- +

Olga Sehnalová uspořádala pracovní snídani českých europoslanců na téma: Budoucnost financování dopravní infrastruktury v Evropské unii


16.11.2011
Pravidelná pracovní snídaně českých europoslanců se tentokrát konala pod záštitou sociálnědemokratické delegace. Uspořádala ji Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), jako hlavní téma společné diskuze proto zvolila aktuální dopravní problematiku. Jednalo se zejména o revizi tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T) a jejich budoucí financování, včetně Komisí nově představeného tzv. Nástroje na propojení Evropy (CEF). Olga Sehnalová úvodem přivítala své poslanecké kolegy a představila hosty, kterými byli Mgr. Jakub Dürr, zástupce stálé představitelky ČR při EU a stálý představitel ČR v COREPER I, Ing. Ivo Toman, MBA, náměstek ministra dopravy a Ing. Luděk Sosna PhD., ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR. Velvyslanec Jakub Dürr europoslancům osvětlil současnou situaci v Radě EU a postoj České republiky, která se k těmto návrhům staví spíše rezervovaně a zejména kritizuje způsob vytvoření třetí vrstvy priorit. Náměstek Sekce silniční a vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Ivo Toman předal europoslancům informaci o vývoji přemístění centrály navigačního systému Galileo do Prahy, o němž bylo rozhodnuto v prosinci 2010. Ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Luděk Sosna detailně vysvětlil metodiku TEN-T, její parametry a především finanční nástroje pro jejich realizaci. Velká pozornost byla následně věnována dotazům poslanců ohledně konkrétních tras v ČR, ať už v oblasti železniční, dálniční nebo vodní dopravy. Rozmanitá diskuze potvrdila užitečnost setkání i to, že probírané dopravní téma je vysoce aktuální a pro úspěšné prosazení českých zájmů v EU je koordinace společných pozic nejen v Evropském parlamentu velmi důležitá. Redakce Evropských zpráv

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články