- +

Praktiky autopůjčoven jsou neakceptovatelné, poukázala Olga Sehnalová


23.1.2015

Poslanci a poslankyně Výboru pro vnitřní trh (IMCO) uvítali iniciativu Komise proti mezinárodním půjčovnám vozidel s cílem zastavit praktiky, které spotřebitelům brání pronajmout si automobil za stejných podmínek bez ohledu na místo bydliště. Během čtvrtečního hlasování o stanovisku k výroční politice hospodářské soutěže v EU výbor velkou většinou podpořil pozměňovací návrh Olgy Sehnalové, který poukázal na diskriminační praktiky některých velkých autopůjčoven, a zdůraznil, že jakákoliv diskriminace spotřebitelů na vnitřním trhu je neakceptovatelná.

Právě Olga Sehnalová poprvé v Evropském parlamentu upozornila na diskriminační praktiky, které brání evropským spotřebitelům v závislosti na jejich národnosti či pobytu zapůjčit si online vůz za nejnižší dostupnou cenu. Po interpelaci Komise, která účtování rozdílných cen na základě tzv. „objektivních kritérií“ nerozporuje, požaduje poslankyně důslednou analýzu praktik na trhu s autopůjčovnami.

Jakákoliv diskriminace spotřebitelů, tím spíše na základě jejich národnosti, je v rozporu s myšlenkou vnitřního trhu. Je to nejen nefér, ale také v rozporu s platnou legislativou, která diskriminaci občanů Evropské unie výslovně zakazuje,“ říká Sehnalová.

Poslankyně dále informovala členy výboru o mystery shoppingu, ve kterém nechala ze tří zemí provést ve stejný čas rezervaci stejného auta v Bruselu, Mnichově a Praze.

„Zjistili jsme, že skutečně mohou existovat cenové rozdíly v závislosti na zemi, ze které objednáváte tentýž vůz na letišti v Praze, ale také rozdíly ve smluvních podmínkách. Takové praktiky podle mého názoru nejsou slučitelné s řádným fungováním vnitřního trhu a Komise by se jimi měla zabývat,“ konstatovala Olga Sehnalová a členové výboru se k této výzvě připojili.

Poslankyně ve stanovisku dále upozornila na nezbytnost rychlé reakce regulačních i donucovacích orgánů vůči klamavým a nekalým praktikám. I tento návrh výbor IMCO během hlasování podpořil.

Stanoviskem se nyní bude zabývat zodpovědný Hospodářský a měnový výbor.

 

Poslední vložené články


Cyklojízda do Kurovického lomu

21.9.2019 | Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, kde se nám dostalo výkladu o historii i plánech současných majitelů. Kurovický lom je mimořádná přírodní památka a je jen ...

Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Další články