- +

Únorové zasedání výboru IMCO – nová pravidla pro schvalování vozidel a návštěva komisařky Bienkowské


12.2.2017

V prvním únorovém týdnu hned dvakrát zasedal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), jehož členkou je i Olga Sehnalová.

Členové výboru po několikaměsíčním projednávání schválili svoji pozici k přepracovaným pravidlům EU pro schvalování motorových vozidel. Legislativní návrh, který předložila Evropská komise s cílem do budoucna zabránit dalším emisním skandálům, po zapracování připomínek poslanců výboru IMCO objasňuje povinnosti vnitrostátních orgánů pro schválení typu, testovacích center i dozorových orgánů nad trhem, aby se posílila jejich nezávislost a zabránilo se střetu zájmů. Tzv. schválení typu je proces, při kterém vnitrostátní orgány jednotlivých států potvrzují, zda kontrolované vozidlo splňuje všechny bezpečnostní, environmentální i výrobní unijní požadavky před tím, než může být uvedeno na trh. Společný postoj k návrhu musí nyní přijmout i členské státy, které následně vstoupí do vyjednávání o konečné podobě legislativy s Evropským parlamentem.

Na výbor zavítala také komisařka pro vnitřní trh E. Bienkowská, která poslancům představila tzv. balíček ke službám. Ten předložila v lednu Komise za účelem nastínění opatření, která mají podnikatelům a odborníkům z řady profesí usnadnit poskytování služeb v EU. Cílem navrhovaných opatření je usnadnit poskytovatelům služeb orientaci v administrativních požadavcích a pomoci členským státům identifikovat nadměrně zatěžující nebo zastaralé požadavky na příslušníky svobodných povolání působící v tuzemsku nebo přes hranice. Spíše než na změnu stávajících pravidel EU v oblasti služeb se Evropská komise zaměřuje na to, aby byla tato pravidla lépe uplatňována.  Komisařka obhajovala návrh tím, že plné zavedení těchto pravidel do praxe by významně stimulovalo ekonomiku EU. Výbor IMCO bude při projednávání jednotlivých opatření balíčku hlavním příslušným výborem.

Europoslanci prodiskutovali také předložené pozměňovací návrhy k nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, jehož hlavní zpravodajkou za Evropský parlament je Olga Sehnalová. Největší pozornosti ze strany poslanců bylo věnováno navrženému seznamu pravomocí, kterými mají disponovat dozorové orgány všech členských států EU. Velmi diskutovaným tématem je také zapojení a rozsah pravomocí Evropské komise v rámci přeshraniční spolupráce orgánů, které jsou zodpovědné za vymáhání pravidel na ochranu zájmu spotřebitelů. Zpravodajka Olga Sehnalová, která v týdnu také uspořádala schůzku stínových zpravodajů, nyní zapracuje podané připomínky tak, aby výbor IMCO mohl v březnu o své pozici k revizi pravidel hlasovat a vstoupit do poslední fáze vyjednávání s členskými státy ještě pod vedením maltského předsednictví.

Poslanci měli dále možnost společně poprvé prodiskutovat také další dva legislativní návrhy z letošní agendy výboru – pravidla pro přeshraniční doručování zásilek v EU, a revizi Evropského telekomunikačního kodexu, který má posílit investice do sítové infrastruktury či spotřebitelům usnadnit změnu dodavatelů telekomunikačních služeb. Další zasedání IMCO je naplánováno na začátek března.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články