- +

Poslanci skupiny S&D vítají zavedení daně z finančních transakcí


10.10.2012
Poslanci Evropského parlamentu ze skupiny S&D přivítali rozhodnutí jedenácti zemí EU o zavedení daně z finančních transakcí (DFT). Předseda skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D), Hannes Swoboda, k tomu uvedl: "Jsme velmi rádi, že se tato skupina zemí rozhodla postoupit se zaváděním daně z finančních transakcí. Pro občany EU je to dobrá zpráva. S tímto procesem zatím začaly země, které k němu byly nejvíc ochotné, ale doufáme, že brzy je budou následovat i další. Naše skupina podporuje zdanění finančních transakcí již mnoho let. Je to otázka sociální spravedlnosti. Je na čase, aby ti, kdo způsobili finanční krizi, ji také pomohli napravit." "Tato daň přispěje ke sjednocení úsilí zúčastněných členských států. Přesune břemeno z občanů EU na finanční sektor. Skupina S&D bude i nadále pozorně sledovat vývoj této problematiky a prosazovat, aby se zapojilo co nejvíce zemí," dodává Anni Podimata (S&D), autorka zprávy k DFT. Rovněž česká poslankyně Olga Sehnalová (S&D, ČSSD) vítá další posun v jednáních ohledně daně z finančních transakcí: "Ideální by jistě bylo zavést daň postihující finanční spekulace v celé Evropě a samozřejmě nejen tam. Někde se však začít musí a čekalo se již dost dlouho. Rozhodnuti vlád v jedenácti zemích eurozóny o zavedení daně z finančních transakcí proto vítám a věřím, že nezůstane jen u nich." Mezi výše jmenované země patří Belgie, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Všechny tyto země jsou členy eurozóny.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články