- +

Shrnutí priorit lotyšského předsednictví po diskuzi v parlamentním Výboru pro dopravu a cestovní ruch


21.1.2015

„Chceme, aby došlo k pokroku v technickém pilíři čtvrtého železničního balíčku. To zůstává naší prioritou.  Zároveň chceme pokračovat v pracích na všech jeho částech, řekl ve středu lotyšský ministr dopravy Anrijs Matiss při jednání v parlamentním výboru pro dopravu a cestovní ruch. Během lotyšského předsednictví budou pokračovat práce na balíčku Jednotného evropského nebe 2+ (Single Sky Europe II+) a práv cestujících v letecké dopravě. Ministr také dodal, že budou pokračovat jednání o návrhu týkajícím se přístavů, v nichž se bude snažit zajistit řádnou finanční transparentnost a brát v úvahu rozdílné etapy vývoje přístavů v jednotlivých členských státech. Investice a rozvoj sítě TEN-T budou projednány na březnovém setkání ministrů dopravy a v červnu se bude Rada zabývat otázkami bezpečnosti silničního provozu, oznámil Anrijs Matiss.

„Lotyšské předsednictví má před sebou řadu velmi závažných témat. Jeho úkolem bude mimo jiné odblokovat jednání o několika legislativních návrzích, které přecházejí ještě z minulého volebního období Evropského parlamentu. To je i případ revize nařízení o právech cestujících. Je škoda, že tato důležitá legislativa zůstává stále nedokončená kvůli sporům v Radě,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, členka parlamentního Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Poslanci také zdůraznili, že pokud má být dosaženo pokroku v leteckých dohodách, je nutné vyřešit problém Gibraltaru. Někteří členové Evropského parlamentu se dotázali, zda lotyšské předsednictví zváží rozdělení železničního balíčku. Ostatní dotazy směřovaly k zavedení minimální mzdy v Německu, které výrazným způsobem ovlivní provozovatele silniční dopravy z jiných členských států, které zde působí. Poslanci také zpovídali lotyšského ministra o plánech, které povedou ke snižování emisí v dopravě a boji proti sociálnímu dumpingu v odvětví dopravy.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články