- +

Přehled témat - Plenární zasedání EP 1. až 4. července 2013 ve Štrasburku


30.6.2013
Víceletý finanční rámec 2014-2020: hlasování ve středu V návaznosti na výsledek čtvrtečního jednání mezi předsedou EP Schulzem a irským předsedou vládou Kennym bude Parlament ve středu hlasovat prostou většinou o politickém usnesení. O konečných legislativních textech, které se nyní připravují, bude Parlament hlasovat v září. Pro schválení víceletého finančního rámce je potřeba kvalifikovaná většina poslanců. Přivítání Chorvatska Evropská sedmadvacítka se 1. července stane osmadvacítkou - Chorvatsko se v pondělí stane novým členským státem EU. Při této příležitosti budou před budovou EP ve Štrasburku v pondělí v 16:30 vztyčeny vlajky. Předseda EP Martin Schulz zahájí zasedání v 17:00, potřese si rukou s každým chorvatským členem Evropského parlamentu, umístí chorvatskou vlajku a pronese uvítací proslov. Ceremonii uzavře Evropská hymna. Změny klimatu: stažení emisních povolenek zpět v plénu Poslanci budou ve středu podruhé hlasovat o navrhovaném zmrazení dražení části povolenek na emise CO2, které by mělo podpořit inovace do nízkouhlíkových technologií. Poprvé plénum Parlamentu návrh těsnou většinou zamítlo. Text byl pozměněn na půdě výboru a prosazuje nyní dřívější, předvídatelnější navrácení povolenek do systému v roce následujícím jejich stažení. Poslanci také navrhují vyčlenit část příjmů z aukcí pro inovace. Sledování NSA: poslanci vyzvou k lepší ochraně osobních dat občanů EU Poslanci ve středeční rozpravě s Komisí a Radou odpoledne zdůrazní dopady amerického programu internetového sledování PRISM na soukromí občanů EU a budou požadovat urychlenou reformu ochrany osobních dat v EU. Měli by rovněž zmínit nedávné zprávy z médií o dalším tajném programu sledování nazývaném Tempora, který je spojován s britskými tajnými službami. Poslanci prozkoumají dodržování hodnot EU v Maďarsku za účasti premiéra Orbána Poslanci budou ve středu hlasovat o návrhu usnesení, které obsahuje doporučení maďarským orgánům, jak rychle napravit případná porušování základních hodnot EU. Pokud by maďarské orgány tyto hodnoty porušovaly, orgány Evropského parlamentu by měly zvážit využití článku 7.1 Smlouvy o EU, které by umožnilo Radě ministrů zhodnotit, zda existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot. Přísnější postihy pro pachatele kyberzločinů Pachatelé kybernetické trestné činnosti budou čelit přísnějším celoevropským trestům. Cílem nové směrnice, o které budou poslanci hlasovat ve čtvrtek, a jejíž znění již vyjednavači Parlamentu a Rady neformálně dohodli, je také posílení prevence vůči kybernetickým útokům a spolupráce mezi policejními a soudními složkami. Dle nových pravidel by členské státy měly na naléhavé žádosti o pomoc reagovat do osmi hodin. Povrchové vody: kontrola nových látek, farmaceutika na seznam sledovaných látek Tucet látek bude v úterý přidáno na unijní seznam prioritních látek, považovaných za nebezpečné pro vodní prostředí. Poslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která s ministry členských zemí dojednali minulou středu. Na seznamu, který bude obsahovat nově se objevující znečišťující látky, se poprvé objeví také tři farmaceutické látky. Volby 2014: celoevropská kampaň o evropských otázkách Evropské politické strany by měly navrhnout své kandidáty na post předsedy Evropské komise s dostatečným předstihem před volbami, a poskytnout jim tak dostatek času na vedení celoevropské kampaně. Ta by se dle návrhu usnesení, o kterém budou poslanci diskutovat ve středu a hlasovat ve čtvrtek, měla zaměřit na evropská témata. Kandidáti na funkci předsedy Komise by také měli představit svůj politický program osobně ve všech zemích EU a volební lístky by měly obsahovat jména evropských stran. Technické kontroly vozidel v EU: revidovaná pravidla pro zlepšení bezpečnosti Očekává se, že Parlament v úterý přijme minimální celoevropské standardy pro pravidelné prohlídky vozů a technické kontroly traktorů používaných pro provoz na veřejných komunikací a rozhodne o kontrolách lehkých přívěsných vozidel. Mohl by také schválit povinné kontroly motocyklů napříč EU - tento návrh byl v květnu těsně zamítnut výborem pro dopravu. EU bude reaktivnější vůči pandemiím EU bude moci lépe čelit přeshraničním zdravotním hrozbám, jakými byly koronavirus, epidemie E.coli v roce 2011 či chřipka H1N1 v roce 2009. Návrh rozhodnutí, o kterém budou poslanci diskutovat ve středu a hlasovat ve čtvrtek, a který již byl předběžně dojednán s Radou, umožní vyhlásit mimořádné situace na úrovni EU, ale také usnadnit členským státům společný nákup vakcín. Poslanci budou diskutovat o zavření řecké veřejnoprávní televize Poslanci budou ve středu diskutovat s komisaři Olli Rehnem a Viviane Redingovou a zástupci Rady o rozhodnutí z 11. června ukončit vysílání veřejnoprávní televize a rozhlasu (ERT) v Ŕecku. Rozhodnutí řecké vlády vyvolalo řadu reakcí a protestů. Nejmenší strana koaliční vlády, Demokratická levice, kvůli němu opustila kabinet. Povodně ve střední Evropě: poslanci pro rychlejší reakce na přírodní katastrofy Očekává se, že poslanci v úterní rozpravě s Radou a Komisí zdůrazní, že všechny oběti přírodních katastrof musí získat finanční prostředky v nouzi, a to flexibilnějším způsobem. V návrhu usnesení, o kterém bude Parlament hlasovat ve středu, poslanci rovněž volají po uvolnění prostředků z Evropského fondu solidarity. Zdroj: Evropský parlament

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články