- +

Praktiky autopůjčoven jsou neakceptovatelné, poukázala Olga Sehnalová


23.1.2015

Poslanci a poslankyně Výboru pro vnitřní trh (IMCO) uvítali iniciativu Komise proti mezinárodním půjčovnám vozidel s cílem zastavit praktiky, které spotřebitelům brání pronajmout si automobil za stejných podmínek bez ohledu na místo bydliště. Během čtvrtečního hlasování o stanovisku k výroční politice hospodářské soutěže v EU výbor velkou většinou podpořil pozměňovací návrh Olgy Sehnalové, který poukázal na diskriminační praktiky některých velkých autopůjčoven, a zdůraznil, že jakákoliv diskriminace spotřebitelů na vnitřním trhu je neakceptovatelná.

Právě Olga Sehnalová poprvé v Evropském parlamentu upozornila na diskriminační praktiky, které brání evropským spotřebitelům v závislosti na jejich národnosti či pobytu zapůjčit si online vůz za nejnižší dostupnou cenu. Po interpelaci Komise, která účtování rozdílných cen na základě tzv. „objektivních kritérií“ nerozporuje, požaduje poslankyně důslednou analýzu praktik na trhu s autopůjčovnami.

Jakákoliv diskriminace spotřebitelů, tím spíše na základě jejich národnosti, je v rozporu s myšlenkou vnitřního trhu. Je to nejen nefér, ale také v rozporu s platnou legislativou, která diskriminaci občanů Evropské unie výslovně zakazuje,“ říká Sehnalová.

Poslankyně dále informovala členy výboru o mystery shoppingu, ve kterém nechala ze tří zemí provést ve stejný čas rezervaci stejného auta v Bruselu, Mnichově a Praze.

„Zjistili jsme, že skutečně mohou existovat cenové rozdíly v závislosti na zemi, ze které objednáváte tentýž vůz na letišti v Praze, ale také rozdíly ve smluvních podmínkách. Takové praktiky podle mého názoru nejsou slučitelné s řádným fungováním vnitřního trhu a Komise by se jimi měla zabývat,“ konstatovala Olga Sehnalová a členové výboru se k této výzvě připojili.

Poslankyně ve stanovisku dále upozornila na nezbytnost rychlé reakce regulačních i donucovacích orgánů vůči klamavým a nekalým praktikám. I tento návrh výbor IMCO během hlasování podpořil.

Stanoviskem se nyní bude zabývat zodpovědný Hospodářský a měnový výbor.

 

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články