- +

Revize směrnic o zadávaní veřejných zakázek aneb Veřejné zakázky hýbou Bruselem - díl 2.


6.10.2012
V dalším díle seriálu o revizi směrnic o zadávaní veřejných zakázek přinášíme zbývajících pět tematických okruhů, které jsou spolu s okruhy představenými v minulém díle (http://sehnalova.cz/clanek/revize-smernic-o-zadavani-verejnych-zakazek-aneb-verejne-zakazky-hybou-bruselem--dil-1--2012-9-28.html) předmětem jednání o nové podobě zadávacích směrnic. Tematické okruhy 6-10 Okruh 6. Soustředění poptávky - Zavedení společného zadávání zakázek a umožnění tzv. přiměřené soustředění poptávky (shromáždění několika veřejných zadavatelů nebo objemu zakázek, které vede k úsporám a nižším cenám) Okruh 7. Procesní požadavky (zveřejňování, veřejné soutěže na určitý výkon) - Přezkoumání lhůty pro podávání nabídek, aby se zamezilo překážkám ztěžujícím účast malých a středních podniků Okruh 8. Řádné postupy - Důraz na řádné postupy zadávání veřejných zakázek - Přezkoumání navrhované definice střetu zájmů - Objasnění spojení mezi nedovoleným jednáním, střety zájmů a důvody pro vyloučení Okruh 9. Řízení a správa - Vymáhání a dohled pro řádné provádění revidovaných směrnic - Vymezení koncepce veřejného dohledu - Definování pojmu příslušný orgán, jeho zřízení a vymezení úkolů Okruh 10. Definice a oblast působnosti/základní ustanovení - Přezkoumání spolupráce mezi orgány veřejné správy a soukromými subjekty - Spolupráce soukromého sektoru s neziskovými subjekty usilujícími o cíle veřejného zájmu - Spolupráce mezi orgány veřejné správy a zajištění právní jistoty vedoucí k nepřetěžování Evropského soudního dvora - Vyjasnění některých pojmů a definic, zejména v oblasti nákladů životního cyklu - Podpora stávající prahové hodnoty - Zohlednění Dohody o vládních zakázkách Dosavadní průběh vyjednávání v rámci evropských institucí Evropská komise předložila legislativní návrh k zadávání veřejných zakázek v prosinci roku 2011. Jedná se o revizi směrnic o veřejných zakázkách (2004/18/ES a 2004//17/ES) a směrnice o zadávání koncesních smluv. Návrh odpovídá Dohodě o veřejných zakázkách (GPA), která limituje autonomii při přetváření předloženého návrhu. Začátkem roku 2012 započalo projednávání v Radě EU. Projednávání bylo rozděleno do 10 tematických kapitol a 2 fází. V první fázi představila Evropská komise ve spolupráci s dánským předsednictvím jednotlivé články a odůvodnila konkrétní návrhy. Členské státy měly možnost vznést dotazy. Nyní se návrhy nachází v druhé fázi - připomínkování členskými státy pod vedením kyperského předsednictví. V Evropském parlamentu, respektive na půdě hlavního pověřeného výboru IMCO (Vnitřní trh a ochrana spotřebitele), započala diskuze o návrhu nejprve prezentací hodnocení dopadů a samotného dokumentu na konci ledna roku 2012. O měsíc později byl představen pracovní dokument se zdůrazněním klíčových okruhů. Následovaly výměny názorů nad obsahem pracovního dokumentu, jejichž výsledkem byl návrh zprávy poslance Tarabelly (S&D). Po jeho zveřejnění bylo možné do počátku letních parlamentních prázdnin podávat pozměňovací návrhy, kterých se sešlo celkem 1593 (a dohromady více než 2500 k oběma směrnicím), což jen podtrhuje důležitost tohoto legislativního aktu. V současné době probíhají intenzivní interní schůzky zpravodajů zainteresovaných výborů (kromě IMCO předkládá svoje stanovisko ještě dalších 10 výborů) k jednotlivým kapitolám. V rámci řádných zasedání výboru IMCO proběhla v září diskuze nad tématy 1-5, říjnové zasedání výboru přinese projednávání druhé pětice. Hlasování o výsledné podobě zprávy je na výboru naplánováno na přelom listopadu a prosince tohoto roku. Harmonogram však ještě může být posunut. Předpokládaná transpoziční lhůta návrhu je stanovena na 30. 6. 2014 Pozn.: Olga Sehnalová je náhradním členem výboru IMCO

Poslední vložené články


Jak je na tom Česká republika s kvalitou potravin v porovnání s ostatními zeměmi EU?

22.8.2019 | Jsem ráda, že téma kvality potravin ještě občas nějaká média zajímá. Zde je můj nedávný rozhovor pro Euroactiv a pro úplnost přidávám i původní otázky a mé odpovědi na ně. ...

Prohlášení ČLK

28.7.2019 | Pro informaci, všem krajským zastupitelům ve Zlínském kraji jsme v uplynulých dnech zaslali toto společné prohlášení.

Co příjde první? Jméno nebo agenda?

23.7.2019 | Vláda ještě neschválila jméno nového eurokomisaře. Rozhodnout má v srpnu. Původní favoritkou byla stávající eurokomisařka Věra Jourová, jméno však dosud nepadlo a tak se začíná spekulovat i o jiných kandidátech. Komisaři se od našeho vstupu do EU měnili zatím vždy po uplynutí svého funkčního období. Ať to byl Pavel Telička, Vladimír Špidla nebo Štefan Fülle, každý z nich byl eurokomisařem ...

Další články