- +

Jak zlepšit ochranu spotřebitelů v Evropě? Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci


15.10.2013

Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku, Neven Mimica, plní svůj slib, který dal na promítání filmu „Šmejdi“ v Evropském parlamentu. Evropská komise koncem minulého týdne skutečně otevřela veřejnou konzultaci na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele. Do konzultace se mohou ve svém rodném jazyce zapojit všichni občané členských států Evropské unie, a tedy i Češi. Respondentům se tak otevírá jedinečná možnost sdělit Bruselu své názory na to, jak by měly vnitrostátní donucovací orgány členských států mezi sebou spolupracovat.

Promítání dokumentu „Šmejdi“ uspořádala v Evropském parlamentu česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). „Jsem velice ráda, že komisař Mimica dodržel svůj slib a otevřel tuto veřejnou konzultaci. Úroveň ochrany spotřebitelů v České republice je hluboce pod celoevropským průměrem a obávám se, že dokument ‚Šmejdi‘ byl pouze špičkou ledovce. Nyní mají například spotřebitelské organizace konečně možnost vyjádřit v Bruselu svůj názor a přispět i s návrhy na zlepšení,“ uvedla poslankyně Sehnalová, která je současně členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a stínovou zpravodajkou revize směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemích EU. Poslankyně tak naráží na červnovou hodnotící zprávu Evropské komise, která ukázala, že se Česká republika v podmínkách spotřebitelů nachází v rámci členských států EU na nelichotivém pátém místě od konce.

 „Všichni spotřebitelé v Evropě by měli mít nárok na stejnou úroveň spotřebitelských práv a adekvátní míru ochrany ať už nakupují kdekoli. Vnitrostátní orgány by se neměly bát více spolupracovat se svými protějšky v jiných členských státech, zvláště mají-li podezření, že se určitá nekalá praktika děje přeshraničně. Nedostatky vidím i ve výměně zkušeností. Jestliže k nám problematické předváděcí akce přišly ze západní Evropy, kde jsou však již dávno potlačeny, proč se nezajímáme, jak se ‚Šmejdy‘ zatočili tam?“ říká poslankyně Olga Sehnalová s tím, že právě nedostatek výměny informací vede k různým legislativním úpravám na národních úrovních. Z debaty po promítání filmu „Šmejdi“ mimo jiné vyplynulo, že negativní zkušenosti s předváděcími akcemi mají také na Slovensku a v dalších novějších státech Evropské unie.

Veřejná konzultace se dotýká i dalších oblastí. Problémy s porušováním práv spotřebitelů a s nekalým obchodními praktikami například narůstají i díky novým technologiím, které umožňují jejich šíření přes hranice. Také proto musí vnitrostátní donucovací orgány lépe spolupracovat. Podle uvedeného šetření pouze 35 % spotřebitelů v Evropě s důvěrou nakupuje na internetu v jiném členském státě a více než 50 % dokonce uvedlo, že se již v on-line prostředí pravděpodobně setkali s nezákonnými obchodními praktikami.

Lidé, podniky, neziskové organizace a další subjekty mají možnost své podněty zasílat Evropské komisi v češtině prostřednictvím elektronického formuláře, nebo poštou. Konzultace potrvá do 31. ledna 2014 a její výstupy poslouží Komisi pro zpracování zprávy o fungování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Tuto zprávu představí instituce v roce 2014, součástí bude i výčet navrhovaných řešení.

Veřejnou konzultaci naleznete zde: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consumer_protection_cooperation_regulation_201310_cs.htm

Tiskovou zprávu Evropské komise naleznete zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-936_cs.htm

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články