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží a zlepšení dozoru nad trhem s těmito výrobky. Dva legislativní návrhy a akční plán mají zajistit, aby se do zemí Evropské unie nedostaly žádné nebezpečné výrobky, a pokud se tak stane, aby byly snadno dohledatelné a mohlo dojít k jejich případnému rychlému stažení z vnitřního trhu.

„Důležitost balíčku vidím v první řadě v jeho rozsahu a zaměření. Poprvé je zde společným přístupem řešeno veškeré spotřební zboží, mimo potravin. Spotřebitelé tak budou mít větší jistotu, že výrobek, který koupili v jiném členském státě Evropské unie, prošel stejně přísnou kontrolou z hlediska bezpečnosti. To je důležité například u produktů, které jsou určeny dětem, nebo na děti cílí,“ vysvětluje přínosy návrhu česká europoslankyně a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Balíček se vztahuje na nepotravinářské výrobky, které se pohybují na vnitřním trhu Evropské unie, včetně těch dovážených. Výrobci budou mít nově povinnost na obalu viditelně označit zemi původu a také celý distribuční řetězec by měl být lépe dohledatelný. Naopak dobrovolné bude nové značení garantující bezpečnost výrobků, jímž výrobci budou moci označit ty produkty, které úspěšně absolvovaly nezávislé testování. "Jedná se o doplněk k současnému systému značení ‚CE‘, které však potvrzuje pouze formální dodržování legislativy EU, a nikoliv bezpečnost výrobku, jak se spotřebitelé často mylně domnívají," upřesňuje Sehnalová.

„Nová pravidla mají dále přinést jednodušší systém oznamování problémů, efektivnější reakci napříč státy a lepší informování koncových spotřebitelů. Dosud se totiž evropský vnitřní trh potýkal s nedostatečnou koordinací a výměnou informací mezi vnitrostátními dozorovými orgány,“ říká poslankyně Olga Sehnalová. Výměna informací bude spočívat jak na stávajícím systému rychlého varování (RAPEX), tak na novém informačním systému pro dozor nad trhem (ICSMS) pro informace obecnější povahy. V praxi ušetří i zdroje, neboť testy a hodnocení, které již podle společných kritérií provedl jeden členský stát, nebude muset jiný opakovat. Pomoci dozorovým orgánům má i vznik nové databáze zranění při manipulaci s výrobky.

„Podle průzkumu Evropské komise z roku 2012 si až 27 % lidí myslí, že významná část spotřebního zboží, které se pohybuje po Evropě, je nebezpečná. Možná se jedná o určitý signál ztráty důvěry. Naším úkolem je důvěru spotřebitelů znovu získat,“ uzavírá poslankyně Sehnalová.

Obsah balíčku se nyní stane předmětem konečného vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Plenární zasedání Evropského parlamentu má balíček definitivně odhlasovat na jaře příštího roku. Jeho účinnost se očekává od roku 2015. Balíček je součástí klíčových legislativních návrhů v rámci Aktu o jednotném trhu II.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články