- +

Dvojí kvalita výrobků není pro pravicové europoslance bohužel téma, říká Olga Sehnalová


14.2.2017

Europoslanci se v rámci dnešního hlasování o zprávě k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU za rok 2015 vyjadřovali také k problematice rozdílného složení značkových výrobků.

Sociálně demokratičtí poslanci v čele s maďarským zpravodajem T. Szanyim chtěli opakovaně poukázat na skutečnost, že se spotřebitelům na jednotném trhu prodávají výrobky, jejichž složení se v jednotlivých případech liší, ačkoliv jsou prodávány pod stejnou značkou a marketingem. Zpráva měla vyzvat Evropskou komisi, aby vyhodnotila, zda má tato praxe negativní dopady na místní výrobce, zejména malé a střední podniky, a zda vede k diskriminaci mezi spotřebiteli v důsledku dodávání výrobků nižší kvality. Pozměňovacím návrhem evropské strany lidové bylo toto ustanovení nakonec ze zprávy vypuštěno. Podle lidovců stačí, když Komise prověří, zda existují nesrovnalosti v prodeji výrobků na jednotném trhu, které by mohly mít negativní dopad na místní výrobce, zejména malé a střední podniky.

“Problematice dvojí kvality výrobků se systematicky věnuji již řadu let, dnešní hlasování mělo opětovně připomenout Evropské komisi, že toto je téma, které musí řešit. I sama Komise po letech začíná nesměle přiznávat, že dvojí kvalita může být nekalá praktika, a tudíž v rozporu s unijní legislativou. Tento názor nicméně bohužel nesdílejí všichni kolegové a na základě pozměňovacího návrhu lidovců dvojí kvalita a její dopady na spotřebitele z textu vypadla. Z pohledu českých spotřebitelů se jednoznačně jedná o krok zpět. Mé rozčarování umocňuje skutečnost, že minulý týden lidovecký ministr Jurečka v médiích oznámil k dvojí kvalitě vypracování studie," uvedla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).


Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články